Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Korzystając ze wstępnie zdefiniowanych stylów obramowania, można szybko dodać obramowanie wokół komórek lub zakresów komórek. Jeśli wstępnie zdefiniowane obramowanie komórek nie spełnia określonych wymagań, można utworzyć obramowanie niestandardowe.

Uwaga: Stosowane obramowania komórek pojawiają się na wydrukowanych stronach. Jeśli nie używasz obramowania komórek, ale chcesz, aby obramowania linii siatki arkusza były widoczne na wydrukowanych stronach, możesz wyświetlić linie siatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie z liniami siatki komórek lub bez tych linii.

 1. W arkuszu zaznacz komórkę lub zakres komórek, do których chcesz dodać obramowanie, zmień styl obramowania lub usuń obramowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować nowy lub inny styl obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Obramowania Obraz przycisku , a następnie kliknij styl obramowania.

   Porada: Aby zastosować niestandardowy styl obramowania lub obramowanie ukośne, kliknij pozycję Więcej obramowań. W oknie dialogowym Formatowanie komórek na karcie Obramowanie w obszarze Linia i kolor kliknij wybierz styl i kolor linii. W obszarze Ustawienia wstępne i obramowaniekliknij jeden lub więcej przycisków, aby wskazać położenie obramowania. W obszarze Obramowanie Obraz przycisku Obraz przycisku przyciski obramowania ukośnego.

  • Aby usunąć obramowanie komórek, kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Bez obramowania Obraz przycisku.

 • Przycisk Obramowania wyświetla ostatnio używany styl obramowania. Możesz kliknąć przycisk Obramowania (a nie strzałkę), aby zastosować ten styl.

 • Po zastosowaniu obramowania do zaznaczonej komórki obramowanie jest również stosowane do sąsiadujących komórek, które mają granicę obramowania. Jeśli na przykład zakres B1:C5 ma obramowanie otaczające pole, komórki D1:D5 uzyskają obramowanie lewe.

 • Jeśli do udostępnionej granicy komórki zastosowano dwa różne typy obramowań, będzie wyświetlane ostatnio zastosowane obramowanie.

 • Zaznaczony zakres komórek zostanie sformatowany jako pojedynczy blok komórek. Jeśli do zakresu komórek B1:C5 zostanie zastosować prawe obramowanie, obramowanie będzie wyświetlane tylko na prawej krawędzi komórek C1:C5.

 • Jeśli chcesz wydrukować to samo obramowanie komórek rozdzielonych podziałem strony, ale obramowanie jest wyświetlane tylko na jednej stronie, możesz zastosować obramowanie wewnętrzne. Dzięki temu można wydrukować obramowanie u dołu ostatniego wiersza jednej strony i użyć tego samego obramowania u góry pierwszego wiersza na następnej stronie. Wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz wiersze po obu stronach podziału strony.

  2. Kliknij strzałkę obok pozycji Obramowania Obraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Więcej obramowań.

  3. W obszarze Ustawienia wstępnekliknij przycisk Wewnątrz, Obraz przycisku.

  4. W obszarzeObramowanie na diagramie podglądu usuń obramowanie pionowe, klikając je.

 1. W arkuszu zaznacz komórkę lub zakres komórek, z których chcesz usunąć obramowanie.

  Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę obok przycisku Obramowanie Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Bez obramowania Obraz przycisku.

  -- LUB --

  Kliknij kartę Narzędzia > strzałkę Obramowanie > wymażobramowanie , a następnie zaznacz komórki z obramowaniem, które chcesz wymazać.

Można utworzyć styl komórki z niestandardowym obramowaniem, a następnie zastosować ten styl, aby wyświetlić obramowanie niestandardowe wokół zaznaczonych komórek.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Style komórki.

  Porada: Jeśli nie widzisz przycisku Style komórki, kliknij pozycję Style,a następnie kliknij przycisk Więcej obok pola Style komórki.

  Przycisk Więcej w galerii stylów

 2. Kliknij polecenie Nowy styl komórki.

  Opcja nowego stylu komórki
 3. W polu Nazwa stylu wpisz odpowiednią nazwę nowego stylu komórki.

 4. Kliknij pozycję Formatuj.

 5. Na karcie Obramowanie w obszarze Liniaw polu Styl kliknij styl linii, którego chcesz użyć dla obramowania.

  Formatowanie stylu komórki
 6. W polu Kolor wybierz kolor, którego chcesz użyć.

 7. W obszarzeObramowanie kliknij przyciski obramowania, aby utworzyć obramowanie, którego chcesz użyć.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. W oknie dialogowym Styl w obszarze Dołączanie stylów (według przykładu)wyczyść pola wyboru dotyczące formatowania, które nie ma być dołączane do stylu komórki.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Aby zastosować styl komórki, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować przy użyciu niestandardowego obramowania komórki.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Style komórki.

  3. Kliknij właśnie utworzony niestandardowy styl komórki. Będzie on podobny do przycisku FancyBorderStyle na tym obrazie.

   Galeria stylów komórki

Aby dostosować styl lub kolor linii obramowania komórek albo wymazać istniejące obramowania, można użyć opcji Rysuj obramowania. Aby narysować obramowanie komórek, najpierw wybierz typ obramowania, a następnie kolor i styl linii obramowania, a następnie zaznacz komórki, wokół których chcesz dodać obramowanie. W tym celu:

 1. Kliknij strzałkę Narzędzia główne > Obramowania Przycisk Obramowania na karcie Narzędzia główne.

 2. Wybierz pozycję Rysuj obramowania, jeśli chcesz rysować obramowania zewnętrzne, lub pozycję Rysuj siatkę obramowań, aby rysować linie siatki.

  Menu rozwijane Obramowanie umożliwiające wybranie opcji rysowania obramowania

 3. Kliknij strzałkę Obramowania > Kolor linii, a następnie wybierz kolor.

 4. Kliknij strzałkę Obramowania > Styl linii, a następnie wybierz styl linii.

 5. Zaznacz komórki, wokół których chcesz narysować obramowanie.

Dodawanie obramowania, koloru obramowania lub stylu linii obramowania

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do których chcesz dodać obramowanie, zmień styl obramowania lub usuń obramowanie.

2. Kliknij kartę Narzędzia > strzałkę Obramowania, a następnie wybierz opcję obramowania.

 • Dodawanie koloru obramowania — kliknij strzałkę Obramowania > Kolor obramowania,a następnie wybierz kolor

 • Dodawanie stylu linii obramowania — kliknij strzałkę Obramowania > Stylobramowania , a następnie wybierz opcję stylu linii.

Porady

 • Przycisk Obramowania pokazuje ostatnio używany styl obramowania. Aby zastosować ten styl, kliknij przycisk Obramowania (nie strzałkę).

 • Po zastosowaniu obramowania do zaznaczonej komórki obramowanie jest również stosowane do sąsiadujących komórek, które mają granicę obramowania. Na przykład po zastosowaniu obramowania pola do zakresu B1:C5 komórki D1:D5 uzyskają obramowanie lewe.

 • Jeśli do udostępnionej granicy komórki zastosowano dwa różne typy obramowań, będzie wyświetlane ostatnio zastosowane obramowanie.

 • Zaznaczony zakres komórek zostanie sformatowany jako pojedynczy blok komórek. Jeśli do zakresu komórek B1:C5 zostanie zastosować prawe obramowanie, obramowanie będzie wyświetlane tylko na prawej krawędzi komórek C1:C5.

 • Jeśli chcesz wydrukować to samo obramowanie komórek rozdzielonych podziałem strony, ale obramowanie jest wyświetlane tylko na jednej stronie, możesz zastosować obramowanie wewnętrzne. Dzięki temu można wydrukować obramowanie u dołu ostatniego wiersza jednej strony i użyć tego samego obramowania u góry pierwszego wiersza na następnej stronie. Wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz wiersze po obu stronach podziału strony.

  2. Kliknij strzałkę obok pozycji Obramowania, a następnie kliknij pozycję Wewnętrzne obramowanie poziome.

Usuwanie obramowania

Aby usunąć obramowanie, zaznacz komórki z obramowaniem i kliknij strzałkę Obramowanie > Bez obramowania.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Zmienianie szerokości obramowania komórek

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×