Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby sprawdzić pisownię dowolnego tekstu w arkuszu, kliknij pozycję Recenzja > Pisownia.

Porada:  Można też nacisnąć klawisz F7.

Oto co się dzieje, gdy używasz modułu sprawdzania pisowni:

 • W przypadku zaznaczenia jednej komórki w celu sprawdzenia pisowni program Excel sprawdza cały arkusz, w tym komentarze, nagłówki stron, stopki i grafiki.

 • W przypadku zaznaczenia wielu komórek program Excel sprawdza pisownię tylko w tych komórkach.

 • Aby sprawdzić pisownię wyrazów na pasku formuły, zaznacz te wyrazy.

Uwaga: Program Excel nie sprawdza pisowni w komórkach zawierających formuły.

Poprawianie pisowni podczas pisania

Funkcje Autouzupełnianie i Autokorekta ułatwiają poprawianie błędów pisowni podczas pracy.

Funkcja Autouzupełnianie, domyślnie włączona, ułatwia zadbanie o dokładność podczas pisania przez dopasowywanie wpisów z innych komórek (nie sprawdza ona poszczególnych wyrazów w komórce) i może być bardzo przydatna podczas tworzenia formuł.

Funkcja Autokorekta poprawia błędy w tekście formuł, kontrolkach arkusza, polach tekstowych i etykietach wykresów. Oto jak używać tej funkcji:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W kategorii Sprawdzanie kliknij pozycję Opcje Autokorekty i zaznacz błędy występujące najczęściej podczas pisania.

Uwaga: Funkcji Autokorekta nie można stosować do tekstu w oknie dialogowym.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą pisowni i języka, zapoznaj się z informacjami o poleceniach Poszukaj, Tezaurus i Przetłumacz.

Opcje pisowni, tezaurusa i tłumaczenia

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia lub naciśnij klawisz F7 na klawiaturze.

  Uwaga: Okno dialogowe Pisownia nie zostanie otwarte, jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy pisowni lub jeśli wyraz, który próbujesz dodać, już istnieje w słowniku.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Czynności

  Zmiana wyrazu

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Zmiana wszystkich wystąpień danego wyrazu w bieżącym dokumencie

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień wszystko.

  Zignorowanie danego wyrazu i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj.

  Zignorowanie każdego wystąpienia danego wyrazu w bieżącym dokumencie i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj wszystko.

Poprawianie pisowni podczas pisania

Za pomocą funkcji Autokorekta można poprawiać literówki i błędnie napisane wyrazy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, edytowanie lub wyłączanie automatycznych poprawek.

Aby sprawdzić pisownię dowolnego tekstu w arkuszu, kliknij pozycję Recenzja > Sprawdzanie > Pisownia.

Oto co się dzieje, gdy używasz modułu sprawdzania pisowni:

 • W przypadku zaznaczenia jednej komórki w celu sprawdzenia pisowni program Excel sprawdza cały arkusz, w tym komentarze, nagłówki stron, stopki i grafiki.

 • W przypadku zaznaczenia wielu komórek program Excel sprawdza pisownię tylko w tych komórkach.

Uwaga: Program Excel nie sprawdza pisowni w komórkach, które zawierają formuły, ale można sprawdzić pisownię wyrazów w formule — wystarczy zaznaczyć wyrazy na pasku formuły.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×