Podczas pracy z dwoma formatami plików, na przykład formatami .xlsx i ods, mogą wystąpić różnice w formatowaniu i nie wszystkie funkcje będą dostępne. Będzie można konwertować dane i zawartość, ale sposób pracy z zawartością może się różnić w zależności od tego, jakich formatów używasz.

Zmienianie domyślnego formatu plików

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Zapisywanie skoroszytów na liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format, który ma być używany domyślnie.

Jakie funkcje są obsługiwane, gdy arkusz kalkulacyjny programu Excel zostanie zapisany w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument?

W poniższej tabeli wymieniono funkcje programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, oraz funkcje, które nie są w nim obsługiwane.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani funkcjonalności.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i funkcjonalnością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi     Funkcja programu Excel nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Planując zapisanie arkusza programu Excel w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, nie należy korzystać z tej funkcji, gdyż grozi to utratą zawartości, formatowania i funkcjonalności w objętej funkcją części arkusza.

 • Nie dotyczy    Ta funkcja została wprowadzona w nowszej wersji programu Excel dla systemu Windows.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz tabelę Elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Poziom obsługi

Excel dla Microsoft 365 i Excel 2021

Excel 2013–2019 r.

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Hiperlinki

Pełna obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperlinków.

Pełna obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperlinków.

Formatowanie

Style komórki

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Drukowanie

Powtarzanie wierszy/kolumn

Brak obsługi

Brak obsługi

Drukowanie

Podziały stron

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Drukowanie

Nagłówek/stopka

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Formuły

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Formuły

Wyrażenia regularne (RegEx)

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Komentarze komórki (lub Notatki)

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Komentarze z wątkami komórek

Brak obsługi

Komentarze z wątkami zostaną przekonwertowane na starsze komentarze po zapisaniu pliku w formacie ods i otwarciu go ponownie w Excel.

Brak obsługi

Komentarze z wątkami zostaną przekonwertowane na starsze komentarze po zapisaniu pliku w formacie ods i otwarciu go ponownie w Excel.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Obiekty OLE

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Ustawienia

Ustawienia okna

Brak obsługi

Brak obsługi

Ustawienia

Ustawienia arkusza/skoroszytu

Brak obsługi

Brak obsługi

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Ochrona

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Ochrona

Szyfrowanie

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Ochrona

Etykiety wrażliwości

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Narzędzia danych

Sprawdzanie poprawności danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Dane zewnętrzne

Zapytania sieci Web

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Dane zewnętrzne

Obiekty QueryTable

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Tabele

Wiersze sumy

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2013 nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2013 nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Style

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Układ

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Pola obliczeniowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Grupowanie

Częściowa obsługa

Częściowa obsługa

Tabela przestawna

Tabele przestawne IMBI

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele przestawne

Tabele przestawne OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Konsolidacja

Brak obsługi

Brak obsługi

Skoroszyty udostępnione

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Etykiety danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie trendów

Pełna obsługa

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Skrzynka i wąsy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Histogram

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres Pareto

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres pierścieniowy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres mapy drzewa

Nie dotyczy

Brak obsługi

Wykresy

Wykres wodospadowy

Nie dotyczy

Brak obsługi

Formuły OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kształty na wykresach

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i otwarciu go ponownie w Excel niektóre typy kształtów nie są obsługiwane.

Brak obsługi

Power Query

Brak obsługi

Brak obsługi

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (ods), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

 • Brak obsługi     Funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu Excel i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać arkusz w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Poziom obsługi

Excel dla Microsoft 365 i Excel 2021

Excel 2013–2019 r.

Kształty

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Pełna obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

WordArt

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Opcje kształtów 3D

Brak obsługi

Brak obsługi

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Brak obsługi

Kontrolki formularzy programu Excel

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekt linku narzędzia Aparat fotograficzny/wklejony jako obraz

Brak obsługi

Brak obsługi

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Pełna obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2013, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Pełna obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2016, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Widoczność obiektów

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2013 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2016 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3D

Brak obsługi

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Brak obsługi

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Zmienianie domyślnego formatu plików

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office, Obraz przycisku pakietu Office > Excel opcje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W obszarze Zapisywanie skoroszytów na liście Zapisz pliki w tym formacie kliknij format, który ma być używany domyślnie.

Jakie funkcje są obsługiwane, gdy arkusz programu Excel zostanie zapisany w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument?

W poniższej tabeli wymieniono funkcje programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, oraz funkcje, które nie są w nim obsługiwane.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi     Funkcja programu Excel nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Planując zapisanie arkusza programu Excel w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, nie należy korzystać z tej funkcji, gdyż grozi to utratą zawartości, formatowania i użyteczności w objętej funkcją części arkusza.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Uwaga: W przypadku korzystania z programu Microsoft Excel Starter 2010 nie wszystkie funkcje podane dla programu Excel 2010 są obsługiwane w programie Excel Starter. 

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Program Excel 2007

Program Excel 2010

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Hiperlinki

Pełna obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperlinków.

Pełna obsługa

Mogą występować problemy ze stylami hiperlinków.

Formatowanie

Style komórki

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Drukowanie

Powtarzanie wierszy/kolumn

Brak obsługi

Brak obsługi

Drukowanie

Podziały stron

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Drukowanie

Nagłówek/stopka

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel funkcje obrazu, pierwszej strony oraz stron parzystych i nieparzystych nie są obsługiwane.

Formuły

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Komentarze komórki

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Obiekty OLE

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Ustawienia

Ustawienia okna

Brak obsługi

Brak obsługi

Ustawienia

Ustawienia arkusza/skoroszytu

Brak obsługi

Brak obsługi

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Ochrona

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z włączoną usługą IRM.

Ochrona

Szyfrowanie

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Brak obsługi

Nie można zapisywać plików z tym typem ochrony.

Ochrona

Etykiety wrażliwości

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Narzędzia danych

Sprawdzanie poprawności danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel nie można zapisywać sprawdzania poprawności danych pewnych typów formuł.

Dane zewnętrzne

Zapytania sieci Web

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Dane zewnętrzne

Obiekty QueryTable

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia, takie jak wstawione kolumny, nie są obsługiwane.

Tabele

Wiersze sumy

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2007 nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale funkcje filtrowania dodane w programie Excel 2010 nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Style

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Układ

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre układy, takie jak oś kompaktowa, nie są obsługiwane.

Tabela przestawna

Pola obliczeniowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Tabela przestawna

Grupowanie

Częściowa obsługa

Częściowa obsługa

Tabela przestawna

Tabele przestawne IMBI

Tabele przestawne

Tabele przestawne OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Narzędzia danych

Konsolidacja

Brak obsługi

Brak obsługi

Przycisk Udostępnij skoroszyt (karta Recenzja)

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Etykiety danych

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie trendów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre linie trendów nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Brak obsługi

Formuły OLAP

Brak obsługi

Brak obsługi

Wykresy

Kształty na wykresach

Brak obsługi

Brak obsługi

Power Query

Brak obsługi

Brak obsługi

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne programu Excel, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (ods), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

 • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

 • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

 • Brak obsługi     Funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu Excel i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać arkusz w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Program Excel 2007

Program Excel 2010

Kształty

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Pełna obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są obiekty w polach tekstowych. Po otwarciu pliku w formacie OpenDocument nie są wyświetlane obiekty w polach tekstowych.

WordArt

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Częściowa obsługa

Opcje tekstu WordArt w programie Excel nie są obsługiwane przez format ODF. W wyniku tego podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Opcje kształtów 3D

Brak obsługi

Brak obsługi

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Diagramy SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Kontrolki ActiveX

Brak obsługi

Brak obsługi

Kontrolki formularzy programu Excel

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekty na wykresach

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów.

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Brak obsługi

Obiekt linku narzędzia Aparat fotograficzny/wklejony jako obraz

Brak obsługi

Brak obsługi

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na dowolny kształt.

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Pełna obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2007, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Pełna obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Excel 2010, więc po otwarciu pliku w programie OpenDocument są one rozgrupowywowane. Dotyczy to wykresów, obrazów, kształtów i pól tekstowych zgrupowanych z obiektem OLE.

Widoczność obiektów

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel 2007 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Brak obsługi

Po zapisaniu pliku w pliku ods i jego otwarciu w programie Excel 2010 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów za pomocą kształtów.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Opcje obrazów 3D

Brak obsługi

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Brak obsługi

Hiperlink w kształcie

Brak obsługi

Brak obsługi

Jakie skutki ma edycja arkusza kalkulacyjnego w formacie OpenDocument?

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje Excel dla sieci Web, częściowe lub nie są obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods).

 • Pełna obsługa    Funkcja Excel dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, jak i w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

 • Częściowa obsługa    Funkcja Excel dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, jak i w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą to mieć wpływ na formatowanie i użyteczność. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

 • Brak obsługi    Funkcja dostępna w Excel dla sieci Web nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Używając formatu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, ryzykujesz utratę zawartości, formatowania i użyteczności tej części arkusza kalkulacyjnego.

 • Nie dotyczy Ta funkcja została wprowadzona w nowszej wersji programu Excel dla systemu Windows.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Komentarze

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Podpis cyfrowy jest usuwany w momencie wprowadzenia zmian w pliku. Zapisanie kopii do edycji i usunięcie podpisu ze skopiowanego pliku

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Pełna obsługa

Formatowanie

Style komórki

Pełna obsługa

Hiperlinki

Pełna obsługa

Style hiperłączy mogą się zmienić.

Formuły

Pełna obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Otwarcie pliku w formacie ods w programie Excel dla sieci Web, Nazwy lokalne, Nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie są obsługiwane.

Formuły

Wyrażenia regularne

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

 W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe filtrowanie jest obsługiwane, ale bardziej złożone filtry (na przykład filtry daty) nie są obsługiwane.
 

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie trendów

Pełna obsługa

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Po otwarciu pliku w formacie ods w programie Excel dla sieci Web, niektóre ustawienia nie są obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Po otwarciu pliku w formacie ods w programie Excel dla sieci Web, niektóre słupki błędów nie są obsługiwane.

Wykresy

Etykiety danych

Brak obsługi

Po otwarciu pliku w formacie ods w programie Excel dla sieci Web, niektóre etykiety danych nie są obsługiwane.

Wykresy

Kształty na wykresach

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i otwarciu go ponownie w Excel niektóre typy kształtów nie są obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Pełna obsługa

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Pełna obsługa

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Wykresy

Skrzynka i wąsy

Nie dotyczy

Wykresy

Histogram

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres Pareto

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres pierścieniowy

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres mapy drzewa

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres wodospadowy

Nie dotyczy

Współpraca

Współtworzenie

Brak obsługi

Komentarze komórki

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel ochrona bez hasła jest obsługiwana. Nie można natomiast zapisywać ani otwierać plików zawierających arkusze chronione hasłem.

Ochrona

Etykiety wrażliwości

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Brak obsługi

Etykiety nie zostaną zapisane.

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Style tabeli nie są zapisywane dla plików otwartych w formacie ods.

Tabele

Wiersz sumy

Częściowa obsługa

Wiersze tabeli dodane do plików w formacie ods Excel dla sieci Web zostaną przekonwertowane na formuły po otwarciu pliku.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Pełna obsługa

Power Query

Brak obsługi

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×