Szybkie części

Przy użyciu galerii szybkich części możesz tworzyć, przechowywać i znajdować fragmenty zawartości przeznaczone do wielokrotnego użycia, w tym Autotekst, właściwości dokumentu, takie jak tytuł i autor, oraz pola.

W tym artykule

Aby móc używać tych elementów, otwórz galerię szybkich części. W programie Word kliknij pozycje Wstawianie > Szybkie części.

Autotekst

Autotekst jest zawartością przeznaczoną do wielokrotnego użycia. Kliknij pozycję Autotekst, aby uzyskać dostęp do galerii Autotekstu. Autotekst można zapisać w galerii Autotekstu, zaznaczając tekst przeznaczony do wielokrotnego użycia, klikając pozycję Autotekst, a następnie klikając pozycję Zapisz zaznaczenie w galerii Autotekstu. Po wypełnieniu informacji dotyczących nowego bloku konstrukcyjnego zapisywana zawartość jest zachowywana do ponownego użytku.

Właściwość dokumentu (tylko program Word)

Kliknij pozycję Właściwość dokumentu, aby wybrać odpowiednią pozycję z listy właściwości, które można wstawiać w dokumencie. Aby utworzyć właściwości przypisane do dokumentu, wypełnij pole właściwości dokumentu.

Pole (tylko program Word)

Kody pól umożliwiają wstawianie pól, które mogą udostępniać automatycznie aktualizowane informacje, m.in. takie jak godzina, tytuł i numery stron.

Organizator bloków konstrukcyjnych (tylko program Word)

Kliknij pozycję Organizator bloków konstrukcyjnych, aby wyświetlić podgląd wszystkich bloków konstrukcyjnych dostępnych w programie Word. Bloki konstrukcyjne można również usuwać i wstawiać; można także edytować ich właściwości.

Zapisywanie zaznaczenia w galerii szybkich części

Zaznacz frazę, zdanie lub inną część dokumentu. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części.

Po zapisaniu zaznaczenia w galerii szybkich części możesz go ponownie używać, klikając pozycję Szybkie części i wybierając zaznaczenie z galerii.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×