SORTUJ, funkcja

Funkcja SORTUJ służy do sortowania zawartości zakresu lub tablicy. 

W tym przykładzie sortujemy pojedynczo wg pól Region, Przedstawiciel handlowy i Produkt za pomocą funkcji =SORTUJ(A2:A17), kopiując przez komórki F2, H2 oraz J2.

Funkcja SORTUJ pozwala na sortowanie zakresów danych. Tutaj używamy funkcji =SORTUJ(A2:A17), aby posortować Region. Następnie wartości skopiowano do komórek H2 i J2, aby posortować nazwy Przedstawicieli handlowych i Produktów.

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna, aby Microsoft 365 Subskrybenci w bieżącym kanale. Będzie on dostępny dla Microsoft 365 abonentów w Semi-Annual Enterprise Channel, począwszy od lipca 2020. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki funkcje są zestawiane w celu Microsoft 365 abonentów, zobacz jak uzyskać najnowsze funkcje programu Microsoft 365.

SORTUJ zwraca posortowaną tablicę elementów tablicy. Zwrócona tablica ma taki sam kształt, jak podany argument tablicy. 

=SORTUJ(tablica;[indeks_sortowania];[porządek_sortowania];[wg_kol])

Argument

Opis

Tablica

Wymagane

Zakres lub tablica do posortowania

[indeks_sortowania]

Opcjonalnie 

Liczba wskazująca wiersz lub kolumnę według których mają zostać posortowane dane

[porządek_sortowania]

Opcjonalnie

Liczba wskazująca żądaną kolejność sortowania; 1 dla kolejności rosnącej (domyślnie), -1 dla kolejności malejącej

[wg_kol]

Opcjonalnie

Wartość logiczna wskazująca żądaną kolejność sortowania; FAŁSZ, aby sortować wg wierszy (domyślnie); PRAWDA, aby sortować wg kolumn

Uwagi: 

  • Jeśli nie podano argumentu indeks_sortowania, przyjęte zostaną wartości wiersz1/kol1. Jeśli nie podano kolejności, przyjęta zostanie kolejność rosnąca. Domyślnie program Excel będzie sortować według wierszy. Sortowanie według kolumn nastąpi jedynie, gdy argument wg_kol będzie miał wartość PRAWDA. Jeśli funkcja wg_kol ma wartość FAŁSZ, program Excel będzie sortować wg wierszy.

  • Funkcja SORTUJ umożliwia sortowanie danych w tablicy. Jeśli chcesz posortować dane w siatce, lepiej skorzystać z bardziej elastycznej funkcji SORTUJ.WEDŁUG. SORTUJ.WEDŁUG uwzględnia dodane/usunięte wartości kolumn, ponieważ odnosi się do zakresu, podczas gdy funkcja SORTUJ odnosi się do numeru indeksu kolumny.

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica źródłowa naszej formuły SORTUJ ma zakres A5:D20.

  • Funkcja SORTUJ zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykłady

Sortowanie zakresu wartości w kolejności malejącej.

Sortowanie zakresu wartości w kolejności rosnącej.

Zastosuj funkcje SORTUJ i FILTRUJ razem, aby posortować zakres w kolejności rosnącej i ograniczyć go do wartości powyżej 5000.

Jednoczesne zastosowanie funkcji SORTUJ i FILTRUJ umożliwia sortowanie zakresu w kolejności rosnącej i ograniczeniu go do wartości powyżej 5000.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Niejawny operator przecięcia: @

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×