Pola Rzeczywista praca w nadgodzinach zawierają rzeczywistą ilość pracy w nadgodzinach wykonaną już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól pokazują wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól, w których jest pokazana rzeczywista praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zadania

Sposób obliczania    Przy pierwszym utworzeniu zadania pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Jako zasoby przydzielone do raportu o zadaniu rzeczywista praca w nadgodzinach jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do dowolnego arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie rzeczywistych informacji o nadgodzinach dla zadań. Dodanie tego pola do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub filtrowanie rzeczywistych informacji o nadgodzinach dla przydziałów dotyczących określonych zadań. Użyj tego pola z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, gdy zadanie jest w toku, aby sprawdzić, czy nie masz czasu w nadgodzinach. Te informacje mogą być także przydatne po zakończeniu projektu, aby ułatwić zaplanowanie kosztów i przyszłych projektów.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem "Pisanie propozycji". Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że przydzielone zasoby zgłosiły już 6 godzin rzeczywistej pracy w nadgodzinach.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób jest dodawać po raz pierwszy, pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Gdy zasób raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach nad przydzielonymi zadaniami, ta praca w nadgodzinach jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do arkusza zasobów umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o nadgodzinach dla zasobów. Dodaj to pole do widoku Użycie zasobu, aby zobaczyć, jak rzeczywista praca w nadgodzinach jest spędzana na określonych przydziałach zasobów. To pole wraz z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach pozwala analizować koszty pracy w nadgodzinach dla zasobów. Te informacje mogą być przydatne po zakończeniu projektu, aby ułatwić zaplanowanie kosztów i personelu dla przyszłych projektów.

Przykład    Śledzisz rzeczywistą nadgodzinę dla ewy. Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że do tej pory Ewa zgłosiła 30 godzin pracy w nadgodzinach dla wszystkich przydzielonych zadań.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Gdy zadanie jest przydzielane do zasobu po raz pierwszy, pole przydziału Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Gdy zasób przydzielony do zadania raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach, jest ona wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do części arkusza widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o nadgodzinach dla przydziałów dotyczących określonych zadań. Dodanie tego pola do części arkusza widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o nadgodzinach dotyczących przydziałów dla określonych zasobów. Możesz użyć tego pola w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, gdy zadanie jest w toku, aby sprawdzić, czy pozostajesz w granicach budżetu na nadgodziny. Te informacje mogą być również przydatne po zakończeniu zadania, ułatwiając zaplanowanie kosztów i przyszłych projektów.

Przykład    Ewa przydzielono 10 godzin planowanej nadgodziny na zadanie "Pisanie propozycji". Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że Ewa zgłosiła już 6 godzin pracy w nadgodzinach.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Przy pierwszym utworzeniu zadania pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Jako zasoby przydzielone do raportu o zadaniu rzeczywista praca w nadgodzinach jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o nadgodzinach dla przydziałów dotyczących określonych zadań w danym okresie. Użyj tego pola z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, gdy zadanie jest w toku, aby sprawdzić, czy nie masz czasu w nadgodzinach. Możesz także przejrzeć te informacje po zakończeniu projektu, aby ułatwić zaplanowanie kosztów i przyszłych projektów.

Przykład    Zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach nad zadaniem "Pisanie propozycji". Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że przydzielone zasoby zgłosiły do tej pory 6 godzin rzeczywistej nadgodziny, z których każda ma 2 godziny w każdy poniedziałek, wtorek i środę.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy zasób jest dodawać po raz pierwszy, pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Gdy zasób raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach nad przydzielonymi zadaniami, ta praca w nadgodzinach jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodaj to pole do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby sprawdzić, jak rzeczywista praca w nadgodzinach jest spędytowana na określonych przydziałach zasobów. To pole wraz z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach pozwala analizować koszty pracy w nadgodzinach dla zasobów. Możesz także przejrzeć te informacje po zakończeniu projektu, aby ułatwić zaplanowanie kosztów i przyszłych projektów.

Przykład    Musisz sprawdzić, ile nadgodzin ewaluacyjna pracowała w ciągu ostatniego tygodnia. Przeglądając okresowe pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że Ewa zgłosiła 3 godziny nadgodzin dziennie w ciągu ostatnich pięciu dni dla wszystkich przydzielonych zadań.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Gdy zadanie jest przydzielane do zasobu po raz pierwszy, pole przydziału Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera zero. Gdy zasób przydzielony do zadania raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach, jest ona wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach rozłożona w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub edytowanie rzeczywistych informacji o nadgodzinach dla przydziałów dotyczących określonych zadań w danym okresie. Dodanie tego pola do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub edytowanie rzeczywistych informacji o nadgodzinach dla przydziałów dla określonych zasobów w danym okresie. Możesz użyć tego pola w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, gdy zadanie jest w toku, aby sprawdzić, czy pozostajesz w granicach budżetu na nadgodziny. Możesz także przejrzeć te informacje po zakończeniu zadania, aby ułatwić zaplanowanie kosztów i personelu dla przyszłych projektów.

Przykład    Ewa przydzielono 10 godzin planowanej nadgodziny na zadanie "Pisanie propozycji". Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zobaczyć, że Ewa zgłosiła już 6 godzin pracy w nadgodzinach, z których każda ma 2 godziny w poniedziałek, wtorek i środę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×