Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.OST.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość rentowności papieru wartościowego o nietypowym (długim lub krótkim) ostatnim okresie.

Składnia

RENT.OST.OKR(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;kwota;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.OST.OKR występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Ostatnia_wypłata    Argument wymagany. Data ostatniej dywidendy od papieru wartościowego.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

 • Kwota    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, ostatnia_wypłata i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty lub last_interest nie są prawidłową datą, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli stopa < 0 lub jeśli argument cena ≤ 0, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Należy spełnić poniższy warunek daty; W przeciwnym razie funkcja RENT.OST.OKR zwraca #NUM! W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

  data_spłaty > rozliczenie > ostatnia_wypłata

 • Wartość funkcji RENT.OST.OKR jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • Ai = liczba narosłych dni dla i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z okresu dodatkowego liczonych od ostatniego naliczenia odsetek przed spłatą.

  • DCi = liczba dni liczonych w i-tym lub ostatnim quasi-kuponowym okresie jako ograniczonych długością właściwego okresu quasi-kuponowego.

  • NC = liczba quasi-kuponowych okresów odpowiadających okresowi dodatkowemu. Jeżeli liczba ta zawiera ułamki, zostanie zwiększona do najbliższej liczby całkowitej.

  • NLi = normalna długość w dniach i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z dodatkowego okresu dywidendowego.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-04-20

Data rozliczenia

2008-06-15

Data spłaty

2007-12-24

Data ostatniej wypłaty

3,75%

Kupon procentowy

99,875 zł

Cena

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

Wynik

=RENT.OST.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Rentowność papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) ostatni okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji. Wynik to 0,04519 lub 4,52%.

4,52%

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×