Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SYD w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji.

Składnia

SYD(koszt;odzysk;czas_życia;okres)

W składni funkcji SYD występują następujące argumenty:

  • Koszt    Argument wymagany. Początkowy koszt środka trwałego.

  • Odzysk    Argument wymagany. Wartość środka trwałego po zakończonej amortyzacji (zwana również wartością odzyskaną środka trwałego).

  • Czas_życia    Argument wymagany. Liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest czasami czasem użytkowania środka trwałego).

  • Okres    Argument wymagany. Okres musi być podany w takich samych jednostkach, jak argument czas_życia.

Spostrzeżenia

Funkcja SYD obliczana jest w następujący sposób:

Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

30 000,00 zł

Koszt początkowy

7 500,00 zł

Wartość odzyskana

10

Rozpiętość czasu w latach

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=SYD(A2;A3;A4;1)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za pierwszy rok (4090,91)

4090,91 zł

=SYD(A2;A3;A4;10)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za dziesiąty rok (409,09)

409,09 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×