Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Czasami Lync dźwięk komputera nie działa z różnych powodów, na przykład z powodu braku sterowników, niezgodności urządzeń audio lub pominięcia kroku podczas konfiguracji. Poniższe sugestie rozwiązywania problemów rozwiązują najczęstsze problemy z dźwiękiem.

Porada: Możesz skorzystać z szybkiego obejścia, dołączając do spotkania przez telefon, a następnie wypróbować poniższe procedury rozwiązywania problemów, gdy znajdziesz na to czas. Zobacz Nawiązywanie połączenia ze spotkaniem programu Lync. Pamiętaj też, aby przed spotkaniem lub rozmową w programie Lyncskonfigurować i przetestować urządzenie audio.

Zawartość

Nie słyszysz innych osób

Jeśli nie słyszysz dźwięku, wypróbuj poniższe rozwiązanie:

 • W oknie spotkania programu Lync wskaż przycisk telefonu/mikrofonu Przycisk Mikrofon programu Lync, a następnie kliknij kartę URZĄDZE. Upewnij się, że jest wybrane odpowiednie urządzenie i że jest ustawiona wysoka głośność. W razie potrzeby wyreguluj głośność za pomocą suwaka głośnika.

  Zrzut ekranu: menu Dźwięk w oknie spotkania

 • Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora USB, podłącz je bezpośrednio do komputera.

 • Sprawdź również głośność głośników na komputerze. Kliknij ikonę głośnika Przycisk dźwięku systemu Windows na pasku zadań (zwykle znajduje się ona w prawym dolnym rogu ekranu komputera). Następnie zmień głośność wybranego urządzenia za pomocą suwaka.

  Zrzut ekranu: przycisk głośności

 • W przypadku telefonu stacjonarnego upewnij się, że głośnik jest włączony i głośność jest ustawiona wysoko.

Inne osoby nie słyszą Ciebie

 • Sprawdź, czy Twój mikrofon nie jest wyciszony. Gdy Twój mikrofon jest wyciszony, przycisk telefonu/mikrofonu w oknie spotkania wygląda tak: Zrzut ekranu: wyciszony mikrofon. Kliknij ten przycisk, aby wyłączyć wyciszenie.

 • W oknie spotkania programu Lync wskaż przycisk telefonu/mikrofonu Przycisk Mikrofon programu Lync, a następnie kliknij kartę URZĄDZENIA. Upewnij się, że jest wybrane urządzenie, którego chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający kontrolki połączenia audio.

 • W oknie głównym programu Lync przejdź do sekcji Opcje Zrzut ekranu: przycisk Opcje programu Lync > Urządzenie audio, a następnie wybierz odpowiedni mikrofon. Za pomocą suwaka dostosuj głośność mikrofonu. Niebieski wskaźnik ułatwia wybór odpowiedniego poziomu podczas mówienia.

Zrzut ekranu: mikrofon do sprawdzania dźwięku w programie Lync

Program Lync nie rozpoznaje urządzenia audio lub jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Głośnik i mikrofon nie działają”

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy urządzenie działa, zanim przejdziesz do następnego rozwiązania.

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, upewnij się, że sterowniki urządzania są aktualne. Zobacz Pobieranie i instalowanie sterowników dla Windows 8.1.

 • Jeśli urządzenie audio jest podłączone do koncentratora USB, podłącz je bezpośrednio do komputera.

 • Odłącz urządzenie, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie podłącz urządzenie.

 • Upewnianie się, że urządzenie audio nie jest wyłączone:

  1. Wybierz pozycje Start > Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania wyszukaj aplet Dźwięk i otwórz go.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby się upewnić, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż wyłączone urządzenia.

   Zrzut ekranu: pokazywanie wyłączonych składników

  4. Jeśli urządzenie audio jest wyłączone, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Włącz.

   Zrzut ekranu: włączanie urządzania

 • Skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu w Menedżerze urządzeń:

  1. Wybierz pozycję Start > Panel sterowania.

  2. Wyszukaj aplet Menedżer urządzeń i go otwórz.

  3. Wybierz nazwę komputera, a następnie kliknij pozycję Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Spowoduje to odnalezienie nowych urządzeń i zainstalowanie sterowników.

 • Pobierz najnowsze sterowniki z witryny producenta w sieci Web i zainstaluj je.

Słyszysz dźwięk z komputera przez telefon

Dzieje się tak, gdy telefon skonfigurowano jako domyślne urządzenie audio w systemie Windows zamiast w programie Lync.

Sprawdź, co jest domyślnym urządzeniem audio w systemie Windows:

 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Dźwięk.

Zrzut ekranu: wyszukiwanie programów

 1. Kliknij pozycję Dźwięk w menu.

 2. Na karcie Odtwarzanie kliknij prawym przyciskiem myszy inne urządzenie, na przykład głośniki lub zestaw słuchawkowy komputera, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne.

  Ustawianie urządzenia jako domyślnego w systemie Windows

Konfigurowanie telefonu IP przy użyciu programu Lync

Jeśli dla Twojego konta skonfigurowano obsługę telefonów IP, możesz korzystać z tych i innych funkcji programu Lync, takich jak informowanie o obecności, wyszukiwanie, szczegóły kontaktów itd., za pomocą obsługiwanego telefonu stacjonarnego.

 1. Podłącz telefon do komputera kablem USB dostarczonym z telefonem.

 2. Podłącz telefon do routera kablem sieciowym. Telefon musi być połączony z siecią firmową.

 3. Postępuj zgodnie z monitami na telefonie, aby zalogować się za pomocą numeru telefonu i numeru PIN skonfigurowanego w programie Lync.

  Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, kliknij kartę Telefon w oknie głównym programu Lync, a następnie kliknij pozycję PIN i wykonaj podane na wyświetlonej stronie instrukcje resetowania numeru PIN.

 4. Po skonfigurowaniu telefonu przejdź do okna Opcje w programie Lync i wybierz ten telefon jako urządzenie audio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i testowanie ustawień dźwięku programu Lync.

Powiadomienia komunikatów o błędzie

Czasem program Lync wyświetla powiadomienie o jakości dźwięku w oknie konwersacji lub w oknie głównym programu Lync. Kliknij to powiadomienie, aby uzyskać więcej informacji lub sugerowane rozwiązania. Poniżej przedstawiono przykład:

Zrzut ekranu: komunikat o błędzie

Więcej informacji o dźwięku w programie Lync

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×