Funkcja SZUKAJ.TEKST zwraca numer pozycji, w której po raz pierwszy znaleziono dany znak lub ciąg tekstowy, począwszy od wartości „liczba_początkowa”. Za pomocą funkcji SZUKAJ.TEKST można określić pozycję znaku lub ciągu tekstowego w innym ciągu tekstowym, tak aby można było zmieniać tekst za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU lub ZASTĄP.

Składnia

SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;w_tekście;nr_początkowy)

Szukany_tekst    jest tekstem, który ma zostać znaleziony. W szukanym tekście można używać symboli wieloznacznych — znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje dowolną sekwencję znaków. Aby znaleźć znak zapytania lub gwiazdkę, należy wpisać tyldę (~) przed odpowiednim znakiem.

W_tekście     jest tekstem, w którym będzie poszukiwana wartość „tekst_szukany”.

Nr_początkowy    jest numerem znaku w tekście, od którego ma się rozpocząć wyszukiwanie. Dzięki argumentowi nr_początkowy można pomijać określoną liczbę znaków. Załóżmy, że przetwarzamy następujący tekst: „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć numer pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi nr_początkowy wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym. Funkcja SZUKAJ.TEKST rozpoczyna wyszukiwanie od znaku 8, znajduje argument szukany_tekst przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja SZUKAJ.TEKST zawsze zwraca liczbę znaków względem początku argumentu w_tekście, łącznie ze znakami pominiętymi w przypadku, gdy argument nr_początkowy jest większy niż 1.

Spostrzeżenia

  • Funkcja SZUKAJ.TEKST nie rozróżnia wielkich i małych liter podczas przeszukiwania tekstu.

  • Funkcja SZUKAJ.TEKST jest podobna do funkcji ZNAJDŹ, z tą różnicą, że funkcja ZNAJDŹ uwzględnia wielkość liter.

  • Jeśli wartość „tekst_szukany” nie zostanie znaleziona, jest zwracana wartość błędu #ARG!

  • Jeśli wartość „liczba_początkowa” zostanie pominięta, zakłada się, że wynosi 1.

  • Jeżeli wartość parametru nr_początkowy jest mniejsza niż zero (0) lub większa niż długość przeszukiwanego tekstu, zwracana jest wartość błędu #ARG!.

Przykłady

Kol1

Kol2

Kol3

Formuła

Opis (wynik)

Zestawienia

Marża zysku

marża

=SZUKAJ.TEKST("e";[Kol1];6)

Pozycja pierwszego „e” w ciągu, począwszy od szóstego znaku (8)

Zestawienia

Marża zysku

marża

=SZUKAJ.TEKST([Kol3];[Kol2])

Pozycja słowa „marża” w wyrażeniu „Marża zysku” (1)

Zestawienia

Marża zysku

marża

=ZASTĄP([Kol2];SZUKAJ.TEKST([Kol3];[Kol2]); 6;"Kwota")

Zastępuje wyraz „Marża” wyrazem „Kwota” (Kwota zysku)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×