Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja REGLINW zwraca wartości trendu liniowego. Pasuje do linii prostej (przy użyciu metody najmniejszych kwadratów) do known_y tablicy i known_x. Funkcja REGLINW zwraca wartości y wzdłuż tej linii dla tablicy new_x określonej przez Ciebie.

Funkcja REGLINW umożliwia przewidywanie wydajności przychodów dla miesięcy 13–17, gdy rzeczywiste wartości rzeczywiste dla miesięcy 1–12.

Uwaga: Jeśli masz bieżącą wersję platformy Microsoft 365, możesz wprowadzić formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego (w tym przykładzie komórka E16), a następnie nacisnąć klawisz ENTER , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formuła musi zostać wprowadzona jako starsza formuła tablicowa, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy (E16:E20), wprowadzając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego (E16), a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER , aby ją potwierdzić. Program Excel wstawi na początku i końcu formuły nawiasy klamrowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

=REGLINW(known_y;[known_x];[new_x];[stała])

W składni funkcji REGLINW występują następujące argumenty:

Argument

Opis

znane_y   

Wymagane

Zestaw znanych już wartości y w relacji y = mx + b

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

 • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

znane_x   

Opcjonalnie

Opcjonalny zestaw znanych wartości x w relacji y = mx + b

 • Tablica known_x może zawierać jeden lub więcej zestawów zmiennych. Jeśli jest używana tylko jedna zmienna, known_y i known_x mogą być zakresami dowolnego kształtu, o ile mają jednakowe wymiary. Jeśli jest używana więcej niż jedna zmienna, known_y musi być wektorem (czyli zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

 • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...}, która ma ten sam rozmiar co tablica znane_y.

new_x   

Opcjonalnie

Nowe wartości x, dla których funkcja REGLINW ma zwracać odpowiednie wartości y

 • New_x musi zawierać kolumnę (lub wiersz) dla każdej zmiennej niezależnej, podobnie jak known_x. Jeśli więc known_y znajduje się w jednej kolumnie, known_x i new_x muszą mieć taką samą liczbę kolumn. Jeśli known_y znajduje się w jednym wierszu, known_x i new_x muszą mieć taką samą liczbę wierszy.

 • Jeżeli argument nowe_ x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jest on taki sam, jak argument znane_x.

 • Jeżeli zarówno argument znane_x, jak i nowe_x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że są one tablicą {1;2;3;...} o takiej samej wielkości, co tablica znane_y.

stała   

Opcjonalnie

Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć wartość równą 0

 • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

 • Jeżeli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana jako równa 0, a wartości m są tak dostosowywane, aby spełniać równanie y = mx.

 • Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki program Microsoft Excel dopasowuje linię do danych, zobacz REGLINP.

 • Funkcji REGLINW można używać, aby dopasować krzywą wielomianową za pomocą regresji wobec tej samej zmiennej podniesionej do różnych potęg. Na przykład można przyjąć, że kolumna A zawiera wartości y, a kolumna B wartości x. Można wprowadzić wartość x^2 w kolumnie C, x^3 w kolumnie D itd., a następnie przeprowadzić regresję kolumn B — D wobec kolumny A.

 • Formuły zwracające tablice muszą być wprowadzane jako formuły tablicowe za pomocą klawiszy Ctrl+Shift+Enter, chyba że masz bieżącą wersję platformy Microsoft 365, a następnie możesz po prostu nacisnąć klawisz Enter.

 • Podczas wprowadzania stałej tablicowej dla argumentu, takiego jak znane_x, należy rozdzielać średnikami wartości w tym samym wierszu, a odwrotnymi kreskami ukośnymi (\) rozdzielać wiersze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×