Dzięki wbudowanym listom niestandardowym możesz sortować dane według dni tygodnia lub miesięcy w roku. Opcjonalnie możesz tworzyć własne listy niestandardowe, aby sortować według innego kryterium, które trudno posortować alfabetycznie, na przykład ciągu „wysoki”, „średni” lub „niski” albo rozmiaru S, M, L lub XL.

Dzięki listom niestandardowym można posortować ten arkusz według miesiąca dostawy lub Priorytetu.

Przykładowa tabela

Sortowanie według dni tygodnia lub miesięcy roku przy użyciu wbudowanej listy niestandardowej

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz posortować.

  Uwaga: Aby można było uzyskać najlepsze wyniki, każda kolumna powinna mieć nagłówek.

 2. Na wstążce kliknij pozycję Dane > Sortuj.

  Przycisk Sortuj

 3. W oknie podręcznym Sortuj, w menu rozwijanym Sortuj według wybierz kolumnę według której chcesz sortować rekordy.

  Jeśli na przykład chcesz ponownie posortować poprzedni przykład według daty dostawy, w obszarzeSortuj według wybierz pozycję dostawa.

  Sortowanie według kolumny Dostarczenie

 4. Na liście rozwijanej Kolejność wybierz pozycję Lista niestandardowa.

  Okno dialogowe Sortowanie

 5. W oknie dialogowym Listy niestandardowe wybierz odpowiednią listę, a następnie kliknij przycisk OK, aby posortować arkusz.

  Okno dialogowe Listy niestandardowe

Tworzenie własnej listy niestandardowej

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć własną listę niestandardową służącą do sortowania:

 1. W kolumnie arkusza wpisz wartości, według których chcesz sortować. Ustaw je w żądanej kolejności sortowania — od góry do dołu. Na przykład:

  Przykład listy niestandardowej

 2. Zaznacz wszystkie komórki na tej liście, a następnie kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 3. Przewiń widok w dół do obszaru Ogólne i kliknij pozycję Edytuj listy niestandardowe

  Edytowanie list niestandardowych

 4. W oknie Listy niestandardowe kliknij pozycję Importuj.

  Importowanie listy niestandardowej

Porada: W przypadku krótkiej listy, na przykład z uwzględnieniem ciągów „wysoki”, „średni” i „niski”, szybszym sposobem może być wprowadzenie jej bezpośrednio w polu Lista wpisów w oknie Listy niestandardowe.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tworzenie lub usuwanie listy niestandardowej służącej do sortowania i wypełniania danych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×