Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuł i zastosowania funkcji SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcje SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B służą do odnajdywania jednego ciągu tekstowego wewnątrz innego ciągu tekstowego i zwracania pozycji początkowej szukanego tekstu liczonej od pierwszego znaku tekstu przeszukiwanego. Aby na przykład stwierdzić, na której pozycji w wyrazie „drukarka” znajduje się litera „u”, można użyć następującej funkcji:

=SZUKAJ.TEKST("u";"drukarka")

Ta funkcja zwraca wartość 3, ponieważ „u” to trzecia litera w wyrazie „drukarka”.

Za pomocą tej funkcji można również wyszukiwać wyrazy w innych wyrazach. Na przykład funkcja

=SZUKAJ.TEKST("wizja";"telewizja")

zwraca 5, ponieważ wyraz „wizja” rozpoczyna się od piątego znaku wyrazu „telewizja”. Funkcji SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B można również użyć w celu ustalenia lokalizacji znaku lub ciągu tekstowego w innym ciągu tekstowym, a następnie można użyć funkcji FRAGMENT.TEKSTU i FRAGMENT.TEKSTU.B, aby zwrócić tekst, lub funkcji ZASTĄP i ZASTĄP.B, aby zmienić tekst. Te funkcje zostały przedstawiane w Przykładzie 1 w tym artykule.

Ważne: 

 • Te funkcje mogą nie być dostępne w niektórych językach.

 • Funkcja SZUKAJ.TEKST.B zlicza dwa bajty na znak, tylko jeśli jako domyślny jest ustawiony język obsługujący zestaw znaków DBCS. W innym przypadku funkcja SZUKAJ.TEKST.B działa tak samo jak funkcja SZUKAJ.TEKST i zlicza jeden bajt na znak.

Zestaw znaków DBCS jest obsługiwany między innymi przez następujące języki: japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny) i koreański.

Składnia

SZUKAJ.TEKST(tekst_szukany;w_tekście;[nr_poz_pocz])

SZUKAJ.TEKST.B(tekst_szukany;w_tekście;[nr_poz_pocz])

W składni funkcji SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B występują następujące argumenty:

 • Tekst_szukany    Argument wymagany. Jest to tekst, który ma zostać znaleziony.

 • W_tekście    Argument wymagany. Jest to tekst, w którym ma zostać znaleziony tekst_szukany.

 • Nr_poz_pocz    Argument opcjonalny. Jest to numer znaku w argumencie w_tekście, od którego ma zostać rozpoczęte przeszukiwanie.

Spostrzeżenie

 • W funkcjach SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B nie jest uwzględniana wielkość liter. Jeśli w wyszukiwaniu powinna zostać uwzględniona wielkość liter, należy użyć funkcji ZNAJDŹ i ZNAJDŹB.

 • Przy określaniu argumentu tekst_szukany można używać znaków wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu znakowi, a gwiazdka dowolnej sekwencji znaków. Aby znaleźć znak zapytania lub gwiazdkę, przed szukanym znakiem należy wpisać tyldę (~).

 • Jeśli wartość argumentu tekst_szukany nie zostanie znaleziona, funkcja zwróci wartość błędu #VALUE!.

 • Jeśli argument nr_poz_pocz zostanie pominięty, przyjmuje się, że jest równy 1.

 • Jeśli wartość argumentu numer_początkowy nie jest większa niż 0 (zero) lub jest większa niż długość argumentu w_tekście, funkcja zwróci wartość błędu #VALUE!.

 • Dzięki argumentowi nr_poz_pocz można pomijać określoną liczbę znaków. Załóżmy na przykład, że jest przetwarzany następujący tekst: „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć pozycję pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi nr_poz_pocz wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym (w tym przypadku „AUM0093”). Funkcja SZUKAJ.TEKST rozpoczyna wyszukiwanie od znaku na pozycji 8, odnajduje argument tekst_szukany przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja SZUKAJ.TEKST zawsze zwraca liczbę znaków względem początku argumentu w_tekście, łącznie ze znakami pominiętymi w przypadku, gdy argument nr_poz_pocz jest większy niż 1.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Zestawienia

Marża zysku

marża

Dziś "szef" jest w firmie.

Formuła

Opis

Wynik

=SZUKAJ.TEKST("e";A2;6)

Pozycja pierwszej litery „e” w ciągu zawartym w komórce A2, zaczynając od szóstego znaku.

7

=SZUKAJ.TEKST(A4;A3)

Pozycja wyrazu „marża” (wyszukiwany ciąg umieszczony w komórce A4) w ciągu „Marża zysku” (komórka A3, w której znajduje się ciąg do przeszukania).

8

=ZASTĄP(A3;SZUKAJ.TEKST(A4;A3);5;"Kwota")

Zamienia ciąg „Marża” na ciąg „Kwota”, najpierw szukając pozycji ciągu „Marża” w komórce A3, a następnie zamieniając pierwszy znak i kolejne cztery znaki ciągiem „Kwota”.

Kwota zysku

=FRAGMENT.TEKSTU(A3;SZUKAJ.TEKST(" ";A3)+1;4)

Zwraca cztery pierwsze znaki występujące po pierwszej spacji w ciągu „Marża zysku” (komórka A3).

zysk

=SZUKAJ.TEKST("""";A5)

Pozycja pierwszego podwójnego znaku cudzysłowu ('') w komórce A5.

5

=FRAGMENT.TEKSTU(A5;SZUKAJ.TEKST("""";A5)+1;SZUKAJ.TEKST("""";A5;SZUKAJ.TEKST("""";A5)+1)-SZUKAJ.TEKST("""";A5)-1)

Zwraca tylko tekst ujęty w podwójne cudzysłowy, znajdujący się w komórce A5.

szef

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×