Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca sumę częściową na liście lub w bazie danych. Na ogół listę z sumami częściowymi można łatwiej utworzyć, używając polecenia Suma częściowa dostępnego w grupie Konspekt na karcie Dane w aplikacji komputerowej programu Excel. Po utworzeniu listy z sumami częściowymi można ją modyfikować, edytując funkcję SUMY.CZĘŚCIOWE.

Składnia

SUMY.CZĘŚCIOWE(funkcja_nr;odw1;[odw2];...)

W składni funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE występują następujące argumenty:

  • Funkcja_nr     Argument wymagany. Liczba 1–11 lub 101–111 określająca funkcję dla sumy częściowej. Od 1 do 11 zawiera ukryte ręcznie wiersze, natomiast wiersze 101-111 nie są z nich wykluczone; odfiltrowane komórki są zawsze wykluczone.


Function_num(zawiera ukryte wiersze)


Function_num(ignoruje ukryte wiersze)

Funkcja

1

101

ŚREDNIA

2

102

ILE.LICZB

3

103

ILE.NIEPUSTYCH

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

ILOCZYN

7

107

ODCH.STANDARDOWE

8

108

ODCH.STANDARD.POPUL

9

109

SUMA

10

110

WARIANCJA

11

111

WARIANCJA.POPUL

  • Adres1     Argument wymagany. Pierwszy nazwany zakres lub odwołanie, dla którego ma zostać obliczona suma częściowa.

  • Adres2;...     Argument opcjonalny. Od 2 do 254 nazwanych zakresów lub odwołań, dla których ma zostać obliczona suma częściowa.

Spostrzeżenia

  • Jeśli w odw1 znajdują się inne sumy częściowe, odw2,... (lub zagnieżdżone sumy częściowe), te zagnieżdżone sumy częściowe są ignorowane, aby uniknąć podwójnego zliczania.

  • Stałe funkcja_nr z zakresu od 1 do 11 powodują, że funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE uwzględnia wartości wierszy ukrytych poleceniem Ukryj wiersze z podmenu Ukryj i odkryj polecenia Format w grupie Komórki na karcie Narzędzia główne w aplikacji komputerowej programu Excel. Tych stałych należy używać, aby obliczyć sumę pośrednią liczb ukrytych i nieukrytych na liście. Użycie stałych funkcja_nr z zakresu od 101 do 111 powoduje, że funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE ignoruje wartości wierszy ukrytych poleceniem Ukryj wiersze. Tych stałych należy używać, aby obliczyć sumę pośrednią obejmującą tylko te liczby, które nie są ukryte na liście.

  • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE ignoruje wiersze nieuwzględnione w wyniku filtrowania, niezależnie od użytej wartości funkcja_nr.

  • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE jest przeznaczona do obliczania sum kolumn danych lub zakresów pionowych. Nie jest przeznaczona do pracy z wierszami danych ani zakresami poziomymi. Na przykład, w przypadku obliczania sumy pośredniej zakresu poziomego przy użyciu argumentu funkcja_nr równego 101 lub większego, na przykład SUMY.CZĘŚCIOWE(109;B2:G2), ukrycie kolumny nie wpłynie na wynik. Jednak ukrycie wiersza w zakresie pionowym będzie miało wpływ na sumę pośrednią.

  • Jeśli którekolwiek z odwołań to odwołania 3-W, funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

120

10

150

23

Formuła

Opis

Wynik

=SUMY.CZĘŚCIOWE(9;A2:A5)

Suma sumy częściowej komórek A2:A5 z zastosowaniem liczby 9 jako pierwszego argumentu.

303

=SUMY.CZĘŚCIOWE(1;A2:A5)

Wartość średnia sumy częściowej komórek A2:A5 z zastosowaniem liczby 1 jako pierwszego argumentu.

75,75

Uwagi

Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE jako pierwszego argumentu zawsze wymaga argumentu numerycznego (od 1 do 11, od 101 do 111). Ten argument numeryczny jest stosowany do sumy częściowej wartości (zakresów komórek, zakresów nazwanych) określonych jako kolejne argumenty.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×