Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji R.R.R.  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwadrat korelacji iloczynu momentów Pearsona dla punktów danych w argumentach znane_y i znane_x. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PEARSON, funkcja. Wartość R-kwadrat można zinterpretować jako proporcję wariancji y przypisywaną do wariancji x.

Składnia

R.KWADRAT(znane_y;znane_x)

W składni funkcji R.KWADRAT występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Tablica lub zakres punktów danych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Tablica lub zakres punktów danych.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Jeśli argumenty znane_y i znane_x są puste lub zawierają różną liczbę punktów danych, funkcja R.KWADRAT zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli known_y i known_x zawierają tylko 1 punkt danych, funkcja R.R.ODW zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu.

 • Równanie pozwalające obliczyć współczynnik korelacji iloczynu momentów Pearsona (r) przedstawia się następująco:

  Równanie

  gdzie x i y są średnimi arytmetycznymi, czyli wynikami funkcji ŚREDNIA(znane_x) i ŚREDNIA(znane_y).

  Funkcja R.KWADRAT zwraca wartość r2, czyli kwadrat współczynnika korelacji.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Znane y

Znane x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formuła

Opis

W ynik

=R.KWADRAT(A3:A9;B3:B9)

Kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona dla punktów danych w zakresach A3:A9 i B3:B9.

0,05795

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×