Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.PIERW.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca rentowność papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym okresie.

Składnia

RENT.PIERW.OKR(rozliczenie;data_spłaty;emisja;pierwszy_kupon;stopa;kwota;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.PIERW.OKR występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

 • Pierwszy_kupon    Argument wymagany. Data pierwszej dywidendy od papieru wartościowego.

 • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

 • Kwota    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, pierwszy_kupon i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja first_coupon nie są policzoną datą, funkcjaIELD.WYKUP zwraca wartość #VALUE! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli stopa < 0 lub jeśli cena ≤ 0, funkcja STOPA.DFYIELD zwraca wartość #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja FUNKCJA.DFYIELD zwraca wartość #NUM! wartość błędu #ADR!.

 • Daty powinny spełniać poniższy warunek. w przeciwnym razie funkcjaIELD.SS zwraca #NUM! W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

  data_spłaty > pierwszy_kupon > rozliczenie > emisja

 • Do obliczenia funkcji RENT.PIERW.OKR program Microsoft Excel stosuje technikę iteracji. Funkcja stosuje metodę Newtona i wykorzystuje zależność użytą w funkcji CENA.PIERW.OKR. Rentowność zmienia się w 100 iteracjach, do uzyskania zbieżności wyznaczanej ceny według podanej rentowności z podaną ceną. Dodatkowe informacje na temat zależności używanej przez RENT.PIERW.OKR zawarto w opisie funkcji CENA.PIERW.OKR.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

11 listopad 2008

Data rozliczenia

1 marzec 2021

Data spłaty

15 październik 2008

Data wydania

1 marzec 2009

Data płatności pierwszej dywidendy

5,75%

Kupon procentowy

84,50

Cena

100

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=RENT.PIERW.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Rentowność papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) pierwszy okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji. Wynik to (0,0772 lub 7,72%).

7,72%

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×