We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Publikowanie projektu w usłudze Project Online

Po utworzeniu projektu w aplikacji Project Web App lub wprowadzeniu w nim zmian trzeba go opublikować. Opublikowanie projektu powoduje udostępnienie najnowszych informacji innym osobom, w tym członkom zespołu, którzy mają przydzielone zadania w projekcie.

Porada:  Jeśli wprowadzasz w projekcie wiele zmian lub tworzysz plan projektu, warto go opublikować dopiero wtedy, gdy będą znane wszystkie aktualne informacje. Można wprowadzić zmiany w projekcie, a następnie na karcie Projekt lub Zadanie w grupie Projekt kliknąć pozycję Zapisz. Spowoduje to zapisanie zmian bez ich publikowania na potrzeby wyświetlania przez inne osoby. Do chwili publikacji zmian członkowie zespołu i inne osoby mające dostęp do projektu będą widzieć ostatnią opublikowaną wersję projektu.

Aby opublikować projekt:

  1. Otwórz projekt do edycji.

    Uwaga:  Publikować można tylko projekty w przedsiębiorstwie, którymi zarządza się w aplikacji Project Web App. Projekty w formie listy zadań programu SharePoint są automatycznie udostępniane dla osób, które mają dostęp do witryny projektu.

  2. Na stronie Harmonogram dla projektu kliknij kartę Zadanie, a następnie w grupie Projekt kliknij pozycję Publikuj. Projekt zostanie zapisany, a następnie opublikowany.

Jeśli po zakończeniu publikowania projektu nie ma innych zmian, możesz kliknąć pozycję Zamknij w grupie Projekt na karcie Projekt lub Zadanie. Zostanie wyświetlony monit o zaewidencjonowanie projektu lub pozostawienie go wyewidencjonowanego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×