Aby ułatwić znajdowanie danych do przeanalizowania w tabeli przestawnej, można posortować wpisy tekstowe (od A do Z lub od Z do A), liczby (od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej) oraz daty i godziny (od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych).

Podczas sortowania danych w tabeli przestawnej należy pamiętać o następujących kwestie:

 • Kolejności sortowania są zależne od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia ustawień regionalnych w polach Język i Tekst w preferencjachsystemowych na komputerze są poprawne. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania ustawień regionalnych, zobacz system Pomocy systemu Mac.

 • Dane, takie jak wpisy tekstowe, mogą zawierać spacje wiodące wpływające na wyniki sortowania. W celu uzyskania optymalnych wyników sortowania należy usunąć spacje przed sortowaniem danych.

 • W przeciwieństwie do sortowania danych w zakresie komórek w arkuszu lub tabeli Excel dla komputerów Mac, nie można sortować wpisów tekstowych z rozróżnianą wielkością liter.

 • Nie można sortować danych według określonego formatu (na przykład koloru komórki lub czcionki) ani wskaźników formatowania warunkowego (na przykład zestawów ikon).

Sortowanie danych etykiet wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij dowolne pole w kolumnie zawierającej elementy, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Sortuj, a następnie kliknij pozycję kolejność sortowania. Aby uzyskać dodatkowe opcje sortowania, kliknij pozycję Opcje.

  Wybieranie kolejności sortowania

  Wpisy tekstowe zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej, liczby — od najmniejszych do największych (lub odwrotnie), a daty i godziny — od najstarszych do najnowszych (lub odwrotnie).

  Uwaga: Możesz także szybko posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając pozycję Od A do Z lub od Z do A. W takim przypadku wpisy tekstowe są sortowane od A do Z lub od Z do A, liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych, a daty i godziny są sortowane od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych.

Sortowanie według poszczególnych wartości

Można sortować według pojedynczych wartości lub według wartości częściowych, klikając prawym przyciskiem myszy komórkę, klikając polecenie Sortuji wybierając metodę sortowania. Kolejność sortowania jest stosowana do wszystkich komórek na tym samym poziomie w kolumnie, która zawiera tę komórkę.

Sortowanie od najmniejszych do największych

W poniższym przykładzie dane w kolumnie Transport są sortowane od najmniejszych do największych.

Zaznaczanie komórki

Aby wyświetlić sumy całkowite posortowane od największych do najmniejszych, wybierz dowolną liczbę w wierszu lub kolumnie Suma całkowita suma całkowita, a następnie kliknij pozycję Sortuj od > od największych do najmniejszych.

Wybierz sumę

Ustawianie niestandardowych opcji sortowania

Aby ręcznie posortować określone elementy lub zmienić kolejność sortowania, możesz ustawić własne opcje sortowania.

 1. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru obok pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn.

  Wybieranie kryteriów niestandardowych

 3. W obszarze Sortujwybierz pozycję Rosnąco lub Malejąco, a następnie wybierz jedną z opcji z listy Sortuj według. (Te opcje będą się różnić w zależności od opcji wybranych w krokach 1 i 2).

 4. W obszarzeFiltr wybierz dowolne inne kryteria, które możesz mieć. Jeśli na przykład chcesz wyświetlić dane tylko z marca, na liście Według etykiet wybierz pozycję Równa się, a następnie wpisz Marzec w wyświetlonym polu tekstowym. Aby uwzględnić w obliczeniach tylko określone dane, zaznacz lub wyczyść pola wyboru w polu Filtr. Aby cofnąć wybór, kliknij pozycję Wyczyść filtr.

  Ograniczanie wyników do jednego miesiąca<sortuj 6 & sortuj7>

  Wyniki od ograniczenia sortowania do jednego miesiąca

 5. Kliknij poza niestandardowym oknem dialogowym sortowanie, aby je zamknąć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×