Skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt w pakiecie Office dla systemu Windows

W tym artykule oprócz skrótów klawiaturowych do pracy Grafiki SmartArt wszystkich Office aplikacjach. Zdaniem wielu użytkowników skróty klawiaturowe ułatwiają efektywniejszą pracę, ponieważ dzięki nim można stale trzymać ręce na klawiaturze, zamiast przełączać się między myszą i klawiaturą, aby wykonać różne zadania. Skróty klawiaturowe są podstawową alternatywą dla myszy dla użytkowników z ograniczoną mobilnością lub osób niedowidzących.

Opisane tu skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Uwaga: W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie Grafika SmartArt do Office dokumentu

  1. W programie Microsoft Office, w którym chcesz wstawić grafikę, naciśnij klawisz Alt, następnie klawisz N, a następnie klawisz M, aby otworzyć okno dialogowe Grafika SmartArt.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby wybrać typ grafiki.

  3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do karty okienko zadań.

  4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz układ.

  5. Naciśnij klawisz Enter, aby wstawić wybrany układ.

Początek strony

Praca z kształtami w Grafika SmartArt

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie następnego poziomu Grafika SmartArt.

Tab

Zaznaczanie poprzedniego rekordu najwyższego Grafika SmartArt.

Shift+Tab

Przechodzenie do szczegółów obecnie wybranegoGrafika SmartArt.

Enter

Zaznaczanie następnego elementu po przechodzeniu do następnego elementu Grafika SmartArt.

Tab

Zaznaczanie poprzedniego elementu po przechodzeniu do Grafika SmartArt.

Shift+Tab

Powróć do najwyższego poziomu obecnie wybranegoGrafika SmartArt przechodzenia do niego.

Esc

Usunięcie fokusu z zaznaczonego kształtu.

ESC

Zaznaczenie wszystkich kształtów.

Ctrl+A

Nieznaczne przesunięcie kształtu w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Nieznaczne przesunięcie kształtu w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Nieznaczne przesunięcie kształtu w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Nieznaczne przesunięcie kształtu w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Edycja tekstu w zaznaczonym kształcie.

Enter lub F2; Esc, aby zakończyć pracę z kształtem.

Usunięcie zaznaczonego kształtu.

Delete lub Backspace

Wycięcie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+X lub Shift+Delete

Skopiowanie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Początek strony

Przenoszenie i zmienianie rozmiaru kształtów w Grafika SmartArt

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powiększenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Powiększenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w górę

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w dół

Obracanie zaznaczonego kształtu w prawo.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Obracanie zaznaczonego kształtu w lewo.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Uwagi: 

  • Aby wprowadzić bardziej precyzyjne zmiany do kształtów, naciśnij klawisz Ctrl oprócz wymienionych powyżej skrótów klawiaturowych.

  • Przedstawione skróty klawiaturowe dotyczą trybu wielokrotnego wyboru, tak jakby każdy element był zaznaczony indywidualnie.

Początek strony

Praca z tekstem w Grafika SmartArt

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Strona główna

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+C

Wklejenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+V

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Podwyższenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Obniżenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Sprawdź pisownię (niedostępne w programie Word ).

F7


Początek strony

Stosowanie formatowania znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+<

Przełączanie wielkości liter zaznaczonego tekstu (małe litery, Jak Nazwy Własne, WIELKIE LITERY).

Shift+F3

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+znak równości

Zastosowanie formatowania indeksu górnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+znak plus

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w górę.

Ctrl+Alt+Shift+>

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w dół.

Ctrl+Alt+Shift+<

Usunięcie całego formatowania znaków z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+Spacja

Uwaga: Czytniki JAWS i Narrator w systemie Windows 8.1 nie informują o zmianach wielkości czcionki. Oba czytniki prawidłowo informują o nich w systemie Windows 10.

Początek strony

Kopiowanie formatowania tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie formatowania z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+C

Wklejenie formatowania do zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+V

Stosowanie formatowania akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Obniżenie wypunktowanego akapitu.

Tab lub Alt+Shift+strzałka w prawo

Podwyższenie wypunktowanego akapitu.

Shift+Tab lub Alt+Shift+strzałka w lewo

Korzystanie z okienka tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Scalenie dwóch wierszy tekstu.

Delete (na końcu pierwszego wiersza tekstu)

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przełączanie między okienkiem tekstu a kanwą rysunku.

Ctrl+Shift+F2

Zamknięcie okienka tekstu.

Alt+F4

Przełączanie fokusu z okienka tekstu na obramowanieGrafika SmartArt.

Esc

Otwieranie tematu Grafiki SmartArt Pomocy. (Kursor powinien znajdować się w okienku Tekst).

Ctrl+Shift+F1

Początek strony

Zobacz też

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office — zasoby dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×