Specyfikacje programu Access

Ten artykuł zawiera informacje na temat ograniczeń dotyczących plików baz danych i obiektów programu Microsoft Access. W większości przypadków przekroczenie tych ograniczeń przez bazę danych może wskazywać na problem z projektem bazy danych. Korzystając z informacji zawartych w tym artykule i uważnie sprawdzając projekt bazy danych, możesz znaleźć elementy wymagające poprawy w celu umożliwienia pomyślnego wdrożenia. Na przykład bezpośrednie importowanie danych z programu Microsoft Excel do programu Access bez ich normalizowania może prowadzić do utworzenia dodatkowych pól (kolumn). Jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące projektowania bazy danych i normalizowania danych, zapoznaj się z zasobami w sekcji Informacje dodatkowe.

W tym artykule

Specyfikacje baz danych

Poniższa lista tabel dotyczy baz danych programu Access. Jeśli występują różnice między wersjami, są one sygnalizowane osobno.

Ogólne

Atrybut

Wartość maksymalna

Całkowity rozmiar bazy danych programu Access (accdb i mdb), wraz ze wszystkimi obiektami bazy danych i danymi

2 gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie.

Uwaga: To ograniczenie rozmiaru można obejść, tworząc połączenia z tabelami znajdującymi się w innych bazach danych programu Access. Możesz utworzyć połączenia z tabelami z wielu plików baz danych, z których każdy może mieć rozmiar do 2GB.

Porada:  Aby uzyskać więcej informacji na temat zmniejszania rozmiaru bazy danych, zobacz Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw.

Całkowita liczba obiektów w bazie danych

32 768

Liczba modułów (takich jak formularze i raporty z właściwością HasModule ustawioną na wartość Prawda)

 1000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba znaków w haśle

14

Uwaga: W programie Access 2007 jest to 20 znaków.

Liczba znaków w nazwie użytkownika lub grupy

20

Liczba jednoczesnych użytkowników

255

Początek strony

Tabela

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w nazwie tabeli

64

Liczba znaków w nazwie pola

64

Liczba pól w tabeli

255

Liczba otwartych tabel

2048, włącznie z tabelami połączonymi i tabelami otwartymi wewnętrznie przez program Access

Rozmiar tabeli

2 gigabajty z miejscem potrzebnym na obiekty systemowe włącznie

Liczba znaków w polu typu Krótki tekst

Uwaga: Od wersji 2013 programu Access nazwa typu pola Tekst została zmieniona na Krótki tekst.

255

Liczba znaków w polu typu Długi tekst

Uwaga: Od wersji 2013 programu Access nazwa typu pola Nota została zmieniona na Długi tekst.

65 535 podczas wprowadzania danych za pośrednictwem interfejsu użytkownika;
1 gigabajt magazynu znaków podczas programowego wprowadzania danych

Rozmiar pola typu Obiekt OLE

1 gigabajt

Liczba indeksów w tabeli

32, w tym indeksy utworzone wewnętrznie w celu utrzymania relacji tabel, indeksy oparte na jednym polu i indeksy złożone.

Liczba pól w indeksie lub kluczu podstawowym

10

Liczba znaków w komunikacie sprawdzania poprawności

255

Liczba znaków w regule sprawdzania poprawności, włącznie z operatorami i znakami interpunkcyjnymi

2,048

Liczba znaków w opisie pola lub tabeli

255

Liczba znaków w rekordzie (z wyjątkiem pól typu Długi tekst i Obiekt OLE), gdy właściwość UnicodeCompression tych pól jest ustawiona na Tak

4,000

Liczba znaków w ustawieniu właściwości pola

255

Początek strony

Zapytanie

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba relacji wymuszonych

32 na tabelę, włącznie z liczbą znajdujących się w tabeli indeksów dotyczących pól lub kombinacji pól nienależących do relacji*

Liczba tabel w zapytaniu

32*

Liczba sprzężeń w zapytaniu

16*

Liczba pól w zestawie rekordów

255

Rozmiar zestawu rekordów

1 gigabajt

Limit sortowania

255 znaków w jednym lub w kilku polach

Liczba poziomów zapytań zagnieżdżonych

50*

Liczba znaków w komórce w siatce projektu zapytania

1,024

Liczba znaków dla parametru w zapytaniu parametrycznym

255

Liczba operatorów AND w klauzuli WHERE lub HAVING

99*

Liczba znaków w instrukcji SQL

Około 64 000*

*Maksymalne wartości mogą być niższe, jeśli zapytanie zawiera wielowartościowe pola odnośnika (tylko pliki accdb).

Początek strony

Formularz i raport

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w etykiecie

2,048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

22,75 in. (57,79 cm)

Wysokość sekcji

22,75 w. (57,79 cm)

Wysokość wszystkich sekcji wraz z nagłówkami sekcji (w widoku projektu)

200 in. (508 cm)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, które można sortować lub grupować w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grupy

Liczba stron wydruku w raporcie

65 536

Liczba kontrolek i sekcji, które można dodać w całym okresie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL służącej jako właściwość ŹródłoRekordów lub ŹródłoWierszy formularza, raportu lub kontrolki.

32 750

Początek strony

Makro

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba akcji makra

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Specyfikacje projektów

Następująca lista tabel dotyczy projektów ADP programu Access:

Ogólne

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba obiektów w projekcie programu Access (adp)

32 768

Liczba modułów (takich jak formularze i raporty z właściwością HasModule ustawioną na wartość Prawda)

 1000

Liczba znaków w nazwie obiektu

64

Liczba kolumn w tabeli

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 i 2005)

Początek strony

Formularz i raport

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba znaków w etykiecie

2,048

Liczba znaków w polu tekstowym

65 535

Szerokość formularza lub raportu

22 in. (55,87 cm)

Wysokość sekcji

22 in. (55,87 cm)

Wysokość wszystkich sekcji wraz z nagłówkami sekcji (w widoku projektu)

200 in. (508 cm)

Liczba poziomów zagnieżdżonych formularzy lub raportów

7

Liczba pól lub wyrażeń, które można sortować lub grupować w raporcie

10

Liczba nagłówków i stopek w raporcie

1 nagłówek/stopka raportu;
1 nagłówek/stopka strony;
10 nagłówków/stopek grupy

Liczba stron wydruku w raporcie

65 536

Liczba kontrolek i sekcji, które można dodać w całym okresie istnienia formularza lub raportu

754

Liczba znaków w instrukcji SQL służącej jako właściwość ŹródłoRekordów lub ŹródłoWierszy formularza, raportu lub kontrolki (pliki accdb i adp)

32 750

Początek strony

Makro

Atrybut

Wartość maksymalna

Liczba akcji makra

999

Liczba znaków w warunku

255

Liczba znaków w komentarzu

255

Liczba znaków w argumencie akcji

255

Początek strony

Informacje dodatkowe

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×