Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Excel dla Microsoft 365 sposób działania komentarzy. Komentarze są teraz wątkami i pozwalają na dyskusję z innymi osobami na temat danych. Notatki służą do sporządzania notatek lub adnotacji dotyczących danych i działają jak komentarze używane we wcześniejszych wersjach programu Excel.


Komentarze

Komórka z wartością 1234,00 zł i dołączonym do niej komentarzem z wątkiem: „Daniel Lubczyk: Czy ta kwota jest poprawna?” Ewa Kowalska: Już sprawdzam...” itd. Komentarze zawierają pole Odpowiedz. Jeżeli osoby udzielają odpowiedzi, możesz zobaczyć wiele komentarzy połączonych ze sobą, przedstawiających konwersację wirtualną w skoroszycie. Jeśli chcesz omówić dane z innymi osobami, użyj komentarza.

Notatki

Komórka z wartością 1234,00 zł i dołączonym do niej starszym, zalegającym komentarz: „Daniel Lubczyk: Czy ta kwota jest poprawna?”
Notatki (uprzednio nazywane „komentarzami” we wcześniejszych wersjach programu Excel) nie zawierają opcji Odpowiedz. Notatki służą jedynie do dodawania w komórkach adnotacji lub przypomnień. Jeśli nie potrzebujesz dyskusji na temat danych, użyj notatki.

Często zadawane pytania

Możesz kliknąć pozycję Nowy komentarz w menu otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy bądź na karcie Recenzja. Następnie możesz wraz z innymi osobami prowadzić dyskusję na temat danych.

Jeśli wątek komentarzy został ukończony, możesz oznaczyć go jako Rozwiązany. Komentarz nadal będzie można wyświetlać, ale nie będzie można do niego do niego dodać kolejnych dodatków, chyba że zostanie ponownie otwarty. Każdy, kto ma dostęp do zapisu w skoroszycie, może rozpoznać lub ponownie otworzyć komentarze.

Możesz kliknąć Nowa notatka w menu otwieranym kliknięciem prawego przycisku myszy. Ewentualnie możesz kliknąć pozycję Notatki > Nowa notatka na karcie Recenzja. "Notatki" to nowa nazwa starych komentarzy. Nie zawierają one pola Odpowiedz.

Nie klikaj pozycji Nowy komentarz, a zamiast tego kliknij pozycję Nowa notatka. To polecenie jest dostępne w menu kontekstowym. Ewentualnie możesz kliknąć pozycję Notatki > Nowa notatka na karcie Recenzja.

Istnieją różnice między sposobem działania komentarzy z wątkami a działaniem notatek.

Komentarze

Notatki

Białe tło

Żółte tło

Możliwość odpowiedzi

Brak możliwości odpowiedzi

Klawisze Ctrl+Enter publikuje komentarz.

Klawisz ESC umożliwia przejście poza komentarz. Klawisze Ctrl+Enter utworzy nowy wiersz i nie opublikuje komentarza.

Wszystkie komentarze można wyświetlać w okienku razem z danymi.

Wszystkie komentarze mogą być wyświetlane, ale są porozrzucane po komórkach, a nie w okienku obok danych.

Wewnątrz komentarzy z wątkami nie można formatować tekstu lub dodawać obrazów.

Tekst można formatować i dodawać obrazy wewnątrz notatek.

Obecnie nie można zmieniać rozmiaru komentarzy z wątkami.

Możesz zmieniać rozmiar notatek.

Nie możesz usuwać lub zmieniać swojej nazwy.

Możesz usuwać lub zmieniać swoją nazwę.

Aby edytować komentarz, kliknij tekst komentarza (lub umieść na nim wskaźnik myszy), a następnie kliknij pozycję Edytuj. Jeśli nie utworzysz pierwotnego komentarza, przycisk Edytuj nie będzie dostępny, ale możesz na nie odpowiedzieć.

Aby edytować notatkę, możesz kliknąć notatkę prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Edytuj notatkę. Możesz też kliknąć pozycję Notatki > edytuj notatkę na karcie Recenzja.

Aby wyświetlić wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij pozycję Pokaż komentarze na karcie Recenzja. Następnie po prawej stronie zostanie wyświetlone okienko Komentarze ze wszystkimi komentarzami i ich odpowiedziami.

Aby wyświetlić wszystkie notatki jednocześnie, kliknij pozycję Notatki > pozycję Pokaż wszystkie notatki na karcie Recenzja.

Aby usunąć komentarz, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę z komentarzem, a następnie wybrać opcję Usuń komentarz lub przejść do karty Recenzja w > Komentarze> Usuń.

Aby usunąć notatkę, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę z notatką i wybrać opcję Usuń notatkę lub przejść na kartę Recenzja i > Komentarze> Usuń.

Uwagi: 

  • Pamiętaj, że inne osoby będą mogły edytować Twoje komentarze. Komentarze w dokumencie Office są przechowywane w pliku, więc każda osoba mająca dostęp do edytowania pliku może edytować ten komentarz.

  • Jeśli skoroszyt został zapisany lokalnie, edytowanie komentarza będzie możliwe tylko w przypadku zalogowania się przy użyciu tego samego profilu, co podczas tworzenia komentarza.

Notatki i komentarze są zwykle takie same między Excel dla Microsoft 365 a Excel dla sieci Web  

Funkcja

Szczegóły

Tworzenie notatki

Można tworzyć notatki i komentarze z wątkami
w obu Excel dla Microsoft 365 i Excel dla sieci Web

Wyświetlanie notatki

Notatki są wyświetlane jako żółte notatki w Excel dla Microsoft 365 i Excel dla sieci Web

Edytowanie notatki

Notatki można edytować w programie Excel dla sieci Web bez konwertowania na komentarze z wątkami

Przypinanie notatki do siatki

Notatki można przypiąć do siatki w programie Excel dla sieci Web, ale tylko dla bieżącej sesji

Zmienianie rozmiaru notatki

Notatki są wyświetlane osobno od Excel dla sieci Web w programie i można zmienić ich rozmiar, ale tylko dla bieżącej sesji

Nawigowanie między notatkami

Do następnej notatki i poprzedniej notatki możesz przejść przy użyciu wstążki w obu Excel dla Microsoft 365 i Excel dla sieci Web

Przenoszenie notatki

Notatek nie można przenosić w Excel dla sieci Web

Wyświetlanie tekstu sformatowanego, koloru i obrazów

Notatki utworzone w kliencie stacjonarnym nie będą wyświetlane jako tekst sformatowany w programie Excel dla sieci Web

Edytowanie tekstu sformatowanego, koloru i obrazów

Edytowanie notatek w Excel dla sieci Web spowoduje usunięcie wszelkiego istniejącego tekstu sformatowanego zawartego w notacie

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×