Publikacja jest w trybie RGB

Obecnie wszystkie punkty usług poligraficznych akceptują (a nawet preferują) pliki PDF na potrzeby drukowania publikacji. Zapisz publikację jako plik PDF w programie Publisher, klikając pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz dokument PDF/XPS > Utwórz plik PDF/XPS.

Publikacja jest skonfigurowana do drukowania w kolorach RGB i zaznaczono pole wyboru Uruchom testy drukowania komercyjnego. Aby uzyskać bardziej przewidywalne wyniki drukowania — szczególnie wtedy, gdy ta publikacja będzie drukowana przez komercyjny punkt usług poligraficznych — należy skonfigurować publikację do drukowania w kolorach dodatkowych lub kolorach rozbarwianych.

Poprawka automatyczna

Konwertowanie do innego trybu kolorów    Należy kliknąć tę poprawkę, aby otworzyć okno dialogowe Model kolorów, w którym można wybrać inny proces drukowania.

W oknie dialogowym Model kolorów należy kliknąć jedną z następujących opcji:

 • Kolory dodatkowe

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory dodatkowe, program Microsoft Office Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na atramenty kolorów dodatkowych i wyświetli je na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji na karcie Kolory. Można dodać nowe atramenty kolorów dodatkowych, klikając przycisk Nowy atrament na karcie Atramenty.

  Uwagi: 

  • Jeśli wybrano więcej niż dwa atramenty kolorów dodatkowych i zaznaczono opcję Uruchom testy drukowania komercyjnego, w obszarze Sprawdzanie projektu wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

  • Schematy kolorów będą niedostępne, jeśli zostanie wykonana konwersja na atramenty kolorów dodatkowych.

 • Kolory rozbarwiane (CMYK)

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory rozbarwiane (CMYK), program Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na kolory rozbarwiane i wyświetli kolory błękitny, amarantowy, żółty i czarny  — CMYK — jako jedyne atramenty na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji na karcie Kolory.

 • Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe

  Jeśli zostanie wybrana opcja Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe, program Publisher przekonwertuje wszystkie kolory RGB na kolory rozbarwiane i wyświetli zarówno kolory dodatkowe, jak i kolory rozbarwiane na karcie Atramenty. Program Publisher wyświetli wszystkie kolory użyte w publikacji zarówno na karcie Kolory, jak i na karcie Atramenty.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×