Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja TREND zwraca wartości trendu liniowego. Dopasowuje ona linię prostą (przy użyciu metody najmniejszych kwadratów) do known_y i known_x tablicy. Funkcja TREND zwraca wartości y wzdłuż tej linii, aby określić new_x tablicy.

Użyj funkcji TREND, aby prognozować wyniki przychodów dla miesięcy 13–17, gdy masz wartości rzeczywiste dla miesięcy 1–12.

Uwaga: Jeśli masz bieżącą wersję programu Microsoft 365, możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego (w komórce E16 w tym przykładzie), a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, wybierając najpierw zakres wyjściowy (E16:E20), a następnie wprowadź formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego (E16), a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER, aby ją potwierdzić. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

=TREND(known_y;[known_x];[new_x];[const])

W składni funkcji REGLINW występują następujące argumenty:

Argument

Opis

znane_y   

Wymagane

Zestaw wartości y, które już znasz w relacji y = mx + b

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

znane_x   

Opcjonalne

Opcjonalny zestaw wartości x, które być może już znasz w relacji y = mx + b

 • Tablica known_x może zawierać jeden lub więcej zestawów zmiennych. Jeśli jest używana tylko jedna zmienna, known_y zakresy i zakresy known_x zakresów mogą być zakresami dowolnego kształtu, o ile mają jednakowe wymiary. Jeśli jest używana więcej niż jedna zmienna, known_y musi być wektorem (to jest zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

 • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...}, która ma ten sam rozmiar co tablica znane_y.

new_x   

Opcjonalne

Nowe wartości x, dla których ma zostać zwrócona odpowiednia wartość y przez trend TREND

 • New_x musi zawierać kolumnę (lub wiersz) dla każdej niezależnej zmiennej, tak known_x także kolumnę (lub wiersz). Jeśli więc known_y znajduje się w jednej kolumnie, known_x kolumny i liczby new_x muszą mieć taką samą liczbę kolumn. Jeśli known_y wierszy znajduje się w jednym wierszu, known_x wiersza i liczby new_x muszą mieć taką samą liczbę wierszy.

 • Jeżeli argument nowe_ x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jest on taki sam, jak argument znane_x.

 • Jeżeli zarówno argument znane_x, jak i nowe_x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że są one tablicą {1;2;3;...} o takiej samej wielkości, co tablica znane_y.

stała   

Opcjonalne

Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć nachylić wartość 0

 • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

 • Jeżeli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana jako równa 0, a wartości m są tak dostosowywane, aby spełniać równanie y = mx.

 • Aby uzyskać informacje dotyczące Microsoft Excel linii do danych, zobacz temat LINEST.

 • Funkcji REGLINW można używać, aby dopasować krzywą wielomianową za pomocą regresji wobec tej samej zmiennej podniesionej do różnych potęg. Na przykład można przyjąć, że kolumna A zawiera wartości y, a kolumna B wartości x. Można wprowadzić wartość x^2 w kolumnie C, x^3 w kolumnie D itd., a następnie przeprowadzić regresję kolumn B — D wobec kolumny A.

 • Formuły zwracane tablic muszą być wprowadzane jako formuły tablicowe za pomocą klawiszy Ctrl+Shift+Enter,chyba że masz bieżącą wersję platformy Microsoft 365, a następnie możesz po prostu nacisnąć klawisz Enter.

 • Podczas wprowadzania stałej tablicowej dla argumentu, takiego jak znane_x, należy rozdzielać średnikami wartości w tym samym wierszu, a odwrotnymi kreskami ukośnymi (\) rozdzielać wiersze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×