Zadania w projekcie można szybko zaktualizować do 100% jako ukończonych lub zaplanowanych procent wykonania.

Na przykład projekt trwa dobrze i większość zadań jest realizowanych w ramach realizacji. Zamiast aktualizować każde zadanie w projekcie codziennie, należy zaktualizować je do planowanego procentu wykonania co tydzień, a następnie zmodyfikować procent ukończenia dla tych zadań, które znajdują się za harmonogramem lub są zaplanowane wcześniej.

Szybkie aktualizowanie zadań do ukończenia w 100%

Jeśli w projekcie masz zadania, które zostały ukończone zgodnie z harmonogramem, możesz szybko zaktualizować je wszystkie do wartości 100% jako wykonanej dla bieżącej daty, daty data stanu lub specifyu jej daty.

Aktualizowanie zadań do 100% jako ukończenia bieżącego lub daty stanu

 1. Na karcie Zadanie w grupie Widok wybierz pozycję Wykres Gantta.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz na liście każde z zadań, które chcesz zaktualizować.

  Porada: Jeśli zadania, które chcesz zaktualizować, są wyświetlane na liście kolejno, możesz zaznaczyć pierwsze zadanie, przytrzymać natrzymać klawisz SHIFT, a następnie zaznaczyć ostatnie zadanie w celu wybrania serii.

 3. W grupie Harmonogram wybierz pozycję Ukończono 100%.

  Wykonano 100%

Aktualizowanie zadań do 100% jako ukończonych w określonym dniu

Podczas wykonywania tej procedury wartości ukończenia wprowadzone wcześniej dla zadań z datami zakończenia wcześniejszych niż data zakończenia są zamieniane na 100%.

 1. Na karcie Zadanie w grupie Widok wybierz pozycję Wykres Gantta.

 2. Aby zaktualizować określone zadania, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz poszczególne zadania na liście. Możesz wybrać maksymalnie 10 zadań.

  Porada: Jeśli zadania, które chcesz zaktualizować, są wyświetlane na liście kolejno, możesz zaznaczyć pierwsze zadanie, przytrzymać natrzymać klawisz SHIFT, a następnie zaznaczyć ostatnie zadanie w celu wybrania serii. Jeśli chcesz zaktualizować wszystkie zadania na liście, nie musisz zaznaczać zadań.

 3. Na karcie Projekt w grupie Stanwybierz pozycję Aktualizuj projekt.

 4. W oknie dialogowym Aktualizowanie projektu wybierz pozycję Aktualizuj pracę jako ukończoną do ,a następnie wpisz lub wybierz datę, przez którą chcesz zaktualizować postęp.

  Ważne: Jeśli nie określisz daty, program Project użyje bieżącej daty lub daty stanu.

 5. Wybierz pozycję Ustaw tylko 0% lub 100%.

 6. Jeśli aktualizujesz określone zadania, wybierz pozycję Wybrane zadania. Jeśli aktualizujesz wszystkie zadania w projekcie, wybierz pozycję Cały projekt.

 7. Wybierz pozycję OK.

Szybkie aktualizowanie zadań do planowanego procentu wykonania

Jeśli w projekcie istnieje kilka zadań, które są obecnie planowane lub ukończone zgodnie z harmonogramem, można zaktualizować wartość procentową ukończenia według harmonogramu dla bieżącej daty, daty stanu lub określonych dat.

Aktualizowanie zadań do planowanego procentu wykonania dla bieżącej daty lub daty stanu

 1. Na karcie Zadanie w grupie Widok wybierz pozycję Wykres Gantta.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz na liście każde z zadań, które chcesz zaktualizować.

  Porada: Jeśli zadania, które chcesz zaktualizować, są wyświetlane na liście kolejno, możesz zaznaczyć pierwsze zadanie, przytrzymać natrzymać klawisz SHIFT, a następnie zaznaczyć ostatnie zadanie w celu wybrania serii.

 3. W grupie Harmonogram wybierz pozycję Oznacz zgodnie z planem.

Aktualizowanie zadań do planowanego procentu wykonania w określonym dniu

 1. Na karcie Zadanie w grupie Widok wybierz pozycję Wykres Gantta.

 2. Jeśli chcesz zaktualizować tylko określone zadania, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz każde z zadań na liście.

  Porada: Jeśli zadania, które chcesz zaktualizować, są wyświetlane na liście kolejno, możesz zaznaczyć pierwsze zadanie, przytrzymać natrzymać klawisz SHIFT, a następnie zaznaczyć ostatnie zadanie w celu wybrania serii. Jeśli chcesz zaktualizować wszystkie zadania na liście, nie musisz zaznaczać zadań.

 3. Na karcie Projekt w grupie Stanwybierz pozycję Aktualizuj projekt.

 4. W oknie dialogowym Aktualizowanie projektu wybierz pozycję Aktualizuj pracę jako ukończoną przez ,a następnie wpisz lub wybierz datę, przez którą chcesz zaktualizować postęp.

 5. Wybierz pozycję Ustaw ukończenie 0% – 100%.

 6. Jeśli aktualizujesz określone zadania, wybierz pozycję Wybrane zadania. Jeśli aktualizujesz wszystkie zadania w projekcie, wybierz pozycję Cały projekt.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×