Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.BS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca rentowność weksla skarbowego.

Składnia

RENT.BS(rozliczenie;data_spłaty;cena)

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.BS występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność.

 • Cena    Argument wymagany. Cena weksla skarbowego przypadająca na każde 100 zł wartości nominalnej.

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie i data_spłaty obcinane są do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są policzną datą, funkcja TBILLYIELD zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli wartość ≤ 0, funkcja TBILLYIELD zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli argument ≥ data_spłaty lub jeśli argument data_spłaty jest późniejsza niż rok od dnia rozliczenia, funkcja TBILLYIELD zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Funkcja RENT.BS obliczana jest w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • DSM = ilość dni od daty rozliczenia do daty płatności, wyłączając wszystkie daty płatności przypadające później niż rok kalendarzowy po dacie rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-03-31

Data rozliczenia

2008-06-01

Data spłaty

98,45 zł

Cena za każde 100 zł wartości nominalnej

Formuła

Opis

Wynik

=RENT.BS(A2;A3;A4)

Rentowność weksla skarbowego obliczona na podstawie warunków określonych w komórkach A2, A3 i A4 (0,0914 lub 9,14%).

9,14%

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×