Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Załóżmy na przykład, że Jan został przydzielony na 100% do Zadania A. Jako osoba pracująca na pełen etat Jan pracuje 8 godzin dziennie. Oznacza to, że Jan powinien spędzać 100% z tych 8 godzin dziennie na wykonywaniu Zadania A. 100% to wartość jednostek przydziału Jana. W piątek, kiedy Zadanie A powinno zostać zakończone, Jan spędza nad nim kilka dodatkowych godzin, próbując dopiąć wszystko na ostatni guzik. Jan pracował 8 godzin dziennie od poniedziałku do czwartku (100% swojego czasu każdego dnia), ale w piątek pracował 10 godzin (125% czasu, który powinien poświęcić na pracę). Pole Szczyt będzie odzwierciedlać te 125%.

Pole Szczyt to wartość, której warto się przyjrzeć, oceniając wymagania dotyczące zasobów dla projektu, a nawet w całej organizacji. Jeśli masz zasób, dla którego wartości w polu Szczyt są stale większe niż wartości w polu Jednostki przydziału, warto sprawdzić, co ta osoba wnosi do projektu. Być może trzeba przypisać więcej ludzi do pomocy lub zastąpić zasób osobą, która lepiej nadaje się do danej pracy.

Uwaga:  Czy wartość szczytowa nie jest również odzwierciedlana w polu Jednostki przydziału? Szybka odpowiedź brzmi: nie! W wersjach przed programem Project 2010 pole Jednostki przydziału służyło do rejestrowania, jaka część czasu zasobu została przydzielona na zadania w projekcie. Było ono również aktualizowane wraz z postępem projektu, aby odzwierciedlać maksymalną ilość czasu, jaki zasób poświęcał naraz na pracę nad zadaniem. Powodowało to problemy z harmonogramem, więc pole Jednostki przydziału zostało dostosowane tak, aby zachowywało swoją wartość nawet, gdy rzeczywisty czas poświęcony na pracę nad projektem był dłuższy. Pole Szczyt zawiera wartość maksymalnej liczby jednostek przydziału i może służyć do identyfikowania wielkości nadmiernej alokacji.

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Typ wpisu    pole puste (Null)

Zalecane zastosowania     Dodanie pola zadania Szczyt do tabeli w widoku Obciążenie zadaniami, aby wyświetlić odpowiednie pola Szczyt dla poszczególnych przydziałów w zadaniu.

Przykład     Przeglądasz szczytowe alokacje zasobów dotyczące przydziałów zadań. Dodajesz pole Szczyt do widoku Obciążenie zadaniami. Obok nazwy zadania w polu Szczyt nie są wyświetlane żadne informacje. Wartości szczytowe przydziałów zadań są jednak wyświetlane w polach przydziałów Szczyt poniżej nazwy każdego zadania. Dzięki tym informacjom można zauważyć, że w przypadku zadania „Koordynacja pokazu promocyjnego” szczytowa alokacja osoby o imieniu Ewa wynosi 125 procent, a szczytowa alokacja osoby o imieniu Krzysztof wynosi 50 procent.

Uwagi     Pole Szczyt można dodać do arkusza zadań, takiego jak wykres Gantta, jednak w tym polu nie są wyświetlane żadne dane. Jest to pole typu null (pole puste), które nadaje kontekst polu przydziału Szczyt w widoku Obciążenie zadaniami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×