Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Narrator zapewnia teraz bardziej zwięzłe i wydajne czytanie w programie Excel. Ogłoszenia są określane priorytetowo na podstawie informacji potrzebnych do przeglądania skoroszytu i można je dostosowywać za pomocą wygodnych skrótów klawiaturowych. W tym artykule omówiono: 

 • Jak uzyskać dostęp do nowych ogłoszeń Narratora w programie Excel.

 • Jak dostosowywać ogłoszenia za pomocą nowych skrótów klawiaturowych.

 • Przykłady zmienionych ogłoszeń podczas korzystania z programu Excel.

Jak uzyskać dostęp 

Wymagania dotyczące instalacji systemu Windows 

 • Na urządzeniu musi być uruchomiony Windows 11.

 • Zarejestruj swoje urządzenie w Niejawnym programie testów systemu Windows, postępjąc zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

 • Musisz mieć kompilację 23403.1001 lub nowszą. 

Wymagania dotyczące instalacji platformy Microsoft 365 

 • Zarejestruj swoje urządzenie w niejawnym programie testów platformy Microsoft 365, postępjąc zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj.

 • Zarejestruj się w kompilacji bieżącego kanału (wersja zapoznawcza) dla platformy Microsoft 365. Musisz mieć kompilację 16130.20394 lub nowszą.

Kroki instalacji rozszerzenia Narratora 

 • Po zaktualizowaniu urządzenia do najnowszej kompilacji niejawnego programu testów systemu Windows i kompilacji programu Excel zaloguj się i uruchom Narratora za pomocą skrótu klawiaturowego Control + Windows + Enter. 

 • Zaktualizowane środowisko będzie dostępne za pośrednictwem Sklepu Microsoft, więc może upłynąć kilka minut, aż będzie on dostępny na twoim komputerze. Zostanie wyświetlone powiadomienie, że pomyślnie pobrano i zainstalowano aplikację "NarratorExtension — Excel".

 • Otwórz program Excel i zacznij nawigować, aby usłyszeć zaktualizowane ogłoszenia Narratora.

Jak dostosowywać ogłoszenia 

W poniższej tabeli przedstawiono zestaw nowych poleceń klawiaturowych. Przejdź do kolejnych sekcji, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych skrótach. 

Uwaga: "Klawisz Narratora" jest domyślnie klawiszem Caps Lock lub Insert na klawiaturze. Skorzystaj z podręcznika użytkownika Narratora , aby uzyskać więcej informacji na temat używania klawisza Narratora wraz z innymi funkcjami. 

Anonsy są pogrupowane w cztery kategorie:

 • Wartość — informacje zapisane w komórce. Np. "dane testowe" lub "puste".

 • Nazwa, odwołanie do komórki. Np. "A 1".

 • Kontekst, informacje. Np. "wprowadzanie tabeli" lub ogłaszanie nagłówka właśnie wprowadzonej kolumny.

 • Właściwości — opisowe informacje o zawartości komórki. Np. "formuła" lub "filtrowane".

Scenariusz

Skrót

Notatki

Włączanie i wyłączanie zoptymalizowanych ogłoszeń

Narrator + Alt + O

Przenoszenie ogłoszenia kontekstowego (przełączanie pierwszego lub trzeciego)

Narrator + Alt + C

Właściwości > kontekstu > > > wartości (domyślne)

Vs

Właściwości > nazwy > > kontekstu

Ogłoszenia o nazwach i wartościach zamień

Narrator + Alt + N

Właściwości > kontekstu > > > wartości (domyślne)

Vs

Właściwości > kontekstu > wartości > nazw

Dotyczy również anonsów wyboru zakresu.

Odczytywanie bieżącego kontekstu (powtarzanie ogłoszenia kontekstowego i dodawanie wszystkich znanych informacji kontekstowych)

Narrator + Shift + C

Przykłady:

 • W tabeli na przykład rozmiar, miejsce, w którym się znajdujesz, i nazwa tabeli.

 • W widoku Układ strony wypowiedz słowo siatka strony.

 • W podzielonych okienkach wypowiedz nazwę okienka.

Odczytywanie informacji o statusie elementu

Narrator + Shift + S

Przeczytaj informacje zdefiniowane we właściwości Stan elementu w ostatniej komórce z fokusem.

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + E

Przeczytaj bieżącą komórkę lub zakres zaznaczonych komórek.

Włączanie i wyłączanie zoptymalizowanych ogłoszeń 

Domyślnie, jeśli masz zainstalowane rozszerzenie programu Narrator Excel, zoptymalizowane wiadomości zostaną włączone. Jeśli chcesz wyłączyć to ustawienie, naciśnij klawisze Narrator + Alt + O. Uwaga: stan tego polecenia nie jest zapisywany, co oznacza, że po ponownym uruchomieniu Narratora funkcja optymalizacji wiadomości będzie włączona ponownie. 

Przenoszenie ogłoszenia kontekstowego 

Domyślnie Narrator informuje o właściwościach > kontekstowych > nazwa > wartości. Jeśli na przykład wprowadzasz tabelę o nazwie Tabela 1 z kolumną Owoce, w której komórka A2 zawiera wartość komórki Apple, usłyszysz komunikat: "Jabłko, A2, wprowadzenie tabeli 1, Owoce, lista rozwijana filtru". 

Jeśli wolisz, aby najpierw usłyszysz kontekst, naciśnij klawisze Narrator + Alt + C. Spowoduje to przełączenie kolejności ogłoszeń do pozycji Kontekst > Wartość > Właściwości > nazwy. Jeśli na przykład wprowadzasz tabelę o nazwie Tabela 1 z kolumną Owoce, w której komórka A2 zawiera wartość komórki Apple, usłyszysz komunikat: "Wprowadzanie tabeli 1, Owoce, jabłko, A2, lista rozwijana filtru". 

Naciśnij ponownie klawisze Narrator + Alt + C, aby przełączyć się z powrotem do pierwotnej kolejności > nazwa > kontekstu > Właściwości. 

Zamienianie anonsów nazw i wartości 

Domyślnie Narrator informuje o właściwościach > kontekstowych > nazwa > wartości. Na przykład: "Imię, A1". 

Naciśnij klawisze Narrator + Alt + N, jeśli wolisz usłyszeć najpierw odwołanie do komórki, aby nazwa > wartość > kontekst > właściwości. W takiej sytuacji usłyszysz: "A1, Imię". 

To ustawienie dotyczy również anonsów wyboru zakresu. 

Przeczytanie bieżącego kontekstu

Naciśnij klawisze Narrator + Shift + C, aby powtórzyć bieżący kontekst lokalizacji w programie Excel. 

Odczytywanie informacji o statusie elementu

Stan elementu to właściwość komórki, która zawiera większą kolekcję atrybutów, takich jak formatowanie. Aby usłyszeć właściwość Stan elementu na żądanie, naciśnij klawisze Narrator + Shift + S. 

Odczytaj zaznaczenie  

Aby odczytać obecnie zaznaczoną komórkę lub zakres komórek, naciśnij klawisze Narrator + Shift + E. 

Przykłady zmienionych ogłoszeń

Oto kilka przykładów zmian, których możesz oczekiwać:

 • Bardziej zwięzły odczyt podczas nawigowania po siatce i zaznaczania komórek, zarówno w tabelach, jak i w arkuszach kalkulacyjnych, które nie używają tabel.

 • Jawne ogłoszenia, jeśli komórka jest pusta.

 • Zwięzłe, jawne ogłoszenia, gdy komórki zawierają nieskładające lub niejasne informacje, takie jak formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych i formuły.

 • Lepsza obsługa scalonych komórek.

 • Więcej informacji o współpracownikach podczas interakcji z komórkami wybranymi lub edytowaniem przez inną osobę.

Wyłączanie Narratora

Aby wyłączyć czytnik zawartości ekranu Narratora, naciśnij skrót klawiaturowy Control + Klawisz Systemu Windows + Enter. Aby włączyć lub wyłączyć zoptymalizowane anonsy Narratora, użyj skrótu klawiaturowego Narrator + Alt + O.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×