1. Jak zmienić domyślne miejsce zapisywania załączników? Załączniki są zapisywane domyślnie w Twoim folderze Dokumenty. Nie można zmienić lokalizacji domyślnej, ale można określić inną lokalizację przy każdym zapisaniu załącznika. Wybierz strzałkę listy rozwijanej po prawej stronie ikony załącznika, aby otworzyć menu załącznika.

  Wybierz strzałkę listy rozwijanej po prawej stronie ikony załącznika, aby wyświetlić menu załącznika

  Wybierz pozycję Zapisz jako, aby zapisać na komputerze lub w lokalizacji przechowywania w chmurze.

 2. Jak zapisać edytowany załącznik, aby wprowadzone zmiany zostały dołączone do oryginalnej wiadomości e-mail? Jeśli nadawca załącznika używał usługi OneDrive lub innej opcji przechowywania w chmurze, wszelkie zmiany wprowadzone w załączniku zostaną zapisane automatycznie. Jeśli nadawca nie użyje opcji przechowywania w chmurze, użyj strzałki listy rozwijanej po prawej stronie załącznika i wybierz pozycję Zapisz w usłudze OneDrive.

 3. Czy można wyłączyć wyświetlanie podglądu załączników?Tak. W Centrum zaufania można włączyć lub wyłączyć podgląd plików. 

  1. W programie Outlook wybierz pozycję Opcje >> w Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Obsługa załączników > Wyłączanie podglądu załączników.

  2. Aby wyłączyć określoną funkcję wyświetlania podglądu załączników, kliknij pozycję Podglądy załączników i dokumentów, wyczyść pole wyboru obok funkcji, którą chcesz wyłączyć, a następnie kliknij pozycję OK.

 4. Jak otwierać załączniki PDF lub wyświetlać ich podgląd? Jeśli jako domyślnej przeglądarki używasz programu Microsoft Edge, załączniki PDF powinny otwierać się w tym programie. Aby otworzyć je w programie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarce plików PDF, zobacz Zmienianie skojarzenia plików załącznika.

 5. Jak zmienić przeglądarkę używaną do otwierania lub wyświetlania podglądu załączników? Do otwierania lub wyświetlania podglądu wielu typów załączników program Outlook używa domyślnej przeglądarki. Aby zmienić domyślną przeglądarkę, zobacz Zmienianie domyślnej przeglądarki w systemie Windows 10.

 6. W przypadku używania zapisu wszystkich załączników w folderze, jeśli plik o tej samej nazwie istnieje, program Outlook tworzy nową nazwę pliku (1), nazwę pliku (2) itd.  Dlaczego program Outlook nie wyświetla monitu o zastąpienie pliku?  Domyślnie program Outlook dołącza liczbę, zamiast monitowania o zastąpienie każdego pliku.  

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×