Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online

W usłudze Lync Online można rozpocząć niezaplanowane spotkanie online lub połączenie konferencyjne, używając polecenia Spotkaj się z lub zaznaczając kontakty, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając odpowiedni typ interakcji.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania za pomocą funkcji Spotkaj się z

 Aby rozpocząć niezaplanowane spotkanie za pomocą polecenia Spotkaj się z, wykonaj następujące czynności.

  1. W oknie głównym usługi Lync Online kliknij strzałkę w dół obok przycisku Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z.

    • W oknie Konwersacja grupowa kliknij menu Opcje osób Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
      Kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu i wybierz uczestników z listy Kontakty.

    • Kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail, a następnie wypełnij zaproszenie na spotkanie i ustaw odpowiednie opcje spotkania. Aby uzyskać szczegóły, zobacz Tworzenie zaproszenia na spotkanie online oraz Ustawianie opcji spotkania online.

W przypadku wybrania opcji Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu uczestnicy otrzymają alert pulpitu z możliwością dołączenia do spotkania. W przypadku wybrania opcji Zaproś pocztą e-mail uczestnicy mogą dołączyć do spotkania, jak tylko otrzymają zaproszenie i klikną łącze do spotkania.

Początek strony

Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania przez zaznaczenie kontaktów

Aby rozpocząć niezaplanowane spotkanie z poziomu listy Kontakty, wykonaj następujące czynności.

  1. W oknie głównym usługi Lync Online zaznacz kontakty na liście Kontakty, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL i klikając odpowiednie pozycje.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone kontakty, a następnie kliknij jedną z następujących opcji: Wyślij wiadomość błyskawiczną, Rozpocznij połączenie konferencyjne, Rozpocznij połączenie wideo lub Udostępnij.

Uwaga:  W przypadku rozpoczynania niezaplanowanych spotkań w ten sposób dostawca konferencji głosowych może nie udostępniać konferencji telefonicznych. Na potrzeby takich konferencji można używać tylko dźwięku z komputera.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×