Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Obecnie wszystkie punkty usług poligraficznych akceptują (a nawet preferują) pliki PDF na potrzeby drukowania publikacji. Zapisz publikację jako plik PDF w programie Publisher, klikając pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz dokument PDF/XPS > Utwórz plik PDF/XPS.

Publikacja jest skonfigurowana do drukowania w kolorach RGB i zaznaczono pole wyboru Uruchom testy drukowania komercyjnego. Aby uzyskać bardziej przewidywalne wyniki drukowania — szczególnie wtedy, gdy ta publikacja będzie drukowana przez komercyjny punkt usług poligraficznych — należy skonfigurować publikację do drukowania w kolorach dodatkowych lub kolorach rozbarwianych.

Poprawka automatyczna

Konwertowanie do innego trybu kolorów    Należy kliknąć tę poprawkę, aby otworzyć okno dialogowe Model kolorów, w którym można wybrać inny proces drukowania.

W oknie dialogowym Model kolorów należy kliknąć jedną z następujących opcji:

 • Kolory dodatkowe

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory dodatkowe, program Microsoft Office Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na atramenty kolorów dodatkowych i wyświetli je na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji na karcie Kolory. Można dodać nowe atramenty kolorów dodatkowych, klikając przycisk Nowy atrament na karcie Atramenty.

  Uwagi: 

  • Jeśli wybrano więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych i zaznaczono opcję Uruchom testy drukowania komercyjnego, w obszarze Sprawdzanie projektu wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

  • Schematy kolorów będą niedostępne, jeśli zostanie wykonana konwersja na atramenty kolorów dodatkowych.

 • Kolory rozbarwiane (CMYK)

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory rozbarwiane (CMYK), program Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na kolory rozbarwiane i wyświetli kolory błękitny, amarantowy, żółty i czarny  — CMYK — jako jedyne atramenty na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji na karcie Kolory.

 • Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe, program Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na kolory rozbarwiane i wyświetli zarówno kolory dodatkowe, jak i kolory rozbarwiane na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji zarówno na karcie Kolory, jak i na karcie Atramenty.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×