Zwraca sinus podanego kąta.

Składnia

SIN(liczba)

Liczba    jest kątem w radianach, którego sinus ma zostać obliczony.

Spostrzeżenie

Jeżeli argument jest wyrażony w stopniach, należy go pomnożyć przez PI()/180 lub przeliczyć na radiany za pomocą funkcji RADIANY.

Przykłady

Formuła

Opis (wynik)

=SIN(PI())

Sinus radianów pi (0, w przybliżeniu)

=SIN(PI()/2)

Sinus radianów pi/2 (1)

=SIN(30*PI()/180)

Sinus kąta 30 stopni (0,5)

=SIN(RADIANY(30))

Sinus kąta 30 stopni (0,5)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×