Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENTOWNOŚĆ w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca rentowność papieru wartościowego o okresowym oprocentowaniu. Z funkcji RENTOWNOŚĆ korzysta się do obliczania rentowności obligacji.

Składnia

RENTOWNOŚĆ(rozliczenie;data_spłaty;stopa;cena;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENTOWNOŚĆ występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Cena    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłowymi datami, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #ARG!.

 • Jeśli stopa < 0, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli cena ≤ 0 lub jeśli wykup ≤ 0, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja RENTOWNOŚĆ zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeśli do czasu wykupu występuje jeden okres dywidendy, to funkcję RENTOWNOŚĆ oblicza się następująco:

  Równanie

  gdzie:

  • A = liczba dni od dnia rozpoczynającego okres dywidendy do dnia rozliczenia (dni należne),

  • DSR = liczba dni od dnia rozliczenia do dnia wykupu,

  • E = liczba dni w okresie dywidendy.

 • Jeśli do dnia wykupu przypada więcej niż jeden okres dywidendy, to funkcję RENTOWNOŚĆ oblicza się za pomocą stu iteracji. Rozwiązanie wykorzystuje metodę Newtona opartą na używanej formule lub funkcji CENA. Rentowność zmienia się do chwili, gdy oszacowana kwota przy danej rentowności jest bliska cenie.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

15 lut 2008

Data rozliczenia

15 lis 2016

Data spłaty

5,75%

Kupon procentowy

95,04287

Cena

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna (zobacz wyżej)

0

Podstawa 30/360 (zobacz wyżej)

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=RENTOWNOŚĆ(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Rentowność obligacji na powyższych warunkach (0,065 czyli 6,5%)

6,5%

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×