SUMA.ILOCZYNÓW, funkcja

Funkcja SUMA.IGW zwraca sumę i taksów odpowiednich zakresów lub tablic. Operacją domyślną jest mnożenie, ale dodawanie, odejmowanie i dzielenie również jest możliwe.

W tym przykładzie użyjemy funkcji SUMA.IWOŃ w celu zwrócenia całkowitej sprzedaży danego elementu i jej rozmiaru:

Przykład użycia funkcji SUMA.IŁ w celu zwrócenia całkowitej sprzedaży, jeśli jest dostarczana z nazwą produktu, rozmiarem i poszczególnymi wartościami sprzedaży dla każdego z nich.

Suma.IŁ.IŁ odpowiada wszystkim wystąpiom elementu Y/Rozmiar M i sumuje je, więc w tym przykładzie 21 plus 41 jest równe 62.

Składnia

Aby użyć operacji domyślnej (mnożenie):

=SUMA.IGŁ(tablica1;[tablica2];[tablica3];...)

W składni funkcji SUMA.ILOCZYNÓW występują następujące argumenty:

Argument

Opis

tablica1   

Wymagane

Pierwszy argument tablicy, której elementy zostaną pomnożone, a następnie zsumowane.

[tablica2], [tablica3],...    

Opcjonalnie

Od 2 do 255 tablic, których elementy zostaną pomnożone, a następnie zsumowane.

Aby wykonać inne operacje arytmetyczne

Funkcji SUMA.ILOZYSÓW należy używać w zwykły sposób, ale należy zastąpić przecinki oddzielające argumenty tablicy operatorami arytmetycznymi, które należy stosować (*, /, +, -). Po wykonaniu wszystkich operacji wyniki są sumowane w zwykły sposób.

Uwaga: W przypadku używania operatorów arytmetycznych należy ująć argumenty tablicy w nawiasy i za pomocą nawiasów grupować argumenty tablicowe w celu kontrolowania kolejności operacji arytmetycznych.

Spostrzeżenia

  • Argumenty tablic muszą mieć takie same wymiary. Jeśli tak nie jest, funkcja SUMA.IMN zwraca #VALUE! wartość błędu. Na przykład formuła =SUMA.IGŁ(C2:C10;D2:D5) zwróci błąd, ponieważ zakresy nie mają tego samego rozmiaru.

  • Funkcji SUMA.IŁ.IŁ należy traktować nieliczbowe wpisy tablicy tak, jakby były zerami.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, funkcji SUMA.IMÓW nie należy używać z odwołaniami do całych kolumn. Rozważ funkcję =SUMA.ILOCZYNÓW(A:A;B:B), w tym miejscu funkcja pomnoży 1 048 576 komórek w kolumnie A przez 1 048 576 komórek w kolumnie B przed ich dodaniem. 

Przykład 1

Przykład funkcji SUMA.IŁ używanej do zwracania sumy pozycji sprzedanych po podano koszt jednostkowy i ilość.

Aby utworzyć formułę przy użyciu powyższej listy przykładowej, wpisz =SUMA.IGŁ(C2:C5;D2:D5) i naciśnij klawisz Enter. Każda komórka w kolumnie C jest mnożona przez odpowiadającą jej komórkę w tym samym wierszu w kolumnie D, a wyniki są dodawane. Całkowita kwota zakupów wynosi 78,97 zł.

Aby napisać dłuższą formułę, która daje taki sam wynik, wpisz =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 i naciśnij klawisz Enter. Po naciśnięciu klawisza Enter wynik jest taki sam: 78,97 zł. Komórka C2 jest mnożona przez D2, a jej wynik jest dodawany do wyniku komórki C3 razy, komórka D3 i tak dalej.

Przykład 2

W poniższym przykładzie użyto funkcji SUMA.IWOŃ w celu zwrócenia całkowitej sprzedaży netto według agenta sprzedaży, gdzie mamy zarówno całkowitą sprzedaż, jak i wydatki według agenta. W tym przypadku używamy tabeli programu Excel,która korzysta z odwołań strukturalnych zamiast standardowych zakresów programu Excel. Tutaj zobaczysz, że do zakresów Sprzedaż, Wydatki i Agent odwołujemy się według nazwy.

Przykład funkcji SUMA.IŁ w celu zwrócenia całkowitej sprzedaży przez przedstawicieli handlowych w przypadku ich sprzedaży i wydatków.

Formuła jest: =SUMA.IGŁ(((Tabela1[Sprzedaż])+(Tabela1[Wydatki]))*(Tabela1[Agent]=B8)) i zwraca sumę wszystkich sprzedaży i wydatków agenta wymienionego w komórce B8.

Przykład 3

W tym przykładzie chcemy zwrócić sumę określonego elementu sprzedaną przez dany region. Ile wiśni sprzedało w tym przypadku region wschód?

Egzamin używania funkcji SUMA.IŁASÓW do zwracania sum elementów według regionu. W tym przypadku jest to liczba wiśni sprzedanych w regionie Wschód.

Oto formuła: =SUMA.IGŁ((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Najpierw mnoży liczbę wystąpień regionu Wschód przez liczbę zgodnych wystąpień wiśni. Na koniec sumuje wartości odpowiednich wierszy w kolumnie Sprzedaż. Aby zobaczyć, jak program Excel oblicza tę wartość, zaznacz komórkę formuły, a następnie przejdź do pola Formuły i > Szacowanie > Szacowanie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Wykonywanie obliczeń warunkowych na zakresach komórek

Sumowanie na podstawie wielu kryteriów przy użyciu funkcji SUMA.WARUNKI

Zliczane na podstawie wielu kryteriów przy użyciu funkcji LICZ.WARUNKI

Średnia oparta na wielu kryteriach przy użyciu funkcji ŚREDNIA.WARUNKI

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×