Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Power View w programie SharePoint można utworzyć jeden raport z wieloma widokami. Wszystkie widoki w jednym raporcie są oparte na tym samym model danych. Możesz kopiować i wklejać informacje z jednego widoku do drugiego, a także duplikować pełne widoki. W przypadku zapisywania obrazów podglądu widokówobraz każdego widoku jest wyświetlany w galerii Power Pivot w programie SharePoint Server 2013.

Uwagi: 

  • Istnieją dwie wersje programu Power View: program Power View w programie Excel 2013 i program Power View w programie SharePoint 2013. Ten temat dotyczy tylko programu Power View w programie SharePoint 2013.

  • Skoroszyty programu Excel można tworzyć w skoroszycie programu Excel z wieloma arkuszami programu Power View. Przeczytaj o innych możliwościach programu Power View.

W tym artykule

Dodawanie nowego widoku do raportu

Dodawanie zduplikowanego widoku do raportu

Nawigowanie między widokami

Filtry w widokach

Zapisywanie obrazów podglądu widoku

Raport z wieloma widokami

Dodawanie nowego widoku do raportu

  1. Otwórz raport, do którego chcesz dodać nowy widok.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy widok > Nowy widok.

Nowy widok zostanie wyświetlony w okienku po lewej stronie.

Dodawanie zduplikowanego widoku do raportu

  1. Otwórz raport, do którego chcesz dodać zduplikowany widok.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy widok > zduplikowany widok.

W okienku po lewej stronie zostanie wyświetlony zduplikowany widok.

Nawigowanie między widokami

W dowolnym trybie możesz korzystać z klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przechodzić do różnych widoków w raporcie.

W trybie projektowania możesz kliknąć widoki w okienku Widok.

W trybach czytania i pełnoekranowym możesz wykonywać następujące czynności:

  • Kliknij przycisk Wybierz widok w lewym dolnym rogu, aby wyświetlić wiersz widoków w raporcie.

Ikona wyboru slajdów na podglądzie, tryby pełnoekranowe
  • Kliknij strzałki nawigacyjne w prawym dolnym rogu.

  • Naciskaj klawisze strzałek.

Początek strony

Filtry w widokach

Każdy widok może mieć własne filtry, ale stan obszaru filtrów jest stały: Jeśli obszar filtry jest rozwinięty w jednym widoku, jest rozwinięty we wszystkich widokach. Po przejściu z widoku do widoku w dowolnym trybie, stan filtru na każdej stronie jest zachowywany: na przykład w przypadku filtru pola Kategoria produktu filtrowanie jednego widoku dla telefonów komórkowych po opuszczeniu widoku i powrocie do niego , filtr nadal będzie filtrować na telefony komórkowe. Po zduplikowaniu widoku filtry są zduplikowane, a także stan każdego filtru. Zapisanie raportu powoduje zapisanie stanu każdego filtru.

Początek strony

Zapisywanie obrazów podglądu widoku

Obrazy podglądu widoku to obrazy wyświetlane w okienku Widok w trybie projektowania w programie Power View. Po zapisaniu raportu programu Power View domyślnie te obrazy są zapisywane razem z raportem. Są one wyświetlane w galerii Power Pivot w programie SharePoint Server 2013, podobnie jak są wyświetlane arkusze programu Microsoft Excel. Masz jednak opcję, aby ją zapisać.

Przestroga: 

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×