Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Oblicza rozkład logarytmiczno-normalny x, gdzie ln(x) ma rozkład normalny z parametrami średnia i odchylenie_std.

Funkcję tę należy stosować do analizowania danych, które zostały przetworzone logarytmicznie.

Składnia

ROZKŁ.LOG(x;średnia;odchylenie_std;skumulowany)

Składnia funkcji ROZKŁ.LOG obejmuje następujące argumenty:

  • X     Argument wymagany. Wartość, dla której funkcja ma zostać obliczona.

  • Średnia     Argument wymagany. Wartość średnia ln(x).

  • Odchylenie_std     Argument wymagany. Odchylenie standardowe ln(x).

  • Skumulowany     Argument wymagany. Wartość logiczna, która określa postać funkcji. Jeśli wartością argumentu skumulowany jest PRAWDA, funkcja ROZKŁ.LOG zwraca funkcję rozkładu skumulowanego, a jeśli FAŁSZ, funkcja zwraca funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

Spostrzeżenia

  • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, należy go.LOGNORM. Funkcja ROZSYŁ zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli x ≤ 0 lub jeśli standard_dev ≤ 0, to logNORM. Funkcja ROZŁ.#NUM! wartość błędu.

  • Równanie skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego jest następujące:

    ROZKŁ.LOG(x;µ;o) = ROZKŁ.NORMALNY.S(1n(x)-µ / o)

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

4

Wartość, dla której ta funkcja ma być obliczona (x)

3,5

Średnia ln(x)

1,2

Odchylenie standardowe ln(x)

Formuła

Opis

Wynik

=ROZKŁ.LOG(A2;A3;A4;PRAWDA)

Skumulowany rozkład logarytmiczno-normalny dla wartości 4 z zastosowaniem argumentów w komórkach A2:A4.

0,0390836

=ROZKŁ.LOG(A2;A3;A4;FAŁSZ)

Rozkład logarytmiczno-normalny dla wartości 4 z zastosowaniem tych samych argumentów.

0,0176176

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×