Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego programu Skype dla firm lub dołączanie do niego

Nie wszystkie sprawy da się załatwić przy użyciu wiadomości e-mail i błyskawicznych. Czasami bezpośrednia rozmowa jest lepszym i szybszym sposobem wyjaśnienia sytuacji, rozwiązania problemu lub podjęcia decyzji. Z poziomu programu Skype dla firm możesz sprawdzić dostępność jednego lub wielu kontaktów i błyskawicznie nawiązać połączenie konferencyjne.

  1. Na ekranie głównym programu Skype dla firm wybierz kafelek Kontakty i lekko przesuń palcem w dół na każdym kontakcie, który chcesz uwzględnić w połączeniu konferencyjnym, lub kliknij te kontakty prawym przyciskiem myszy.

  2. W wyświetlonym automatycznie menu wybierz polecenie aplikacji Połącz.

  3. Twoje zaproszenie zostanie wyświetlone na urządzeniach kontaktów, a dołączenie do spotkania będzie możliwe po jego zaakceptowaniu.

Aby dodać kolejnych uczestników:

  1. Szybko przesuń palcem od dołu do środka okna połączenia lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Uczestnicy.

  2. Wybierz pozycję Zaproś więcej osób i wpisz imię i nazwisko lub numer telefonu kontaktu, który chcesz zaprosić¹.

  3. Na liście wyników wyszukiwania zaznacz imię i nazwisko lub numer telefonu odpowiedniego kontaktu, a następnie wybierz przycisk ze znakiem plus (+).

W przypadku wybrania nazwy zaproszenie zostanie wysłane do kontaktu. Kontakt zostanie dołączony do rozmowy po zaakceptowaniu zaproszenia. W przypadku wybrania numeru telefonu Konferencja wybierze z tego numeru telefonu kontakt.

W oknie połączenia jest umieszczony przycisk mikrofonu umożliwiający wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia własnego głosu, a także przycisk słuchawki, który pozwala zakończyć połączenie konferencyjne. Aby uzyskać dostęp do innych poleceń w trakcie połączenia, przesuń szybko palcem od dołu do środka okna połączenia lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Zadanie

Czynność

Dodawanie wideo

Wybierz pozycję Wideo > Uruchom moje wideo.

Ukrywanie własnego podglądu

Wybierz pozycję Wideo > Ukryj mój podgląd.

Udostępnianie własnego podglądu

Wybierz pozycję Wideo > Pokaż mój podgląd.

Zatrzymywanie udostępniania obrazu wideo

Wybierz pozycję Wideo > Zatrzymaj moje wideo.

Opuszczanie wideo²

Wybierz pozycję Wideo > Opuść wideo.

Zawieszanie połączenia

Wybierz pozycję Połącz > Zawieś połączenie.

Wyświetlanie ekranu udostępniania w trakcie prezentacji

Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić scenę. Jeśli scena jest niedostępna, ale zawartość jest udostępniana, wybierz pozycję Prezentacja > Pokaż scenę.

Ukrywanie ekranu udostępniania w trakcie prezentacji

Wybierz pozycję Prezentacja > Ukryj scenę.

Prezentowanie zawartości

Wybierz pozycję Prezentacja > Przełącz aplikacje do prezentowania. Zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o zamknięciu spotkania w programie Skype dla firm i jego ponownym otwarciu w programie Lync 2013 lub aplikacji Lync Web App. Wówczas możesz kontynuować prezentowanie w tej aplikacji.


¹ Aby można było zaprosić kontakt, dzwoniąc pod jego numer telefonu, Twoje konto programu Skype dla firm musi mieć włączoną obsługę funkcji Enterprise Voice. Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu nie jest dostępne dla użytkowników Microsoft 365.

² Opcja Opuść wideo powoduje zatrzymanie wszystkich obrazów wideo, w wyniku czego nie możesz już oglądać wideo uczestników spotkania, ale zachowujesz dostęp do części audio.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×