W trakcie wpisywania aplikacja PowerPoint dla sieci Web informuje o wykryciu możliwych błędów pisowni, gramatyki i stylu, podkreślając wyrazy.

Typ:

Pisownia

Przykład:

Błąd pisowni oznaczony czerwoną, falistą linią

Działa w przypadku plików przechowywanych w:

OneDrive,
Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole,
Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Typ:

Gramatyka

Przykład:

Błąd gramatyczny oznaczony niebieskim podwójnym podkreśleniem

Działa w przypadku plików przechowywanych w:

Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole,
Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Typ:

Sugerowane uściślenie pisania

Przykład:

Błąd stylu pisania oznaczony kropkowanym złotym podkreśleniem

Działa w przypadku plików przechowywanych w:

Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole,
Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Poprawianie błędu

Aby poprawić błąd (lub zignorować sugestię), kliknij prawym przyciskiem myszy podkreślony termin:

menu kontekstowego pisowni

Menu kontekstowe gramatyki

Menu kontekstowe stylu pisania

Porada: Możliwe, że wpisany wyraz jest wpisany poprawnie, ale słownik aplikacji PowerPoint dla sieci Web go nie rozpoznaje. Może to być nazwa marki, akronim lub coś podobnego.

Sprawdzanie poprawności pisowni, gramatyki i stylu na slajdzie

Jeśli plik jest przechowywany w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole lub Program SharePoint na platformie Microsoft 365, możesz polecić, aby aplikacja PowerPoint dla sieci Web sprawdziła pisownię, gramatykę i styl na slajdzie.

 1. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Sprawdź slajd > Sprawdź slajd.

  Po prawej stronie okna przeglądarki zostanie otwarte okienko Edytor. W okienku Edytor są wymienione wszelkie błędy pisowni i gramatyki oraz sugerowane uściślenia pisania, umożliwiając ich przejrzenie i podjęcie decyzji.

Wyłączanie znaczników sprawdzania pisowni za pośrednictwem pliku

Jeśli plik jest przechowywany w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole lub Program SharePoint na platformie Microsoft 365, możesz ukryć wszystkie znaczniki, w których są wyświetlane błędy sprawdzania pisowni.

 1. Na karcie Recenzja na wstążce wybierz strzałkę na przycisku Ustawienia edytora.

 2. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Ukryj sprawdzanie błędów.

To polecenie włącza i wyłącza znaczniki. Użyj go ponownie później, jeśli chcesz pokazać znaczniki sprawdzania błędów w tej prezentacji.

Wyłączanie narzędzia sprawdzania pisowni dla określonych wyrazów lub pola tekstowego

Jeśli plik jest przechowywany w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole lub Program SharePoint na platformie Microsoft 365, możesz wyłączyć sprawdzanie błędów dla określonego terminu lub dla całego pola tekstowego zawierającego tekst.

 1. Przejdź do kroku 2, jeśli chcesz zmienić język sprawdzania błędów dla całego pola tekstu lub pola tekstowego, zaznacz wyraz lub wyrazy, które nie mają być zaznaczone.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone wyrazy lub samo pole tekstowe, a następnie wybierz polecenie Ustaw język sprawdzania.

  Menu kontekstowe

 3. Wybierz pozycję Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.

  Ustawienie języka

Zmienianie języka sprawdzania

Zmienianie języka sprawdzania dla całego pliku nie jest obsługiwane. Język sprawdzania można zmienić tylko dla zaznaczonych wyrazów lub dla pola tekstowego.

 1. Przejdź do kroku 2, jeśli chcesz zmienić język sprawdzania dla całego pola tekstowego lub w przeciwnym razie zaznacz wyraz lub wyrazy, dla których chcesz zmienić język sprawdzania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub zaznaczone wyrazy, a następnie wybierz polecenie Ustaw język sprawdzania.

 3. W polu Oznacz zaznaczony tekst jako wybierz odpowiedni język, na który chcesz dokonać zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zmiana na inny język

Aby zmienić język przycisków i menu w aplikacjach Office Online, zobacz Zmienianie języka używanego przez pakiet Office w menu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×