Sterowanie formatowaniem podczas wklejania tekstu

W Word można wkleić tekst, używając formatowania źródła, miejsca docelowego lub tylko czystego tekstu. Jeśli zawsze potrzebujesz jednej z opcji, ustaw ją jako domyślną dla tekstu w tekście.

Ustawianie domyślnych opcji wklejania

Domyślnie Word zachowuje oryginalne formatowanie podczas wklejania zawartości do dokumentu przy użyciu klawiszy CTRL + V, przycisku Wklej lub kliknięcia prawym przyciskiem myszy + Wklej. Aby zmienić wartość domyślną, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do opcji > plików > Zaawansowane.

 2. W obszarze wycinanie, kopiowanie i wklejaniewybierz strzałkę w dół, aby zmienić ustawienie.

  • Wklejanie w tym samym dokumencie    Wklejenie zawartości do tego samego dokumentu, z którego skopiowano zawartość.

  • Wklejanie między dokumentami    Po wklejeniu zawartości skopiowanej z innego dokumentu programu Word.

  • Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów    Podczas wklejania zawartości skopiowanej z innego dokumentu programu Word styl przypisany do kopiowanego tekstu jest definiowany inaczej w dokumencie, w którym jest wklejany tekst.

  • Wklejanie z innych programów    W przypadku wklejania zawartości skopiowanej z innego programu, takiej jak przeglądarka.

  Opcje kopiowania i wklejania w programie Word

 3. W każdym ustawieniu są dostępne opcje, które można ustawić:

  Zachowaj formatowanie
  źródłowe
  Formatowanie ScalajZachowaj tylko tekst

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz temat Uzyskiwanie odpowiedniego wyglądu.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwagi: 

 • Możesz również wybrać pozycję Ustaw domyślne wklej w menu Opcje wklejania Przycisk Opcje wklejania .

 • Menu Wklej z wybraną pozycją Ustaw wklej domyślnie

Zmienianie opcji podczas wklejenia zawartości

Podczas kopiowania zawartości z sformatowanego źródła, takiego jak strona sieci Web lub inny dokument Word, możesz wybrać opcje w chwili wklejania ich do dokumentu.

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz wkleić zawartość.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + V, a następnie wybierz pozycję Opcje wklejania Przycisk Opcje wklejania .

 3. Umieść wskaźnik myszy na przyciskach recenzji na żywo.

  Wklej listę rozwijaną z kursorem myszy nad tekstem

 4. Wybierz opcję wklejania, której chcesz użyć.

Przycisk Opcje wklejania Przycisk Opcje wklejania umożliwia wybranie opcji formatowania i jest domyślnie włączony. Jeśli nie widzisz tego przycisku, może on być wyłączony. Aby go włączyć, wykonaj poniższe czynności.

 1. Przejdź do opcji > plików > Zaawansowane.

 2. W sekcji Wytnij, Kopiuj i wklej wybierz przycisk Pokaż opcje wklejania po wklejeniu zawartości.

 3. Wybierz przycisk OK.

Jeśli to ustawienie jest włączone, ale przycisk nie jest widoczny po wklejeniu, upewnij się, że wklejasz sformatowaną zawartość, a nie czysty tekst (na przykład ze schowka).

Podczas kopiowania tekstu z dokumentu Word, strony sieci Web lub innej aplikacji i wklejania go do dokumentu programu Word możesz wybrać formatowanie tekstu. Możesz zachować oryginalne formatowanie, połączyć je z formatowaniem docelowym lub wkleić tylko zwykły tekst.

 • Zachowaj formatowanie źródłowe (K)    Ta opcja powoduje zachowanie formatowania, które zostało zastosowane w kopiowanym tekście. Wszelkie definicje stylów skojarzone z kopiowanym tekstem są kopiowane do dokumentu docelowego.

 • Scalanie formatowania (M)    Ta opcja powoduje odrzucenie większości formatowania, które zostało zastosowane bezpośrednio w kopiowanym tekście, zachowując jednak formatowanie uważane za wyróżnienie, takie jak pogrubienie i kursywa, jeśli zostało zastosowane tylko do części zaznaczenia. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony. Tekst przyjmuje też wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu.

 • Obraz (U)   Ta opcja jest dostępna tylko na abonamentach Microsoft 365. Konwertuje tekst na obraz i wkleja. Nie można zmienić tekstu, ale można go traktować tak samo jak inny obraz lub obraz, a także używać efektów, obramowań lub obrotów. Po zaznaczeniu tej opcji wybierz pozycję Opcje na karcie Formatowanie obrazu .

 • Zachowaj tylko tekst (T)    Ta opcja powoduje odrzucenie całości formatowania i elementów niestanowiących tekstu, takich jak obrazy lub tabele. Tekst przyjmuje właściwości stylu akapitu, w którym został wklejony, oraz przyjmuje wszelkie formatowanie bezpośrednie lub właściwości stylu znaku tekstu znajdującego się bezpośrednio przed kursorem w chwili wklejania tekstu. Elementy graficzne są odrzucane, a tabele są konwertowane na serie akapitów.

Po wklejeniu elementów z listy punktowanej lub numerowanej do innej listy możesz zachować oryginalne formatowanie lub kolejność, a także przejść do pozycji numeracja lub punktory na liście docelowej.

Wklejanie numerowanych elementów, aby sekwencja była kontynuowana    Wybierz pozycję Kontynuuj listę (C) , aby wstawiono elementy w kolejności na liście.

Zachowywanie oryginalnej sekwencji elementów z numerami    Wybierz pozycję Nowa lista (N) , aby elementy wstawione były zachowane w oryginalnej sekwencji listy.

Wklejanie elementów listy punktowanej w ramach listy numerowanej    Aby zachować punktory, wybierz pozycję Zachowaj formatowanie źródłowe (K). Aby przekonwertować punktory na numery, wybierz pozycję Scal formatowanie (M).

Wklejanie elementów listy numerowanej w ramach listy punktowanej    Aby zachować oryginalne numery, wybierz pozycję nie Scalaj listy (D). Aby przekonwertować numery na punktory, wybierz pozycję Lista korespondencji seryjnej (M).

Wklejanie list tylko tekstowych    Domyślnie punktory i numery są zachowywane tylko w przypadku wklejenia tekstu. Aby wyłączyć to zachowanie:

 1. Przejdź do opcji > plików > Zaawansowane.

 2. Wyczyść pole wyboru Zachowaj punktory i numerację podczas wklejenia tekstu z opcją Zachowaj tylko tekst.

 3. Wybierz przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×