Komunikat o błędzie: „ta sekcja została pierwotnie utworzona w starszej wersji programu OneNote” zazwyczaj występuje w przypadku autonomicznych plików sekcji. Są to sekcje, które nie są przechowywane w notesie. Ponieważ program OneNote nie obsługuje już autonomicznych plików sekcji, należy wykonać następujące czynności, aby wyświetlić i edytować takie sekcje.  

Dla komputerów i urządzeń z systemem Windows

Ważne: Przed wykonaniem poniższych kroków upewnij się, że zainstalowano najnowszą aplikację klasyczną OneNote na komputerze z systemem Windows. Aby bezpłatnie pobrać tę wersję, odwiedź stronę www.onenote.com/download

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w witrynie www.onedrive.com przy użyciu tego samego konta, którego używasz w programie OneNote.

 2. Na stronie głównej usługi OneDrive kliknij pozycję + Nowy, a następnie kliknij pozycję Notes programu OneNote.

 3. Wpisz nazwę notesu w polu Wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

 4. Nowy notes zostanie automatycznie otwarty w programie OneNote w Twojej przeglądarce. Na pasku menu programu OneNote kliknij pozycję Otwórz w aplikacji klasycznej.

 5. Następnie kliknij przycisk Start po lewej stronie paska zadań systemu Windows, kliknij pozycję System Windows, a następnie kliknij pozycję Eksplorator plików.

 6. Przejdź do autonomicznych plików sekcji programu OneNote na dysku twardym komputera, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy każdy plik sekcji i wybierz pozycję Otwórz za pomocą > OneNote.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowane dwie różne wersje programu OneNote, pamiętaj, aby w tym kroku wybrać aplikację klasyczną „OneNote”, a nie „OneNote dla systemu Windows 10”. 

 7. W aplikacji klasycznej OneNote sekcje autonomiczne zostaną otwarte w obszarze Sekcje otwarte. W tym miejscu kliknij prawym przyciskiem myszy każdą kartę sekcji, a następnie kliknij pozycję Przenieś lub kopiuj.

 8. W otwartym oknie dialogowym Przenieś lub skopiuj sekcję kliknij, aby wybrać nowy notes utworzony w krokach 2–3, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 9. Gdy każda skopiowana sekcja zostanie skopiowana i zsynchronizowana z pozostałą częścią notesu, możesz użyć Eksploratora plików do usunięcia oryginalnego pliku sekcji autonomicznej z komputera.

 10. Powtórz kroki 6–9 dla każdego dodatkowego pliku sekcji autonomicznej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×