Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SIN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca sinus podanego kąta.

Składnia

SIN(liczba)

W składni funkcji SIN występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Kąt w radianach, dla którego ma zostać obliczony sinus.

Spostrzeżenie

Jeśli argument podany jest w stopniach, należy go pomnożyć przez PI()/180 lub użyć funkcji RADIANY, aby skonwertować stopnie na radiany.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=SIN(PI())

Sinus Pi radianów (w przybliżeniu 0).

0,0

=SIN(PI()/2)

Sinus Pi/2 radianów.

1,0

=SIN(30*PI()/180)

Sinus kąta 30 stopni.

0,5

=SIN(RADIANY(30))

Sinus kąta 30 stopni.

0,5

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×