Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Sesja to konkretne połączenie między komputerem klienckim a komputerem-hostem, które umożliwia im nawiązywanie komunikacji. Zazwyczaj ten termin dotyczy zarówno okresu, w którym może być realizowana komunikacja, jak i zbioru zasobów, które ją umożliwiają.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, czym jest sesja oraz jak można ją utworzyć i zakończyć, a także omówiono wpływ limitu czasu sesji na pracę użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Co to jest sesja?

Sesja to unikatowe połączenie między komputerem lokalnym a komputerem serwera. Umożliwia ona między innymi śledzenie stanu pracy przez serwer. Sesja jest tworzona przez serwer, gdy jest to konieczne. Otwarcie skoroszytu w przeglądarce powoduje utworzenie przez serwer sesji i załadowanie najnowszej wersji skoroszytu.

W jednej sesji można otworzyć tylko jeden skoroszyt, ale można otworzyć ten sam skoroszyt w wielu różnych sesjach (i może to zrobić wielu użytkowników jednocześnie). Ponadto użytkownik może w każdej chwili mieć otwartą więcej niż jedną sesję z tym samym lub innym skoroszytem.

Początek strony

Jak zapobiec upłynięciu limitu czasu sesji

Sesja może zostać zakończona przez użytkownika — jawnie lub niejawnie. Jeśli jednak użytkownik nie zakończył sesji, może ją zakończyć serwer, gdy w ciągu wstępnie ustalonego czasu nie wykryje aktywności użytkownika. Takie zakończenie sesji przez serwer jest określane jako upłynięcie limitu czasu sesji.

Aby zapobiec upłynięciu limitu czasu sesji, należy pracować ze skoroszytem. Może to oznaczać poruszanie się po skoroszycie, sortowanie, filtrowanie lub inne czynności wykonywane w odniesieniu do elementów skoroszytu. Jeśli serwer wykrywa interakcję użytkownika ze skoroszytem, sesja pozostaje aktywna.

Początek strony

Jak zainicjować sesję

Na ogół sesja jest automatycznie tworzona przez serwer po otwarciu skoroszytu programu Excel. Istnieje jednak kilka sposobów rozpoczynania sesji.

Nowa sesja jest rozpoczynana po wykonaniu dowolnej z następujących czynności:

  • Otwarcie skoroszytu w przeglądarce.

  • Ponowne załadowanie skoroszytu. Polecenie Załaduj ponownie skoroszyt powoduje zamknięcie bieżącej sesji i utworzenie nowej sesji po załadowaniu skoroszytu.

  • Otwarcie strony składników Web Part programu SharePoint, na przykład pulpitu nawigacyjnego, która zawiera składnik Web Part aplikacji Excel Web Access.

  • Przekazanie adresu URL skoroszytu programu Excel przy użyciu połączenia składnika Web Part programu SharePoint. Można to zrobić na przykład ze składnika Web Part widoku listy biblioteki dokumentów do składnika Web Part aplikacji Excel Web Access.

  • Zaktualizowanie właściwości składnika Web Part aplikacji Excel Web Access przez kliknięcie przycisku OK lub Zastosuj w okienku narzędzi składnika Web Part.

Początek strony

Jak zakończyć sesję

Kliknięcie pozycji Odśwież, Wstecz lub Dalej na pasku narzędzi programu Internet Explorer nie powoduje zakończenia sesji. Jednak bieżącą sesję można zakończyć przez wykonanie dowolnej z następujących czynności:

  • Dopuszczenie do upłynięcia limitu czasu sesji.

  • Zamknij przeglądarkę.

  • Ponowne załadowanie skoroszytu.

  • Otwarcie skoroszytu znajdującego się w składniku Web Part aplikacji Excel Web Access z włączoną właściwością Zamknij sesję przed otwarciem nowej.

  • Kliknięcie przycisku Pomoc na pasku narzędzi aplikacji Excel Web Access podczas pracy w trybie Nawigacja.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×