Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji R.R.R.  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwadrat korelacji iloczynu momentów Pearsona dla punktów danych w argumentach znane_y i znane_x. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PEARSON, funkcja. Wartość R-kwadrat można zinterpretować jako proporcję wariancji y przypisywaną do wariancji x.

Składnia

R.KWADRAT(znane_y;znane_x)

W składni funkcji R.KWADRAT występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Tablica lub zakres punktów danych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Tablica lub zakres punktów danych.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Jeśli argumenty znane_y i znane_x są puste lub zawierają różną liczbę punktów danych, funkcja R.KWADRAT zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli known_y i known_x zawierają tylko 1 punkt danych, funkcja R.R.ODW zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu.

 • Równanie pozwalające obliczyć współczynnik korelacji iloczynu momentów Pearsona (r) przedstawia się następująco:

  Równanie

  gdzie x i y są średnimi arytmetycznymi, czyli wynikami funkcji ŚREDNIA(znane_x) i ŚREDNIA(znane_y).

  Funkcja R.KWADRAT zwraca wartość r2, czyli kwadrat współczynnika korelacji.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Znane y

Znane x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formuła

Opis

W ynik

=R.KWADRAT(A3:A9;B3:B9)

Kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona dla punktów danych w zakresach A3:A9 i B3:B9.

0,05795

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×