Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podczas edytowania pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) przy użyciu programu Word dla sieci Web, a następnie ponownie otwórz go w programie Word 2010, możesz zauważyć pewne różnice w formatowaniu między oryginalną a edytowaną wersją pliku. Różnice w formatowaniu mogą również wystąpić po otwarciu pliku typu Plik tekstowy OpenDocument w programieWord dla sieci Web. Jest to spowodowane różnymi funkcjami obsługiwanymi przez te formaty.

Uwaga: Różnice, jakie można doświadczyć podczas pracy z dwoma formatami plików, są zasadniczo ograniczone do różnic formatowania. Dane i zawartość są konwertowane, ale sposób formatowania oraz korzystania z danych i zawartości może się różnić.

Co się stanie, gdy dokument będzie edytowany w formacie Plik tekstowy OpenDocument?

W poniższej tabeli przedstawiono Word dla sieci Web obszarów funkcji obsługiwanych lub częściowo obsługiwanych w formacie OpenDocument (odt).

  • Pełna obsługa    Funkcja Word dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie Plik tekstowy OpenDocument, jak i w formacie Plik tekstowy OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

  • Częściowa obsługa    Funkcja Word dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie Plik tekstowy OpenDocument, jak i w formacie OpenDocument, ale mogą to mieć wpływ na formatowanie i użyteczność. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument albo nie są obsługiwane przez ten format, zobacz tabelę Funkcje graficzne w dalszej części tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Komentarze

Współpraca

Korespondencja seryjna

Pełna obsługa

Jeśli dokument jest edytowany w innej aplikacji obsługującej format ODF, połączenie ze źródłem danych musi zostać ustanowione ponownie.

Zawartość

Odsyłacze

Pełna obsługa

Zawartość

Edytor równań

Pełna obsługa

Zawartość

Równania

Pełna obsługa

Zawartość

Przypisy dolne i końcowe

Pełna obsługa

Separatory niestandardowe nie są obsługiwane.

Zawartość

Nagłówek/stopka

Pełna obsługa

Zawartość

Indeks

Pełna obsługa

Indeksy z wieloma kolumnami nie są obsługiwane.

Zawartość

Wstawianie podziału

Częściowa obsługa

Ciągłe podziały sekcji mogą utracić niektóre właściwości, takie jak marginesy górne/dolne, nagłówki/stopki, obramowania i numerowanie wierszy.

Zawartość

Obiekty Office Art

Pełna obsługa

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz tabelę Funkcje graficzne.

Zawartość

Numeracja stron

Pełna obsługa

Zawartość

Obrazy

Pełna obsługa

Obrazy w dokumencie utworzonym za pomocą pakietu OpenOffice nie są wyświetlane.

Zawartość

Tabele

Częściowa obsługa

Tabele zawierające więcej niż 64 kolumny nie są obsługiwane.

Zawartość

Pola tekstowe

Częściowa obsługa

Nie można zagnieżdżać pól tekstowych.

Zawartość

Spis treści

Częściowa obsługa

Spis treści traci elementy oznaczone polem SEQ.

Edycja

Autokorekta

Pełna obsługa

Edycja

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Pełna obsługa

Edycja

Przeciąganie i upuszczanie

Pełna obsługa

Edycja

Koperty i etykiety

Pełna obsługa

Edycja

Zaznaczanie

Pełna obsługa

Edycja

Cofanie, wykonywanie ponownie i powtarzanie

Pełna obsługa

Operacje na plikach

Integracja z programem WSS

Pełna obsługa

Formatowanie

Obramowanie i cieniowanie

Pełna obsługa

Desenie cieniowania nie są obsługiwane.

Style obramowania obrazu nie są obsługiwane. Są konwertowane na linie ciągłe.

Formatowanie

Punktory i numerowanie

Pełna obsługa

Odstępy między numerem/punktorem a tekstem mogą się nieco różnić.

Odstępy między elementami listy są zwiększane w celu dopasowania do interlinii dokumentu.

Po otwarciu pliku odt w programie Word dla sieci Web domyślne punktory programu OpenOffice mają #x0.

Formatowanie

Inicjały

Pełna obsługa

Kotwiczenie w niektórych regionach na marginesie nie jest obsługiwane.

Formatowanie

Wyróżnienie

Pełna obsługa

Po zapisaniu dokumentu wyróżnienie jest konwertowane na kolor tła znaków.

Formatowanie

Linie poziome

Pełna obsługa

Formatowanie

Akapit

Pełna obsługa

Formatowanie

Wyświetlanie formatowania

Pełna obsługa

Formatowanie

Style

Pełna obsługa

Po zapisaniu dokumentu w formacie odt liczba stylów jest większa i całe formatowanie w formacie ODF jest oparte na stylach.

Formatowanie

Karty

Pełna obsługa

Karty pozycyjne nie są obsługiwane.

Formatowanie

Kolumny tekstu

Pełna obsługa

Mogą zostać utracone niektóre właściwości skojarzone z sekcją, na przykład marginesy górne/dolne, nagłówki/stopki, krawędzie albo numerowanie wierszy.

Formatowanie

Orientacja tekstu

Częściowa obsługa

Obsługiwane są następujące formaty orientacji tekstu:

rltb: od prawej do lewej, od góry do dołu

lrtb: od lewej do prawej, od góry do dołu

tbrl: od góry do dołu; od prawej do lewej

Orientacja tekstu w komórce tabeli nie jest obsługiwana.

Formatowanie

Określanie położenia (pozycjonowanie)

Częściowa obsługa

Położenie niektórych pól tekstowych, ramek i kształtów może się zmienić w zależności od typu zastosowanej kotwicy.

Infrastruktura

Zakładki

Pełna obsługa

Infrastruktura

Pola

Częściowa obsługa

Pola nieobsługiwane są konwertowane na zwykły tekst.

Pola obsługiwane są zachowywane jako pola.

Pola SEQ nie są obsługiwane, co wpływa na działanie spisów treści i podpisów.

Infrastruktura

Hiperlinki

Pełna obsługa

W dokumentach pakietu OpenOffice nie jest stosowany styl hiperlinku, ale działanie hiperlinków jest poprawne.

Infrastruktura

Technologia OLE

Częściowa obsługa

Obiekty osadzone w dokumencie utworzonym za pomocą pakietu OpenOffice nie są wyświetlane. Typ obrazu nie jest obsługiwany, a link jest względny.

Międzynarodowe

Edytor IME

Pełna obsługa

Międzynarodowe

Dwa wiersze w jednym

Pełna obsługa

Drukowanie

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Automatyczne wykrywanie języka

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Właściwości językowe

Pełna obsługa

Sprawdzanie

Pisownia

Pełna obsługa

Obszary tekstu wskazane jako niepodlegające sprawdzaniu pisowni ani gramatyki tracą tę właściwość. Pisownia i gramatyka tego tekstu będzie sprawdzana.

Elementy graficzne

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje graficzne obsługiwane lub częściowo obsługiwane w formacie OpenDocument (odt).

  • Pełna obsługa     Funkcja Word dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie OpenDocument, jak i w formacie OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

  • Częściowa obsługa     Funkcja Word dla sieci Web jest dostępna zarówno w formacie OpenDocument, jak i w formacie OpenDocument, ale sposób grafiki może być inny w poszczególnych formatach. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

Kształty podstawowe

Poziom obsługi

Komentarze

Kształty

Pełna obsługa

Pola tekstowe

Pełna obsługa

Obiekty w polach tekstowych są częściowo obsługiwane w przypadku programu Word 2010. Po otwarciu pliku nie są obsługiwane grafiki SmartArt, kształty ani pola tekstowe wewnątrz pól tekstowych.

WordArt

Pełna obsługa

Opcje kształtów 3D

Pełna obsługa

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i linków, które nie są obsługiwane w formacie ODF.

Obiekty na wykresach

Pełna obsługa

Są one konwertowane na grupę składającą się z wykresu i obiektów. Program Word 2010 nie obsługuje grup zawierających wykresy, więc po otwarciu pliku w programie Word 2010 obiekty są rozgrupowywane.

Adnotacja odręczna

Pełna obsługa

Adnotacja odręczna jest konwertowana na obraz EMF (Enhanced Metafile).

Grupowanie obiektów

Częściowa obsługa

Niektóre obiekty nie mogą być grupowane w programie Word 2010, więc po otwarciu pliku w formacie OpenDocument są one rozgrupowywane. Dotyczy to wszelkich obiektów zgrupowanych z wykresem, a także obrazów zgrupowanych z kształtem, polem tekstowym lub obiektem OLE.

Widoczność obiektów

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku i ponownym otwarciu go w programie Word 2010 niewidoczne obiekty stają się widoczne.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Wyjątkiem są wypełnienia gradientowe z więcej niż dwoma stopniami, w przypadku których są zachowywane tylko dwa pierwsze stopnie.

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane przez format ODF. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Ponowne kolorowanie obrazów

Częściowa obsługa

Niektóre typy ponownego kolorowania mają swoje odpowiedniki w formacie ODF, na przykład tryb czarno-biały. Pozostałe typy nie mają swoich odpowiedników i są upraszczane. Obraz jest wyświetlany tak samo, ale nie można zmienić ani usunąć ponownego kolorowania.

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×