Funkcja SUMA.WARUNKÓW, jedna z funkcji matematycznych i trygonometrycznych, dodaje wszystkie argumenty, które spełniają wiele kryteriów. Funkcji SUMA.WARUNKÓW można użyć na przykład do zsumowania sprzedawców w kraju, których (1) adres zamieszkania obejmuje ten sam kod pocztowy oraz (2) których zyski przekraczają określoną wartość w dolarach.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Ten klip wideo jest częścią kursu szkoleniowego zatytułowanego Zaawansowane możliwości funkcji JEŻELI.

Składnia

SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres;kryteria_zakres1;kryteria1;[kryteria_zakres2;kryteria2];...)

  • =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9,B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomasz")

  • =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9,B2:B9;"<>Banany";C2:C9;"Tomasz")

Nazwa argumentu

Opis

Suma_zakres    (wymagany)

Zakres komórek do zsumowania.

Kryteria_zakres1    (wymagany)

Zakres, który jest sprawdzany przy użyciu argumentu kryteria1.

Argumenty kryteria_zakres1 i kryteria1 konfigurują parę wyszukiwania, w której zakres jest przeszukiwany pod kątem konkretnych kryteriów. Jeśli elementy w zakresie zostaną znalezione, odpowiadające im wartości w zakresie suma_zakres zostaną dodane.

Kryteria1    (wymagany)

Kryteria określające, które komórki w zakresie kryteria_zakres1 zostaną dodane. Kryteria można na przykład wprowadzić w następujący sposób: 32, ">32", B4, "jabłka" lub "32".

Kryteria_zakres2;kryteria2;...    (opcjonalny)

Dodatkowe zakresy i skojarzone z nimi kryteria. Maksymalnie można wprowadzić 127 par zakres/kryteria.

Przykłady

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. W nowym arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz polecenie Uwzględnij formatowanie docelowe w obszarze Opcje wklejania.

Wielkość sprzedaży

Produkt

Sprzedawca

5

Jabłka

Tomasz

4

Jabłka

Aneta

15

Jeżyny

Tomasz

3

Jeżyny

Aneta

22

Banany

Tomasz

12

Banany

Aneta

10

Marchew

Tomasz

33

Marchew

Aneta

Formuła

Opis

=SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomasz")

Dodaje liczbę produktów, które zaczynają się od A i zostały sprzedane przez Tomka. Symbol wieloznaczny * w kryteriach Kryteria1, "=A*", wyszukuje pasujące nazwy produktów w programie Criteria_range1 B2:B9, a w programie Criteria_range2 C2:C9 — nazwę "Tomek". Funkcja następnie dodaje liczby w zakresie suma_zakres A2:A9, które spełniają oba warunki. Wynik to 20.

=SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"<>Banany";C2:C9;"Tomasz")

Dodaje liczbę produktów, które nie są bananami i które zostały sprzedane przez Tomasza. W funkcji wykluczeń bananów używa się<>kryteriów1, "banany <>"i wyszukuje nazwę "Tomek" w Criteria_range2 C2:C9. Funkcja następnie dodaje liczby w zakresie suma_zakres A2:A9, które spełniają oba warunki. Wynik to 30.

Typowe problemy

Problem

Opis

Zamiast oczekiwanego wyniku jest wyświetlana wartość 0 (zero).

Upewnij się, że argumenty kryteria1,2 są ujęte w znaki cudzysłowu, jeśli testujesz wartości tekstowe, takie jak imię i nazwisko osoby.

Wynik jest nieprawidłowy, kiedy zakres suma_zakres zawiera wartości PRAWDA lub FAŁSZ.

Wartości PRAWDA i FAŁSZ dla zakresu suma_zakres są obliczane w inny sposób, co może powodować nieoczekiwane wyniki, gdy są one dodawane.

Komórki w zakresie suma_zakres zawierające wartość PRAWDA są interpretowane jako 1. Komórki zawierające wartość FAŁSZ są interpretowane jako 0 (zero).

Najważniejsze wskazówki

Czynność

Opis

Używaj symboli wieloznacznych.

Używanie symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?) i gwiazdki (*), w argumentach kryteria1,2 może pomóc w znalezieniu zgodnych elementów, które są podobne, ale nie identyczne.

Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi. Gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Jeśli chcesz znaleźć rzeczywisty znak zapytania lub gwiazdkę, wpisz tyldę (~) przed znakiem zapytania.

Na przykład funkcja =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomas?") spowoduje dodanie wszystkich wystąpień o nazwie zaczynającej się od „Tomas” i kończącej się dowolną ostatnią literą.

Opis różnic między funkcjami SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW.

Kolejność argumentów w funkcjach SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW jest inna. Na przykład argument suma_zakres jest pierwszym argumentem funkcji SUMA.WARUNKÓW, ale jest trzecim argumentem funkcji SUMA.JEŻELI. Jest to częstym źródłem problemów podczas korzystania z tych funkcji.

Jeśli kopiujesz lub edytujesz te podobne funkcje, upewnij się, że argumenty umieszczasz w poprawnej kolejności.

W argumentach zakresu używaj takiej samej liczby wierszy i kolumn.

Argument kryteria_zakres musi zawierać taką samą liczbę wierszy i kolumn co argument suma_zakres.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Zobacz klip wideo na temat korzystania z zaawansowanych funkcji JEŻELI, takich jak SUMA.JEŻELI

Funkcja SUMA.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja SUMA.KWADRATÓW sumuje wartości po wykonaniu operacji matematycznej podniesienia każdej z nich do kwadratu

Funkcja LICZ.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza tylko wartości, które spełniają wiele kryteriów

Funkcja JEŻELI (funkcja Microsoft 365, Excel 2016 lub nowszy)

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje matematyczne i trygonometryczne

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×