Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŁAC.M  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauley'a dla papieru wartościowego o przyjętej wartości nominalnej 100 zł.

Składnia

ROCZ.PRZYCH.M(rozliczenie;data_spłaty;kupon;rentowność;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji ROCZ.PRZYCH.M występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Kupon    Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008 roku, datą rozliczenia 1 lipca 2008 roku, a datą spłaty 1 stycznia 2038 roku, 30 lat po 1 stycznia 2008 roku — dacie emisji.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są policzną datą, funkcja ŁAC.M zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli wartość < wynosi 0 lub jeśli < 0, funkcja ŁAC.M zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja ŁAC.M zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ŁAC.M zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja ŁAC.M zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Zmodyfikowany okres określa się następująco:

  Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-01-01

Data rozliczenia

2016-01-01

Data spłaty

8%

Kupon procentowy

9%

Rentowność procentowa

2

Częstotliwość półroczna (zobacz wyżej)

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=ROCZ.PRZYCH.M(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Zmodyfikowany okres dla obligacji na warunkach określonych w zakresie A2:A5.

5,736

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×