Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Rejestrowanie urlopu, zwolnienia lekarskiego i innych godzin niezwiązanych z projektem w usłudze Project Online

Ciężka praca przynosi często jeden z dwóch rezultatów: zasłużony urlop lub paskudny, zwalający z nóg katar.

Zgoda, możliwe, że nie ma bezpośredniego powiązania, ale w trakcie pracy nad projektem z pewnością spędzisz trochę czasu na innych czynnościach niż praca nad zadaniami. Czasami jest to urlop, zwolnienie lekarskie lub czynność związana z pracą (ale niezwiązana z projektem), na przykład szkolenie lub podróż służbowa.

Samolot

Wcześniejsze przygotowanie

Istnieje kilka czynności, które możesz wykonać z wyprzedzeniem, jeśli wiesz, że nie będziesz pracować nad zadaniami w określonym dniu lub przez kilka dni. Możesz powiadomić menedżera projektu na potrzeby planowania i przydzielić osobę, która będzie wprowadzać informacje o czasie i postępie realizacji zadań podczas Twojej nieobecności.

Informowanie menedżera projektu

Jeśli wiesz wcześniej o swojej nieobecności w biurze lub braku możliwości pracy nad zadaniami z innych przyczyn, możesz wyświadczyć ogromną przysługę menedżerowi projektu, powiadamiając go o tym od razu po uzyskaniu informacji o nieobecności.

Kalendarz

Menedżer projektu może wprowadzić zaplanowany czas nieobecności do kalendarza odzwierciedlającego Twoje godziny pracy. Ten kalendarz służy do określania harmonogramu projektu, a Twoja praca nad zadaniami zostanie automatycznie wstrzymana do momentu Twojego powrotu.

Przypisywanie osoby do wprowadzania czasu i postępu zadania

W zależności od konfiguracji organizacji możesz zidentyfikować osobę, która może wprowadzać i przesyłać informacje o czasie i postępie zadań w Twoim imieniu podczas Twojej nieobecności. Ta osoba jest nazywana pełnomocnikiem.

Przed rozpoczęciem urlopu (lub dowolnej innej czynności, która uniemożliwia pracę nad projektem przez krótki okres czasu) skonfiguruj nowe pełnomocnictwo, aby inna osoba mogła logować się podczas Twojej nieobecności.

Nie wszystkie organizacje korzystają z pełnomocników, dlatego jeśli potrzebujesz przekazywać informacje podczas nieobecności, ale nie możesz skonfigurować pełnomocnictwa, skontaktuj się z menedżerem projektu przed wyjazdem.

Podczas nieobecności

Czas spędzony z dala od zadań w projekcie może przynieść orzeźwiającą zmianę tempa — zwłaszcza, jeśli spędzasz go przy basenie ze smacznym napojem. Jednak nawet jeśli podczas nieobecności jesteś na sesji szkoleniowej lub pod kocem na kanapie w towarzystwie paczki chusteczek, prawdopodobnie po powrocie do pracy nad zadaniami zyskasz nową perspektywę.

Napój

Tak naprawdę podczas nieobecności musisz jedynie upewnić się, że informacje o czasie i postępie zadań są przesyłane w terminie. W niektórych przypadkach możesz przesłać informacje z wyprzedzeniem, ale nie zawsze jest to możliwe. W niektórych organizacjach jest wymagane przesyłanie informacji tylko w określonych dniach lub terminach. W takich sytuacjach przydaje się pełnomocnik, jeśli taki istnieje.

Jeśli przypisano pełnomocnika do wprowadzania informacji o czasie i postępie zadań w Twoim imieniu, ta osoba może zalogować się, klikając pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia programu PWA, a następnie klikając pozycję Działaj jako pełnomocnik w obszarze Ustawienia osobiste.

Po powrocie

Witamy ponownie w Twoich zadaniach! Teraz, po powrocie, musisz uwzględnić swój czas nieobecności w grafiku. Czas spędzony na pracy niezwiązanej z projektem, w tym urlop i zwolnienie lekarskie, jest nazywany czasem administracyjnym.

 1. Kliknij pozycję Grafik na pasku Szybkie uruchamianie.

  Grafik w okienku Szybkie uruchamianie

 2. Wypełnij wiersz Rzeczywista po prawej stronie siatki, wprowadzając urlop, zwolnienie lekarskie lub inną kategorię czasu administracyjnego.

  Wiersz Administracja w grafiku

  Jeśli odpowiednie zadanie administracyjne nie jest wymienione na liście w grafiku, kliknij pozycję Grafik > Dodaj wiersz > Dodaj linię niezwiązaną z projektem.

  Dodaj linię niezwiązaną z projektem

 3. Kontynuuj wypełnianie pozostałej części grafiku i prześlij go, gdy będzie gotowy. Potrzebujesz więcej informacji?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×