Aby móc korzystać z połączeń głosowych za pomocą oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ Online, wystarczy mieć mikrofon i głośniki. Można także podłączyć dowolne urządzenie polecane przez daną organizację, takie jak zestaw słuchawkowy USB, a usługa Lync Online automatycznie skonfiguruje ustawienia.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie urządzeń audio

Aby wybrać urządzenia audio:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Microsoft Lync 2010.

 2. Kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Urządzenie audio.

 3. W obszarze Dostosowywanie urządzenia kliknij odpowiednie listy rozwijane, aby skonfigurować głośnik, mikrofon i dzwonek, a także poziomy głośności.

 4. Kliknij zielone strzałki, aby przetestować poziomy głośności głośnika i dzwonka.

Początek strony

Znajdowanie właściwej osoby

Pasek wyszukiwania jest pierwszym miejscem, z którego należy skorzystać, aby odnaleźć osoby, z którymi trzeba się skontaktować.

 1. W oknie głównym programu Lync w polu wyszukiwania na liście Kontakty zacznij wpisywać nazwę osoby. Wyniki zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania.

Wyszukiwanie kontaktu

 1. Opcjonalnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

 2. Jeśli wyniki wyszukiwania zawierają odpowiedni kontakt, kliknij go dwukrotnie, aby wysłać wiadomość błyskawiczną.

 3. Aby dodać dany kontakt do listy Kontakty, wskaż go, kliknij znak plus (+), a następnie wybierz odpowiednią grupę kontaktów.

Dodawanie do kontaktów

Początek strony

Nawiązywanie połączenia głosowego

Połączenie telefoniczne można rozpocząć za pomocą jednego kliknięcia.

 1. Wskaż wybrany kontakt na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Zostanie otwarte nowe okno konwersacji.

Początek strony

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego

Aby połączyć się z wieloma kontaktami:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie na liście Kontakty kliknij kontakty, z którymi chcesz nawiązać połączenie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kontaktów, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne.

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego

Początek strony

Odbieranie połączenia

Gdy inna osoba chce nawiązać połączenie z użytkownikiem, w prawym dolnym rogu ekranu komputera jest wyświetlany alert o połączeniu przychodzącym. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 1. Aby odebrać połączenie, kliknij dowolne miejsce alertu połączenia przychodzącego.

 2. Aby przekierować połączenie do wiadomości błyskawicznej lub aby odrzucić połączenie i ustawić status Nie przeszkadzać w celu uniknięcia rozpraszania uwagi, kliknij pozycję Przekieruj.

Communicator

 1. Aby odrzucić połączenie, kliknij pozycję Odrzuć.

Początek strony

Zapraszanie innych osób do konwersacji

Aby zaprosić inne osoby do trwającej konwersacji, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób.

 2. Kliknij polecenie Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu, kliknij wybrany kontakt lub go wyszukaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Zapraszanie według nazwiska lub numeru telefonu

Początek strony

Dodawanie głosu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Aby dodać głos do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych:

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Połącz.

Communicator

Usługa Lync Online doda głos i audio do konwersacji. Podczas rozmowy można kontynuować pisanie. Uwaga: na potrzeby połączenia głosowego będzie używany protokół VoIP (Voice over Internet Protocol).

Początek strony

Używanie opcji sterowania połączeniami

W trakcie połączenia usługi Lync Online w oknie konwersacji można za pomocą opcji sterowania połączeniem wykonać dowolne z następujących czynności:

 1. Aby zawiesić połączenie, kliknij przycisk Wstrzymaj/wznów Communicator.

 2. Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk Zakończ rozmowę Obraz przycisku.

  Inne opcje sterowania połączeniami pozwalają na wyciszanie mikrofonu lub głośników i wyświetlanie konsoli wybierania numerów.

Początek strony

Podłączanie kamery internetowej

Aby uzyskać efekt najbardziej zbliżony do rozmowy twarzą w twarz, można podłączyć do komputera kamerę internetową. Usługa Lync Online automatycznie wykryje kamerę i użyje jej przy następnym połączeniu wideo.

Aby wyświetlić ustawienia kamery internetowej:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Urządzenie wideo.

Początek strony

Dodawanie wideo do konwersacji

Jeśli skonfigurowano kamerę internetową, można zezwolić, aby inne osoby widziały użytkownika w trakcie rozmowy. Sposób konfigurowania kamery internetowej opisano w sekcji „Podłączanie kamery internetowej” we wcześniejszej części tego artykułu.

 1. W oknie konwersacji kliknij przycisk Wideo.

Rozpoczynanie połączenia wideo

Zostanie rozpoczęte połączenie wideo. Do odbiorcy połączenia, a także do innych kontaktów, można nadal wysyłać wiadomości błyskawiczne.

Uwaga:  W przypadku zaakceptowania przychodzącego połączenia wideo druga strona nie widzi użytkownika, dopóki nie doda on wideo po swojej stronie konwersacji.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×