Z wielu użytkowników wynika, że skróty klawiaturowe ułatwiają efektywniejszą pracę. Skróty klawiaturowe są podstawową alternatywą dla myszy dla użytkowników z ograniczoną mobilnością lub osób niedowidzących.

Uwaga: W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu pakietu Office

 1. W programie pakietu Microsoft Office, w którym chcesz wstawić grafikę, naciśnij klawisz Alt, potem klawisz N, a następnie klawisz M, aby otworzyć okno dialogowe Grafika SmartArt.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zaznaczyć żądaną grafikę.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do okienka zadań Układ.

 4. Zaznacz odpowiedni układ za pomocą klawiszy strzałek.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby wstawić wybrany układ.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie następnego elementu w grafice SmartArt.

TAB

Zaznaczenie poprzedniego elementu w grafice SmartArt.

Shift+Tab

Zaznaczenie wszystkich kształtów.

Ctrl+A

Usunięcie fokusu z zaznaczonego kształtu.

ESC

Nieznaczne przesunięcie kształtu w górę.

Strzałka w górę

Nieznaczne przesunięcie kształtu w dół.

Strzałka w dół

Nieznaczne przesunięcie kształtu w lewo.

Strzałka w lewo

Nieznaczne przesunięcie kształtu w prawo.

Strzałka w prawo

Edycja tekstu w zaznaczonym kształcie.

Enter lub F2; Esc, aby zakończyć pracę z kształtem.

Usunięcie zaznaczonego kształtu.

Delete lub Backspace

Wycięcie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+X lub Shift+Delete

Skopiowanie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powiększenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+strzałka w prawo

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+strzałka w lewo

Powiększenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w górę

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w dół

Obracanie zaznaczonego kształtu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Obracanie zaznaczonego kształtu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Uwagi: 

 • Aby wprowadzić bardziej precyzyjne zmiany do kształtów, naciśnij klawisz Ctrl oprócz wymienionych powyżej skrótów klawiaturowych.

 • Przedstawione skróty klawiaturowe dotyczą trybu wielokrotnego wyboru, tak jakby każdy element był zaznaczony indywidualnie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Strona główna

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+C

Wklejenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+V

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Podwyższenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Obniżenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Sprawdzenie pisowni (niedostępne w programie Word).

F7

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+<

Przełączanie wielkości liter zaznaczonego tekstu (małe litery, Jak Nazwy Własne, WIELKIE LITERY).

Shift+F3

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+znak równości

Zastosowanie formatowania indeksu górnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+znak plus

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w górę.

Ctrl+Alt+Shift+>

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w dół.

Ctrl+Alt+Shift+<

Usunięcie całego formatowania znaków z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+Spacja

Uwaga: Czytniki JAWS i Narrator w systemie Windows 8.1 nie informują o zmianach wielkości czcionki. Oba czytniki prawidłowo informują o nich w systemie Windows 10.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie formatowania z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+C

Wklejenie formatowania do zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Obniżenie wypunktowanego akapitu.

Tab lub Alt+Shift+strzałka w prawo

Podwyższenie wypunktowanego akapitu.

Shift+Tab lub Alt+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Scalenie dwóch wierszy tekstu.

Delete (na końcu pierwszego wiersza tekstu)

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przełączanie między okienkiem tekstu a kanwą rysunku.

Ctrl+Shift+F2

Zamknięcie okienka tekstu.

Alt+F4

Przełączenie fokusu z okienka tekstu na obramowanie grafiki SmartArt.

ESC

Otwórz temat pomocy Grafika SmartArt. (Kursor powinien znajdować się w okienku Tekst).

Ctrl+Shift+F1

Więcej informacji

Funkcje ułatwień dostępu w pakiecie Office

Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu pakietu Office

 1. W programie pakietu Microsoft Office, w którym chcesz wstawić grafikę, naciśnij klawisz Alt, potem klawisz N, a następnie klawisz M, aby otworzyć okno dialogowe Grafika SmartArt.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zaznaczyć żądaną grafikę.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do okienka zadań Układ.

 4. Zaznacz odpowiedni układ za pomocą klawiszy strzałek.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby wstawić wybrany układ.

Praca z kształtami w grafice SmartArt

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie następnego elementu w grafice SmartArt.

TAB

Zaznaczenie poprzedniego elementu w grafice SmartArt.

Shift+Tab

Zaznaczenie wszystkich kształtów.

Ctrl+A

Usunięcie fokusu z zaznaczonego kształtu.

ESC

Nieznaczne przesunięcie kształtu w górę.

Strzałka w górę

Nieznaczne przesunięcie kształtu w dół.

Strzałka w dół

Nieznaczne przesunięcie kształtu w lewo.

Strzałka w lewo

Nieznaczne przesunięcie kształtu w prawo.

Strzałka w prawo

Edycja tekstu w zaznaczonym kształcie.

Enter lub F2; Esc, aby zakończyć pracę z kształtem.

Usunięcie zaznaczonego kształtu.

Delete lub Backspace

Wycięcie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+X lub Shift+Delete

Skopiowanie zaznaczonego kształtu.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powiększenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+strzałka w prawo

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w poziomie.

Shift+strzałka w lewo

Powiększenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w górę

Zmniejszenie zaznaczonego kształtu w pionie.

Shift+strzałka w dół

Obracanie zaznaczonego kształtu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Obracanie zaznaczonego kształtu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Uwagi: 

 • Aby wprowadzić bardziej precyzyjne zmiany do kształtów, naciśnij klawisz Ctrl oprócz wymienionych powyżej skrótów klawiaturowych.

 • Przedstawione skróty klawiaturowe dotyczą trybu wielokrotnego wyboru, tak jakby każdy element był zaznaczony indywidualnie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Strona główna

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+C

Wklejenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+V

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonego tekstu w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Podwyższenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Obniżenie poziomu zaznaczonego tekstu.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Sprawdzenie pisowni (niedostępne w programie Word).

F7

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+<

Przełączanie wielkości liter zaznaczonego tekstu (małe litery, Jak Nazwy Własne, WIELKIE LITERY).

Shift+F3

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+znak równości

Zastosowanie formatowania indeksu górnego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+znak plus

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w górę.

Ctrl+Alt+Shift+>

Ustawienie przesunięcia indeksu górnego/dolnego w dół.

Ctrl+Alt+Shift+<

Usunięcie całego formatowania znaków z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+Spacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie formatowania z zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+C

Wklejenie formatowania do zaznaczonego tekstu.

Shift+Ctrl+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Obniżenie wypunktowanego akapitu.

Tab lub Alt+Shift+strzałka w prawo

Podwyższenie wypunktowanego akapitu.

Shift+Tab lub Alt+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Scalenie dwóch wierszy tekstu.

Delete (na końcu pierwszego wiersza tekstu)

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przełączanie między okienkiem tekstu a kanwą rysunku.

Ctrl+Shift+F2

Zamknięcie okienka tekstu.

Alt+F4

Przełączenie fokusu z okienka tekstu na obramowanie grafiki SmartArt.

ESC

Otwórz temat pomocy Grafika SmartArt. (Kursor powinien znajdować się w okienku Tekst).

Ctrl+Shift+F1

Opisane tu skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×