Szybki start: korzystanie z programu Lync 2010 Attendant

W tym przewodniku Szybki start opisano typowe zadania wykonywane za pomocą oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ 2010 Attendant.

Co chcesz zrobić?

Nawigowanie w oknie głównym

Okno główne składa się z dwóch części: obszaru konwersacji i listy kontaktów. Obszar konwersacji służy do zarządzania połączeniami przychodzącymi, aktywną konwersacją i konwersacjami oczekującymi (zawieszonymi).

Układ okna programu Attendant

Początek strony

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Program Lync 2010 Attendant udostępnia uproszczony interfejs do nawiązywania i odbierania połączeń. W trakcie połączenia można nadal odbierać wiadomości błyskawiczne.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z osobą z listy kontaktów, należy kliknąć dwukrotnie nazwę tej osoby lub kliknąć przycisk telefonu znajdujący się obok tej nazwy.

Nawiązywanie połączenia

Odbieranie połączenia

Gdy ktoś próbuje nawiązać połączenie, w obszarze danych przychodzących okna głównego jest wyświetlane powiadomienie. Aby odebrać to połączenie, należy kliknąć dwukrotnie dowolne miejsce w powiadomieniu.

Alert połączenia przychodzącego

Wybieranie numeru

Należy wprowadzić numer w polu wyszukiwania, a następnie kliknąć dwukrotnie wynik wyszukiwania.

Dzwonienie pod numer

Początek strony

Sporządzanie notatek w trakcie konwersacji

W trakcie konwersacji można sporządzić notatki, aby nie zapomnieć o ważnych sprawach. Po zakończeniu konwersacji notatki można zapisać, wysyłając je w wiadomości e-mail.

 1. W razie potrzeby kliknij przycisk Notatka.

 2. Kliknij w obszarze notatki i wpisz informacje.

 3. Aby wysłać notatki w wiadomości e-mail, kliknij pozycję Wyślij notatki.

Uwaga:  O ile w obszarze Opcje włączono odpowiednią funkcję, notatki są automatycznie zapisywane jako część historii konwersacji.

W trakcie rozmowy

Początek strony

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Można nawiązać połączenie konferencyjne z wieloma kontaktami uczestniczącymi w konwersacji.

 1. Z listy kontaktów wybierz osoby, które chcesz zaprosić. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone kontakty.

 3. Kliknij polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne.

Rozpocznij połączenie konferencyjne

Dodawanie kontaktów w trakcie połączenia konferencyjnego

W trakcie połączenia konferencyjnego można dodawać kontakty.

 1. W oknie konwersacji w obszarze konferencji kliknij przycisk Dodaj.

Opcje sterowania połączeniami

 1. Kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu lub przeciągnij kontakt z listy kontaktów do obszaru konferencji. Możesz też wprowadzić numer telefonu komórkowego za pomocą konsoli wybierania numerów.

Początek strony

Wyszukiwanie kontaktu

Kontakt można wyszukać, wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania. Podczas wpisywania w wynikach wyszukiwania pojawiają się zgodne nazwy.

 1. W polu wyszukiwania wpisz nazwę kontaktu.

 2. Odszukaj tę nazwę na liście wyników wyszukiwania.

Uwaga:  Ukończenie wstępnego indeksowania wyszukiwania może trochę potrwać.

Początek strony

Sortowanie kontaktów

Kontakty można sortować według różnych kryteriów, takich jak nazwa wyświetlana, dostępność czy firma. Sortowanie kontaktów ułatwia szybkie organizowanie i znajdowanie współpracowników, a także nawiązywanie z nimi połączeń.

 1. W górnej części listy kontaktów kliknij strzałkę obok pozycji Rozmieszczone według. W programie Attendant pozycje są domyślnie sortowane według właściwości Nazwa wyświetlana.

 2. Z listy rozwijanej wybierz kryterium sortowania (na przykład Dostępność).

Uwaga:  Nie można ukryć kontaktów o statusie Niedostępny lub Brak danych o obecności.

Początek strony

Przełączanie połączenia

Aby przełączyć połączenie do innego kontaktu lub pod inny numer, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Przełącz. Przed przełączeniem połączenia można też zawiesić połączenie z osobą dzwoniącą, aby w trakcie przełączania nic nie słyszała.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę na liście kontaktów, aby przełączyć połączenie do danej osoby.

Połączenie zniknie z okna konwersacji. Jeśli przełączenie zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Opcje sterowania połączeniami

Początek strony

Przełączanie urządzeń audio

Podczas konwersacji głosowej można bez jej przerywania przełączyć urządzenia audio.

 1. Na pasku narzędzi (u góry) kliknij przycisk Bieżące urządzenie.

 2. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednie urządzenie.

Opcje audio

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×