Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca roczną rentowność dyskontowanego papieru wartościowego, dającego odsetki w dniu spłaty.

Składnia

RENT.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;emisja;stopa;cena;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego wyrażona jako liczba kolejna daty.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa oprocentowania papieru wartościowego.

 • Cena    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Rozliczenie, data_spłaty, emisja i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie, data_spłaty lub emisja nie są prawidłowymi datami, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli stopa < 0 lub jeśli cena ≤ 0, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca #NUM! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

15 mar 2008

Data rozliczenia

3 lis 2008

Data spłaty

8 lis 2007

Data wydania

6,25%

Półroczny kupon procentowy

100,0123

Cena

0

Podstawa 30/360 (zobacz wyżej)

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=RENT.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Rentowność obligacji na powyższych warunkach (0,060954 czyli 6,10%)

6,10%

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×