Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Za pomocą szybkich części w programach Word i Outlook możesz tworzyć, przechowywać i wstawiać fragmenty zawartości wielokrotnego użytku, w tym Autotekst i utworzony tekst niestandardowy.

Za pomocą szybkich części można tworzyć i wstawiać często używane frazy lub bloki tekstu, takie jak wskazówki dojazdu do adresu lub odpowiedź na często zadawane pytanie. Pozwala przyspieszyć powtarzające się zadania w dokumentach i wiadomościach e-mail. 

Wstawianie szybkich części

  1. W otwartym dokumencie kliknij pozycję Wstaw > szybkie części.

  2. Wybierz istniejącą szybką część lub jedną z pozostałych opcji.

Autotekst to zawartość do ponownego użycia, którą można przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp wielokrotnie. Kliknij pozycję Autotekst , aby uzyskać dostęp do galerii Autotekstu, a następnie kliknij zaznaczenie przy wstawianiu tekstu.

Możesz utworzyć nowy Autotekst , zaznaczając istniejący tekst w dokumencie i klikając pozycję Wstaw > szybkie części > Autotekstu > Zapisz zaznaczenie w galerii Autotekstu.

Galeria szybkich części to lista fraz, zdań lub innego zapisanego tekstu, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Aby wstawić element z galerii szybkich części, wybierz pozycję Wstaw > szybkie części i kliknij element.  Zostanie on umieszczony w dokumencie w punkcie kursora.

Aby utworzyć nowy element galerii szybkich części, zaznacz fragment tekstu w dokumencie i kliknij pozycję Wstaw > szybkie części > zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części.

Właściwość Dokumentu umożliwia wstawianie wstępnie zdefiniowanej zmiennej, takiej jak adres firmy.

Wybierz pozycję Wstaw > szybkie części >właściwości Dokument , aby wyświetlić listę dostępnych właściwości.  Wybierz odpowiedni element, który zostanie umieszczony w dokumencie w punkcie kursora.

Użyj pola, aby wstawić pola, które mogą dostarczać automatycznie aktualizowane informacje, takie jak godzina, tytuł, numery stron itd.

Wybierz pozycję Wstaw > szybkie części >pole ..., aby wyświetlić listę dostępnych właściwości. Przed użyciem każdej właściwości można uściślić jej formatowanie. Kliknięcie przycisku OK spowoduje umieszczenie pola w dokumencie w punkcie kursora.

Wybierz pozycję Wstaw > szybkie części > Organizator bloków konstrukcyjnych , aby wyświetlić podgląd wszystkich dostępnych bloków konstrukcyjnych. W tym miejscu możesz edytować, usuwać i wstawiać bloki budynków.

Wstawianie szybkich części

  1. Wyskakuj odpowiedź lub nową wiadomość e-mail i kliknij w obszarze wiadomości. Aby wyświetlić menu Wstaw , wiadomość e-mail musi zostać wyświetlona. Szybkie części działają tylko w obszarze wiadomości e-mail.

  2. Kliknij pozycję Wstaw > szybkie części.

  3. Wybierz istniejącą szybką część lub jedną z pozostałych opcji.

Autotekst to zawartość do ponownego użycia, którą można przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp wielokrotnie. Kliknij pozycję Autotekst , aby uzyskać dostęp do galerii Autotekstu, a następnie kliknij zaznaczenie przy wstawianiu tekstu.

Możesz utworzyć nowy Autotekst , zaznaczając istniejący tekst w dokumencie i klikając pozycję Wstaw > szybkie części > Autotekstu > Zapisz zaznaczenie w galerii Autotekstu.

Galeria szybkich części to lista fraz, zdań lub innego zapisanego tekstu, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Aby wstawić element z galerii szybkich części, wybierz pozycję Wstaw > szybkie części i kliknij element.  Zostanie on umieszczony w dokumencie w punkcie kursora.

Aby utworzyć nowy element galerii szybkich części, zaznacz fragment tekstu w dokumencie i kliknij pozycję Wstaw > szybkie części > zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×