Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja SUMA.WARUNKÓW, jedna z funkcji matematycznych i trygonometrycznych, dodaje wszystkie argumenty, które spełniają wiele kryteriów. Funkcji SUMA.WARUNKÓW można użyć na przykład do zsumowania sprzedawców w kraju, których (1) adres zamieszkania obejmuje ten sam kod pocztowy oraz (2) których zyski przekraczają określoną wartość w dolarach.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Składnia

SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres;kryteria_zakres1;kryteria1;[kryteria_zakres2;kryteria2];...)

  • =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9,B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomasz")

  • =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9,B2:B9;"<>Banany";C2:C9;"Tomasz")

Nazwa argumentu

Opis

Suma_zakres    (wymagany)

Zakres komórek do zsumowania.

Kryteria_zakres1    (wymagany)

Zakres, który jest sprawdzany przy użyciu argumentu kryteria1.

Argumenty kryteria_zakres1 i kryteria1 konfigurują parę wyszukiwania, w której zakres jest przeszukiwany pod kątem konkretnych kryteriów. Jeśli elementy w zakresie zostaną znalezione, odpowiadające im wartości w zakresie suma_zakres zostaną dodane.

Kryteria1    (wymagany)

Kryteria określające, które komórki w zakresie kryteria_zakres1 zostaną dodane. Kryteria można na przykład wprowadzić w następujący sposób: 32, ">32", B4, "jabłka" lub "32".

Kryteria_zakres2;kryteria2;...    (opcjonalny)

Dodatkowe zakresy i skojarzone z nimi kryteria. Maksymalnie można wprowadzić 127 par zakres/kryteria.

Przykłady

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. W nowym arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz polecenie Uwzględnij formatowanie docelowe w obszarze Opcje wklejania.

Wielkość sprzedaży

Produkt

Sprzedawca

5

Jabłka

Tomasz

4

Jabłka

Aneta

15

Jeżyny

Tomasz

3

Jeżyny

Aneta

22

Banany

Tomasz

12

Banany

Aneta

10

Marchew

Tomasz

33

Marchew

Aneta

Formuła

Opis

=SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomasz")

Dodaje liczbę produktów, których nazwa zaczyna się od litery A i które zostały sprzedane przez Tomasza. Używa symbolu wieloznacznego * w argumencie kryteria1;"=A*", aby wyszukać pasujących nazw produktów w zakresie kryteria_zakres1 B2:B9. W przykładzie wyszukiwana jest też imię „Tomasz” w zakresie kryteria_zakres2 C2:C9. Funkcja następnie dodaje liczby w zakresie suma_zakres A2:A9, które spełniają oba warunki. Wynik to 20.

=SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"<>Banany";C2:C9;"Tomasz")

Dodaje liczbę produktów, które nie są bananami i które zostały sprzedane przez Tomasza. W funkcji wykluczono banany przy użyciu znaków <> w argumencie kryteria1: "<>banany" i przeprowadzono wyszukiwanie imienia „Tomasz” w zakresie kryteria_zakres2 C2:C9. Funkcja następnie dodaje liczby w zakresie suma_zakres A2:A9, które spełniają oba warunki. Wynik to 30.

Typowe problemy

Problem

Opis

Zamiast oczekiwanych wyników wyświetlana jest wartość 0 (zero).

Upewnij się, że argumenty kryteria1,2 są ujęte w znaki cudzysłowu, jeśli testujesz wartości tekstowe, takie jak imię i nazwisko osoby.

Wynik jest nieprawidłowy, kiedy zakres suma_zakres zawiera wartości PRAWDA lub FAŁSZ.

Wartości PRAWDA i FAŁSZ dla zakresu suma_zakres są obliczane w inny sposób, co może powodować nieoczekiwane wyniki, gdy są one dodawane.

Komórki w zakresie suma_zakres zawierające wartość PRAWDA są interpretowane jako 1. Komórki zawierające wartość FAŁSZ są interpretowane jako 0 (zero).

Najważniejsze wskazówki

Czynność

Opis

Używaj symboli wieloznacznych.

Używanie symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?) i gwiazdki (*), w argumentach kryteria1,2 może pomóc w znalezieniu zgodnych elementów, które są podobne, ale nie identyczne.

Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi. Gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Jeśli chcesz znaleźć rzeczywisty znak zapytania lub gwiazdkę, wpisz tyldę (~) przed znakiem zapytania.

Na przykład funkcja =SUMA.WARUNKÓW(A2:A9;B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomas?") spowoduje dodanie wszystkich wystąpień o nazwie zaczynającej się od „Tomas” i kończącej się dowolną ostatnią literą.

Opis różnic między funkcjami SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW.

Kolejność argumentów w funkcjach SUMA.JEŻELI i SUMA.WARUNKÓW jest inna. Na przykład argument suma_zakres jest pierwszym argumentem funkcji SUMA.WARUNKÓW, ale jest trzecim argumentem funkcji SUMA.JEŻELI. Jest to częstym źródłem problemów podczas korzystania z tych funkcji.

Jeśli kopiujesz lub edytujesz te podobne funkcje, upewnij się, że argumenty umieszczasz w poprawnej kolejności.

W argumentach zakresu używaj takiej samej liczby wierszy i kolumn.

Argument kryteria_zakres musi zawierać taką samą liczbę wierszy i kolumn co argument suma_zakres.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Zobacz klip wideo dotyczący korzystania z zaawansowanych funkcji JEŻELI, na przykład SUMA.WARUNKÓW.

Funkcja SUMA.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja SUMA.KWADRATÓW sumuje wartości po wykonaniu operacji matematycznej podniesienia każdej z nich do kwadratu

Funkcja LICZ.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza tylko wartości, które spełniają wiele kryteriów

Funkcja WARUNKI (platforma Microsoft 365, program Excel 2016 lub nowszy)

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje matematyczne i trygonometryczne

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×