Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SYD w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji.

Składnia

SYD(koszt;odzysk;czas_życia;okres)

W składni funkcji SYD występują następujące argumenty:

  • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

  • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego).

  • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest czasami czasem użytkowania środka trwałego).

  • Okres    Argument wymagany. Okres musi być podany w takich samych jednostkach, jak argument czas_życia.

Spostrzeżenia

Funkcja SYD obliczana jest w następujący sposób:

Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

30 000,00 zł

Koszt początkowy

7 500,00 zł

Wartość odzyskana

10

Rozpiętość czasu w latach

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=SYD(A2;A3;A4;1)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za pierwszy rok (4090,91)

4090,91 zł

=SYD(A2;A3;A4;10)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za dziesiąty rok (409,09)

409,09 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×