Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SUMA.SZER.POT w programie Microsoft Excel.

Opis

Wiele funkcji można aproksymować przy pomocy rozwinięć w szeregi potęgowe.

Zwraca sumę szeregów potęgowych opartą na formule:

Równanie

Składnia

SUMA.SZER.POT(x;n;m;współczynniki)

W składni funkcji SUMA.SZER.POT występują następujące argumenty:

  • X    Argument wymagany. Wartość początkowa dla szeregów potęgowych.

  • N    Argument wymagany. Początkowa potęga, do której zostanie podniesiona wartość x.

  • M    Argument wymagany. Krok, o który wzrasta n w każdym kolejnym składniku szeregu.

  • Współczynniki    Argument wymagany. Zbiory współczynników, przez które jest mnożona każda kolejna potęga x. Liczba wartości we współczynnikach określa liczbę składników w szeregach potęgowych. Jeśli na przykład we współczynnikach występują trzy wartości, to w szeregach potęgowych będą trzy składniki.

Spostrzeżenie

Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, funkcja NR.S.#VALUE! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Współczynniki jako liczby

Współczynniki jako formuły

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/SILNIA(2)

0,041666667

=1/SILNIA(4)

-0,001388889

=-1/SILNIA(6)

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=SUMA.SZER.POT(A3;0;2;A4:A7)

Przybliżenie do cosinusa Pi/4 radianów, czyli do kąta 45 stopni (0,707103)

0,707103

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×