Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REGEXPW  w programie Microsoft Excel.

Opis

Oblicza przewidywany wzrost wykładniczy, używając istniejących danych. Funkcja REGEXPW zwraca wartości y dla serii nowych wartości x określonych na podstawie istniejących wartości x i y. Można także użyć funkcji REGEXPW, aby dopasować krzywą wykładniczą do istniejących wartości x i y.

Składnia

REGEXPW(znane_y;[znane_x];[nowe_x];[stała])

W składni funkcji REGEXPW występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zestaw znanych wartości y spełniających zależność y = b*m^x.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

  • Jeśli którakolwiek z liczb w known_y jest ujemna lub 0, funkcja REGEXPW zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Znane_x    Argument opcjonalny. Zbiór znanych wartości x spełniających zależność y = b*m^x.

  • Tablica known_x może zawierać jeden lub więcej zestawów zmiennych. Jeśli jest używana tylko jedna zmienna, known_y i known_x mogą być zakresami dowolnego kształtu, o ile mają jednakowe wymiary. Jeśli jest używana więcej niż jedna zmienna, known_y musi być wektorem (czyli zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

  • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...}, która ma ten sam rozmiar co tablica znane_y.

 • Nowe_x    Argument opcjonalny. Zestaw nowych wartości x, dla których funkcja REGEXPW ma zwrócić odpowiednie wartości y.

  • New_x musi zawierać kolumnę (lub wiersz) dla każdej zmiennej niezależnej, podobnie jak known_x. Jeśli więc known_y znajduje się w jednej kolumnie, known_x i new_x muszą mieć taką samą liczbę kolumn. Jeśli known_y znajduje się w jednym wierszu, known_x i new_x muszą mieć taką samą liczbę wierszy.

  • Jeżeli argument nowe_ x zostanie pominięty, przyjmuje się, że jest on taki sam jak znane_x.

  • Jeżeli zarówno znane_x jak i nowe_x zostaną pominięte, to przyjmuje się, że są one tablicą {1;2;3;...} o takiej samej wielkości co znane_y.

 • Stała    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć narzuconą wartość 1.

  • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

  • Jeśli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana jako równa 1, a wartości m są tak dostosowywane, aby y = m^x.

Spostrzeżenia

 • Formuły zwracające tablice należy wprowadzać w postaci formuł tablicowych po zaznaczeniu prawidłowej liczby komórek.

 • Podczas wprowadzania stałej tablicowej dla argumentu, takiego jak znane_x, należy rozdzielać średnikami wartości w tym samym wierszu, a odwrotnymi kreskami ukośnymi (\) rozdzielać wiersze.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Miesiąc

Jednostki

Formuła (odpowiednie jednostki)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Miesiąc

Formuła (prognozowane jednostki)

Formuła użyta w tablicy C2:C7 powyżej

17

320 197

=REGEXPW(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Formuła użyta w tablicy B9:B10 powyżej

=REGEXPW(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×