Sprawdzanie pisowni w arkuszu

Aby sprawdzić pisownię dowolnego tekstu w arkuszu, kliknij pozycję Recenzja > Pisownia.

Porada:  Można też nacisnąć klawisz F7.

Oto co się dzieje, gdy używasz modułu sprawdzania pisowni:

 • W przypadku zaznaczenia jednej komórki w celu sprawdzenia pisowni program Excel sprawdza cały arkusz, w tym komentarze, nagłówki stron, stopki i grafiki.

 • W przypadku zaznaczenia wielu komórek program Excel sprawdza pisownię tylko w tych komórkach.

 • Aby sprawdzić pisownię wyrazów na pasku formuły, zaznacz te wyrazy.

Uwaga: Program Excel nie sprawdza pisowni w komórkach zawierających formuły.

Poprawianie pisowni podczas pisania

Funkcje Autouzupełnianie i Autokorekta ułatwiają poprawianie błędów pisowni podczas pracy.

Funkcja Autouzupełnianie, domyślnie włączona, ułatwia zadbanie o dokładność podczas pisania przez dopasowywanie wpisów z innych komórek (nie sprawdza ona poszczególnych wyrazów w komórce) i może być bardzo przydatna podczas tworzenia formuł.

Funkcja Autokorekta poprawia błędy w tekście formuł, kontrolkach arkusza, polach tekstowych i etykietach wykresów. Oto jak używać tej funkcji:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W kategorii Sprawdzanie kliknij pozycję Opcje Autokorekty i zaznacz błędy występujące najczęściej podczas pisania.

Uwaga: Funkcji Autokorekta nie można stosować do tekstu w oknie dialogowym.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą pisowni i języka, zapoznaj się z informacjami o poleceniach Poszukaj, Tezaurus i Przetłumacz.

Opcje pisowni, tezaurusa i tłumaczenia

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia lub naciśnij klawisz F7 na klawiaturze.

  Uwaga: Okno dialogowe Pisownia nie zostanie otwarte, jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy pisowni lub jeśli wyraz, który próbujesz dodać, już istnieje w słowniku.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  Cel

  Czynności

  Zmiana wyrazu

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Zmiana wszystkich wystąpień danego wyrazu w bieżącym dokumencie

  W obszarze Sugestie kliknij wyraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zmień wszystko.

  Zignorowanie danego wyrazu i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj.

  Zignorowanie każdego wystąpienia danego wyrazu w bieżącym dokumencie i przejście do następnego błędu pisowni

  Kliknij przycisk Ignoruj wszystko.

Poprawianie pisowni podczas pisania

Za pomocą funkcji Autokorekta można poprawiać literówki i błędnie napisane wyrazy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, edytowanie lub wyłączanie automatycznych poprawek.

Aby sprawdzić pisownię dowolnego tekstu w arkuszu, kliknij pozycję Recenzja > Sprawdzanie > Pisownia.

Oto co się dzieje, gdy używasz modułu sprawdzania pisowni:

 • W przypadku zaznaczenia jednej komórki w celu sprawdzenia pisowni program Excel sprawdza cały arkusz, w tym komentarze, nagłówki stron, stopki i grafiki.

 • W przypadku zaznaczenia wielu komórek program Excel sprawdza pisownię tylko w tych komórkach.

Uwaga: Program Excel nie sprawdza pisowni w komórkach, które zawierają formuły, ale można sprawdzić pisownię wyrazów w formule — wystarczy zaznaczyć wyrazy na pasku formuły.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×